Hun har vært kåret til en av Norges mektigste kvinner. Nå vil Elisabeth Heggelund Tørstad endre måten vi bygger landet vårt på.

Asplan Viaks nye administrerende direktør er tydelig på hvilket samfunnsoppdrag som følger med den nye jobben. Som leder for et av landets ledende rådgivningsselskap har hun store mål om et mer bærekraftig og inkluderende Norge.

PRODUSERT AV BRAND STUDIO FOR ASPLAN VIAK


Elisabeth Heggelund Tørstad tok med seg lang og bred erfaring fra internasjonal toppledelse, da hun i mars tok over som administrerende direktør for plan-, arkitektur- og ingeniørselskapet Asplan Viak.

– Vi har et samfunn hvor utfordringene står i kø. Både som ytre faktorer hvor klimaendringene nærmest daglig gir oss en påminnelse om at vi har dårlig tid, men også indre og sosiale utfordringer som krever endring i måten vi ruster oss for fremtiden. Samfunnet vårt har i flere tiår blitt bygget for isolasjon. Det må vi få en slutt på. Vi må bygge et samfunn som tar vare på både innbyggerne og miljøet – og vi må gjøre dette på en ny måte, slår en engasjert Tørstad fast.

Hun tar en slurk av kaffen og lener seg tilbake. Da hun tidligere i år inntok sjefsstolen, kom hun med følgende uttalelse:

– Asplan Viak er et selskap som har et samfunnsengasjement og verdigrunnlag jeg kjenner meg godt igjen i og blir inspirert av. En bærekraftig samfunnsutvikling vil kreve nytenkning, ny bruk av teknologi og nye samhandlingsformer. Selskapet vil ta en aktiv rolle i denne utviklingen og arbeide tett med både kunder og andre samarbeidspartnere. Jeg gleder meg til å engasjere meg i dette arbeidet og videreutvikle dette spennende selskapet sammen med kompetente kollegaer.

Tørstad, som i flere år har vært på Kapitals liste over landets mektigste kvinner, har etter sine innledende måneder i Asplan Viak allerede definert sitt WHY i denne lederrollen: bærekraftig samfunnsutvikling!

– Stadig flere flytter inn til byene, befolkningen øker og det blir mindre plass. Da er det klart vi må bygge tett og høyt. Samtidig har vi lenge isolert forskjellige deler av livene våre, med familieliv, arbeidsliv, skoler og aktiviteter på forskjellige steder – og store transportbehov mellom disse. Men det er fullt mulig å utvikle byer og tettsteder som både er kostnadseffektive, miljøvennlige, trygge og trivelige, sier Tørstad.

– Det å være rådgiver i et kompetanseselskap som Asplan Viak, hvor vi planlegger fremtidens løsninger, betyr at du må ligge i forkant av utviklingen. Vi må evne å se de menneskelige og dermed samfunnsmessige behov som kommer – ikke de som allerede er. Klimaendringene vet vi vil være en stor utfordrende faktor, både globalt og lokalt.

Elisabeth Heggelund Tørstad

– Det er i skjæringspunktet mellom sosial-, økonomisk- og klimamessig bærekraft vi finner de beste og mest samfunnsbesparende løsningene. Det er her Asplan Viak opererer. Nå er det vårt rådgiveransvar å utfordre og utdanne våre kunder og storsamfunnet for øvrig, slik at vi sammen kan legge et fundament for en bærekraftig fremtid, sier hun.

Elisabeth Heggelund Tørstad er seg bevisst det ansvaret som ligger på lederen for et selskap som er så tett og direkte knyttet til samfunnsutvikling og transformasjon. At måten Asplan Viaks rådgivere planlegger og designer våre steder og områder, har stor betydning for enkeltmenneskers liv og helse.

– Bærekraft behøver ikke være et kompromiss

Derfor er det ikke mulig å være samfunnsplanlegger anno 2019 uten å ha bærekraftsbegrepene i ryggmargen.

Asplan Viak har rundt 5000 pågående prosjekter til enhver tid og møter stadig kunder og oppdragsgivere som tenker at det å være bærekraftig er dyrt, tungvint og upraktisk.
Slik behøver det ikke nødvendigvis være, mener Tørstad

– Vi har en rekke gode prosjekteksempler som viser at det lønner seg å tenke bærekraft. Powerhousesamarbeidet med noen av verdens mest miljøvennlige bygg, er ett slikt eksempel.

Tørstad er opptatt av å understreke at bærekraftsbegrepet inneholder flere viktige elementer. Mange er klar over at klima og miljø er en viktig del av bærekraftbegrepet, men sosiale forhold og økonomi spiller også en viktig rolle.

Se filmen: Asplan Viak former samfunnet - og ser mennesket

Hun trekker frem forskningseksempler, som blant annet viser at det å være nær og i naturen har direkte innvirkning på mental- og fysisk helse.

– Slik kunnskap må vi som rådgivere ta inn over oss. Naturen må inn i byene og tettstedene våre. Vi må bygge kontorområder der folk blir mindre syke, boliger der folk blir lykkeligere, og steder hvor folk kan være sosiale, sier Tørstad. Hun legger til:

– Naturlige løsninger i byplanleggingen er jo ofte de beste. Stadig flere fagområder går i retningen «back to basic». For eksempel i vann- og avløpsbransjen, hvor naturens egne system for overvannshåndtering nå er nøkkelen til effektiv overvannshåndtering, i motsetning til alle årene asfalt og rør under bakken var standarden.

– Betyr ikke nødvendigvis økte kostnader

Denne typen utvikling betyr ikke nødvendigvis økte kostnader - ofte tvert imot. De økonomiske samfunnsfordelene følger gjerne i kjølvannet av de gode rådgiverløsningene:

– Mindre sykdom, mer motivasjon og lykkeligere mennesker. Vis meg en arbeidsgiver som ikke er villig til å betale for noe sånt. Eller et samfunn som ikke vil legge til rette for mindre fremmedgjøring, vold og kriminalitet til fordel for trygghet og inkludering, sier en engasjert Tørstad.

- Vi må evne å se hvilken ringvirkning de investeringene vi gjør i miljøet rundt oss har for menneskene som befinner seg der.

Ifølge Tørstad har Asplan Viak det fundamentet som trengs for å være en reell pådriver for en bærekraftig samfunnsutvikling.

–Vi har en grunnleggende forståelse for de politiske premissene som ligger til grunn for by- og områdeutvikling, arbeid med infrastruktur og bærekraft generelt. I tillegg sitter vi på verdifull spisskompetanse innenfor alle de sektorene vi arbeider i.

– Dessuten har vi en eierform, struktur og økonomi som gjør oss i stand til å tenke langsiktig. Av den grunn kan vi også ta oss tid til å finne mer helhetlige, bærekraftige og bedre løsninger sammen med våre samarbeidspartnere, legger hun til.
Dette er Asplan Viak

· Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskap innen plan, - arkitektur og ingeniørfag. I om lag 60 år har selskapet bidratt til samfunnsutviklingen gjennom tverrfaglig rådgivning til offentlige og private oppdragsgivere. · Selskapet er landsdekkende og er lokalisert på 31 kontorer fra Tromsø til Kristiansand, med hovedkontor i Sandvika. · Rådgivningsselskapet er heleid av Stiftelsen Asplan. Eierformen skal sikre at ingen særinteresser skal påvirke selskapets bidrag til samfunnsutviklingen og trygge arbeidsplassene til medarbeiderne. · I 2018 hadde selskapet en omsetning på 1. 238 mill kroner og en egenkapital på 272 mill kroner. · Asplan Viak er i sterk vekst og ansatte i 2018 om lag 200 nye medarbeidere gjennom organisk vekst og oppkjøp. · Selskapet er organisert i to divisjoner: Plan og Arkitektur og Bygg og Infrastruktur. · Asplan Viak er medlem av FNs Global Compact - verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Det betyr at vi forplikter oss til å gjøre vårt aller ytterste for å drive vår egen virksomhet og våre prosjekter i tråd med FNs bærekraftsmål. · Vår misjon er at vi skal forme samfunnet gjennom å se mennesket.

Les mer om Asplan Viak

Klikk på sirklene under for å se hvordan Asplan Viak jobber med de ulike bærekraftelementene

Sosiale forhold

Økonomi

Klima og miljø

Asplan Viak

– Vi må brette opp ermene

På spørsmål om klima-angst, flyskam og alle samfunnsutfordringene som står i kø går utover nattesøvnen, svarer hun negativt.

– Nei. Jeg så heldig at jeg har en fantastisk ektemann, to friske, flotte barn og en trygg familie rundt meg. I tillegg er jeg en grunnleggende optimist, så jeg sover generelt godt, sier Tørstad.

– Men som samfunn har vi utvilsomt store og alvorlige utfordringer foran oss. Heldigvis befinner jeg meg i en posisjon hvor jeg faktisk kan gjøre noe med noen av disse utfordringene. Vi mennesker er tilpasningsdyktige og har løst store problemer tidligere. Nå tikker klimaklokken høyt og det haster, men jeg er likevel overbevist om at det meste lar seg løse - så lenge vi alle bretter opp ermene og gjør det som må til, sier Elisabeth Heggelund Tørstad.

Om artiklene fra Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.
Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.


© Copyright Brand Studio