Annonsørinnhold

Slik setter DNV agendaen i klimapolitikken

Visste du at Norge ikke vil nå klimamålene med dagens tiltak? Dette viser et av mange funn fra rådgivningsselskapet DNV. Nå søker de flere hoder som vil jobbe med energiomstillingen som verden står overfor. 

– Vi ønsker å gi en realitetsorientering av energiomstillingen og hastigheten av den for å belyse hvor det trengs flere tiltak. Det er utrolig viktig, og det er hovedgrunnen til at vi lager rapporter som dette, forteller forskningsleder for energiomstilling i DNV, Sverre Alvik.

Han snakker om rapporten «Energy Transition Norway 2022» utarbeidet av det uavhengige sertifiserings- og rådgivningsselskapet DNV i samarbeid med Norsk Industri.

Regjeringen har de siste årene forsterket Norges klimaforpliktelser og sagt at landet vil kutte utslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

Og konklusjonen er tydelig i rapporten som ble sluppet i november: Klimatiltakene som er igangsatt og annonsert, er ikke tilstrekkelige. I tillegg styrer Norge mot elektrisitetsunderskudd i perioden 2026-2030.

Er Norge egentlig i rute for å oppfylle egne klimamål – både på kort og lang sikt? DNVs rapport «Energy Transition Norway 2022» søker å gi svar på dette.

– Forskningen til DNV sammenstiller teknologi, politikk, økonomi og adferd og bruker en systemdynamikkmodell til å lage prognoser på energiomstillingen fram mot 2050, sier Alvik.

Hvert år lager teamet flere tilsvarende rapporter rettet mot forskjellige industrier og geografiske områder.

– Klima har ingen grenser

Et par dager etter publiseringen i november ble rapporten presentert for alle internasjonale ambassadører i Norge. Et internasjonalt perspektiv er nemlig viktig når man forsker på klima og energi, forteller Alvik.

Dette er en bildetekst

– DNV har tilstedeværelse i over 100 land. Teamet bak rapporten er for eksempel satt sammen av ti personer fra ti forskjellige land. Dette er nyttig når vi forsker på flere forskjellige geografiske områder – alle har forskjellige kompetanser og perspektiver, fortsetter han.

En av forskerne i DNVs team, danske Anne Louise Koefoed, forteller at det internasjonale miljøet styrkes gjennom de ansattes varierte utdanning. Kompetansen i DNV dekker alt fra energimodellering, teknologi, politikk og bærekraft til innovasjon som er med på å omforme økonomien og påvirke energiomstillingen. 

– Energiomstilling er arbeid som fanger skjæringspunktet mellom politikk, samfunnsambisjon, marked og teknologi. Omstillingen er et produkt av et utrolig komplekst samspill. Dette gjør at vi behøver dyp innsikt fra mange fagområder.

Anne Louise Koefoed og Sverre Alvik i DNV har kollegaer og samarbeidspartnere i hele verden. Det er nyttig i forskningen.

Eksperter over hele verden

Koefoed mener dette er en av grunnene til at DNV tiltrekker seg så mange gode kandidater. 

– Noe av styrken til DNV er at vi har eksperter over hele verden med kompetanse på alt fra amerikansk energipolitikk til virkningsgrad for vindturbiner og sikkerhet for hydrogenrørledninger, sier hun og fortsetter:

I DNV er cyber-sikkerhet et stort vekstområde. Til sammen har selskapet per i dag over 200 cyber-eksperter. 

Seksjonsleder Maria Jinert Johansson i avdelingen for cybersikkerhet har i løpet av det siste året fått ca 35 nye kollegaer. Det neste året er målet i Norge å rekruttere 15–20 over hele spekteret fra helt ferske kandidater til folk med lang erfaring. 

Tradisjonelt er det mange ingeniører som søker seg til DNV, men teamene jobber tverrfaglig og mange typer kompetanse er aktuelt.

Her kommer fakta

Dette er en bildetekst

– Vi jobber tett sammen med kollegaer fra de ulike regionene som dekkes i DNVs prognoser. Det å ha 12.500 kollegaer som du kan henvende deg til og lære av gir naturligvis en bratt læringskurve for den som er nysgjerrig og interessert, mener hun. 

Innad i bedriften har de derfor en delingskultur, og rapportene som forskerteamene lager brukes på tvers av land og sektorer. Alle er offentlig tilgjengelige.

– Som bedrift er vi avhengig av å ha med oss engasjerte ansatte som virkelig vil formidle forståelig og ærlig informasjon. Hos oss er det blant annet i form av disse rapportene. DNV ønsker å være et troverdig referansepunkt, og det vi gjør hver dag er veldig meningsfullt arbeid. Det har i det minste jeg følt siden jeg startet her for 13 år siden, konkluderer Koefoed.

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for DNV

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2022 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies).