Asplan Viak ruster for fremtidens kompetansebehov: – Endringstakten i samfunnet har aldri vært større

Asplan Viak vokser. Fort. Nå er selskapet igjen på jakt etter de beste hodene: 100 kompetente rådgivere har i disse dager muligheten til å bli med og endre samfunnsutviklingen.

PRODUSERT AV BRAND STUDIO FOR ASPLAN VIAK


Samfunnet vårt står overfor en rekke utfordringer. Dette speiles i kompleksiteten som ligger i rådgiveroppdragene, og da særlig i de store transformasjonsprosjektene bransjen utfører.

– Asplan Viak er en kompetansebedrift. Det sier seg selv at vi har høye krav til menneskene vi knytter til oss, de er vår viktigste ressurs. Som ansatt i et av landets ledende rådgivningsselskaper handler det om å være fremst i det du gjør, sier Anne-Marie Villa, leder for HR og kommunikasjon i Asplan Viak.

I mars kunne hun glede seg over at selskapet hadde nådd 1000 ansatte. Før året er omme har de trolig et betydelig høyere antall planleggere, arkitekter, ingeniører og mennesker med et stadig økende antall fagbakgrunner.

– Endringstakten i samfunnet vårt har aldri vært større. Våre fremtidige medarbeidere vil måtte løse utfordringer vi per i dag ikke en gang har hørt om. For å være fremst i det vi gjør, ser vi et økende behov for en stadig bredere fagsammensetning, sier Villa.

Mennesket i fokus

Denne tankegangen er ikke ny hos Asplan Viak. Helt siden etterkrigstiden, da selskapsgründeren Tor Skjånes, som eneste norske representant, dro på en samfunnskonferanse om gjenreisning i London har tverrfaglighet hatt en sentral rolle i selskapet.

– Det handler om en helhetlig tilnærming til samfunnsutvikling som har lang tradisjon hos oss. Så viktig er dette for Asplan Viak, at det er sikret gjennom eierformen vår.

– Vår eierform og økonomi gir oss et ganske unikt handlingsrom. Hvor vi gjennom langsiktige, helhetlige løsninger kan sette mennesket i sentrum.

Det siste året har en rekke yrker som tradisjonelt sett ikke forbindes med rådgivningsfagene blitt en del av selskapet.

– Bioteknologer, meteorologer, oseanologer, religionssosiologer og samfunnsgeografer er eksempler på kompetanse vi har knyttet til oss det siste året, forteller Villa.

En bredest mulig faglig sammensetning er det som sikrer de beste løsningene for samfunnet og menneskene som bor der.

– Og en av Asplan Viaks store styrker ligger nettopp i tverrfagligheten vår, sier hun.

Anne-Marie Villa.jpg

Asplan Viak tar samfunnsoppdraget sitt på alvor, sier HR-sjef Anne-Marie Villa

Dette er Asplan Viak

· Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskap innen plan, - arkitektur og ingeniørfag. I om lag 60 år har selskapet bidratt til samfunnsutviklingen gjennom tverrfaglig rådgivning til offentlige og private oppdragsgivere. · Selskapet er landsdekkende og er lokalisert på 31 kontorer fra Tromsø til Kristiansand, med hovedkontor i Sandvika. · Rådgivningsselskapet er heleid av Stiftelsen Asplan. Eierformen skal sikre at ingen særinteresser skal påvirke selskapets bidrag til samfunnsutviklingen og trygge arbeidsplassene til medarbeiderne. · I 2018 hadde selskapet en omsetning på 1. 238 mill kroner og en egenkapital på 272 mill kroner. · Asplan Viak er i sterk vekst og ansatte i 2018 om lag 200 nye medarbeidere gjennom organisk vekst og oppkjøp. · Selskapet er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. · Asplan Viak er medlem av FNs Global Compact - verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Det betyr at vi forplikter oss til å gjøre vårt aller ytterste for å drive vår egen virksomhet og våre prosjekter i tråd med FNs bærekraftsmål. · Vår misjon er at vi skal forme samfunnet gjennom å se mennesket.

Les mer om Asplan Viak

Å forme samfunnet gjennom å se mennesket er selskapets misjon.

– Det ligger stor stolthet her – dette er vårt samfunnsoppdrag; å lage de beste løsningene for menneskene som berøres av våre prosjekter. Vi lager ikke sykehjem for entreprenører – vi gjør det for beboerne. Vi lager ikke skoler for kommuner eller utbyggere, vi gjør det for elevene, sier Villa.

Klikk på sirklene under for å se hvordan Asplan Viak jobber med de ulike bærekraftelementene

Sosiale forhold

Økonomi

Klima og miljø

Asplan Viak

Stolte medarbeidere

Asplan Viak har 31 kontorer i Norge, spredt fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

– Lokal forankring er viktig for oss. Når vi skal legge føringer for hvordan samfunnet utvikler seg er det viktig at vi faktisk er til stede i de områdene vi arbeider. Vi må ha god kjennskap til kulturen, væremåten og det tankesettet som finnes på de ulike stedene vi arbeider, og den kompetansen får vi best ved å være lokalt forankret.

Interne undersøkelser viser at medarbeiderne i Asplan Viak er stolte av å jobbe i selskapet.

Stor faglig takhøyde, forsknings- og utviklingsprosjekter og gode muligheter for kompetanseutvikling mener Villa er noen av de viktigste grunnene til at Asplan Viaks medarbeidere er så fornøyde.

Og etter snart 60 år i rådgivningsbransjen er fremdeles tverrfaglighet i samfunnsutviklingen en viktig driver for selskapet.

– Hos oss finner du høy kompetanse og et glødende engasjement for fag og samfunnsutvikling. I tillegg har vi en raus og inkluderende kultur. En sterk kombinasjon, mener Asplan Viaks HR-leder, Anne-Marie Villa.
Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.
Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.


© Copyright Brand Studio