– Fremvoksende økonomier er verdens vekstmaskin, og på sikt vil disse markedene trekke aksjemarkedet opp, sier Alexandra Morris, investeringsdirektør i SKAGEN Fondene.

Ved inngangen til desember 2018 hadde aksjeindeksen for fremvoksende økonomier falt med mer enn 16 prosent så langt i år. Hovedindeksen ved Oslo Børs har ved samme periode steget med mer enn syv prosent. 

– Aksjeprisene i fremvoksende økonomier sammenlignet med de samme selskapenes bokførte verdier og forventede inntjening, gjør at disse investeringene fremstår attraktive. Husk at et år er kort horisont i aksjemarkedene, men det er ikke usannsynlig at 2019 blir et godt år for vekstmarkedene, sier investeringsdirektøren.

– Hva tror du om aksjemarkedene i de fremvoksende økonomiene på lengre sikt?

Morris peker på at det kun er én milliard mennesker i Europa og USA, og at det i resten av verden er seks milliarder som ikke har samme levestandard – ennå:

– Majoriteten av verdens befolkning vil bidra til økonomisk vekst gjennom å øke levestandarden sin i tiden som kommer. Det er ingen grunn til å tro de ikke får det til, sier hun.

Skeptisk til Trump: – Ingenting voksen inn i evigheten

Morris forteller at president Trump og hans hatske retorikk og kortsiktige økonomiske politikk bekymrer henne.

– Landet fører en kortsiktig og populistisk skattepolitikk. Gjennom massive skattekutt legger president Trump opp til en blåmandag for amerikansk økonomi, mener Morris.

I takt med skattekuttene har den amerikanske økonomien styrket seg, som igjen har ført til at dollaren har blitt mer ettertraktet og styrket seg.

– Mange land i fremvoksende økonomier har gjeld i dollar. Når dollaren styrker seg får det en negativ effekt for disse økonomiene.

Så lenge denne utviklingen får fortsette mener Morris de fremvoksende markedene bli bremset.

– Men ingenting vokser inn i evigheten. Skattekuttene kan ikke fortsette i samme takt og det er forventet at økte renter fra sentralbanken vil kjøle ned den amerikanske økonomien, sier Morris.

Best å sitte stille i båten i urolige tider

Uroen i aksjemarkedet i andre halvdel av 2018 har gjort at investorer verden over har sett deres verdier blitt redusert.

– Hva er ditt råd til de som sparer i aksjemarkedet i dag?

– Ikke forsøk å time markedet. Hvis du ikke går inn i aksjemarkedet med en langsiktig investeringshorisont blir det mer et veddemål enn en investering, sier Morris.

Hun viser til en analyse der det går frem at investorer ville fått en årlig avkastning på 7,2 prosent ved å være fullinvestert i det amerikanske aksjemarkedet fra 1997 til 2017, men dersom investorene gikk glipp av de 30 beste dagene ville de fått negativ avkastning.

– Det er når markedet er urolig at det gjelder å ha is i magen. Seks av de ti beste dagene med mest avkastning i analysen inntraff i løpet av to uker etter de ti verste dagene, sier Morris. 

Videre mener investeringsdirektøren at risikospredning gjennom brede aksjefond i tillegg til jevn sparing er oppskriften til å få med seg verdiskapningen i aksjemarkedet.

– Fondstilbyderne skiller seg i mindre grad fra hverandre. Prøv å finne en tilbyder som du kan identifisere deg med. Les deg opp på hvilken filosofi de har, hvordan investeringsprosessen er lagt opp og hvordan de engasjerer seg med selskapene de investerer i.

– Og for all del, finn noen som har god informasjon og kommunikasjon til kundene, avslutter investeringsdirektøren.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader