Annonsørinnhold

50 % av energibruken i Norge er fossil

Det må gjøres store kutt nå

– Vanvittige muligheter om man er tidlig ute

Mode of transport, Road surface, Sky, Plant, Vehicle, Tree, Asphalt

50 % av energibruken i Norge er fossil

Fluvial landforms of streams, Water resources, Natural landscape, Plant, Watercourse, Bank

VG: ?utm_source=Content&utm_medium=E24&utm_campaign=Detgronneskiftet

AP:

BT:

Aftenbladet:

FVN:

Adressa:

E24: ?utm_source=Content&utm_medium=E24&utm_campaign=Detgronneskiftet

Tek.no:

Det må gjøres store kutt nå

Mode of transport, Road surface, Sky, Plant, Vehicle, Tree, Asphalt

VG: ?utm_source=Content&utm_medium=E24&utm_campaign=Detgronneskiftet

AP:

BT:

Aftenbladet:

FVN:

Adressa:

E24: ?utm_source=Content&utm_medium=E24&utm_campaign=Detgronneskiftet

Tek.no:

– Vanvittige muligheter om man er tidlig ute

Et nullutslippssamfunn i 2050 er målet. Med kompetanse og fremtidsoptimisme i eget hus bidrar Eviny sammen med ildsjeler med grønne visjoner i næringslivet. Omstillingen er ikke bare nødvendig – den er livsviktig.  

– Bevisstheten har begynt å sige inn rundt om. Men jeg tror ikke alle har tatt innover seg hva det krever og at det også vil slå ut finansielt om man ikke er grønn i fremtiden. Det vil straffe seg om man ikke våkner.

Det sier konstituert konsernsjef i Eviny, Kristin Aadland.

– Det er vanvittige muligheter som ligger i å være tidlig ute. Samtidig er det en betydelig risiko i å være en sinke, sier daglig leder for Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Paarup Michelsen. 

– Om man ikke omstiller seg nå, så risikerer man for eksempel at det å innhente kapital kan bli mye dyrere. Stadig flere lånegivere sier nei til å låse penger i nye utslipp, legger Lars-Henrik til.

Vision care, Flash photography, Face, Glasses, Smile, Sleeve, Collar, Eyewear

Kristin Aadland, konsernsjef i Eviny.

50 % av dagens energibruk i Norge er fossil. For å klare målet om et nullutslippssamfunn må det settes fart på den grønne omstillingen.

mill. tonn C02e

Hvor er vi i 2030 om dagens utslippstrend fortsetter?

1990-2021

Dagens trend

2030-målet

Kilde: Norsk klimastiftelse/tilnull.no

Dette er nøkkelpersonene

– Vi i Eviny er fremtidsoptimister her, så jeg tror vi kan klare det. Men for å greie det er det en forutsetning at vi jobber sammen, sier Kristin Aadland etter å ha kikket på utslippstallene.

– Jeg ser hvor godt det jobbes. Ikke bare her hos oss, men hos mange. Og vi ser at de unge er klare for å ta grep. Jeg har tro på at vi skal klare det, sier Eviny-sjefen.

Lars-Henrik mener det ikke lenger «handler om å kutte».

– At vi skal til null betyr at utslippene ikke lenger skal kuttes eller reduseres, de skal fjernes. Det er en enorm stor forskjell. 

Og det vil kreve samarbeid for å sette fart på den grønne omstillingen.

Eviny ønsker å komme i kontakt med ildsjelen i din bedrift, så dere sammen kan jakte på null utslipp.

Urban design, Plant, Building, Tree, Landscape

Case: Eviny og Stord kommune

Kan spare millioner med nytt energianlegg

Les mer prosjektet her.

To fremtidsoptimister Eviny samarbeider med er toppidrettsutøverne Karsten Warholm og Salum Kashafali.

I likhet med Eviny jobber de to hver dag med små detaljer for å utvikle seg.

Både Lars-Henrik og Kristin er opptatt av å fremheve én ting: grønne ildsjeler i næringslivet. Det kan være personer hvor som helst i en virksomhet, som ikke bare gjør det lille ekstra selv, men som er en drivkraft for endring i hele bedriften.

– De er ekstremt viktige i den fasen vi er i nå. Og det trenger ikke være toppsjefen. Ofte er det ikke det, men en ansatt som brenner for at virksomheten skal bli grønnere, sier Kristin Aadland.

– Vi ser mange ildsjeler som har en «drive» og et engasjement som er så sterkt at de er med på å endre egen arbeidsgiver, enten det er i det offentlige eller private, sier Lars-Henrik.

– Slike folk gir et håp. Man trenger de som bretter opp ermene og er problemløsere. Jeg opplever at alle virksomheter som ligger langt fremme, har noen folk som barer durer på og får til veldig mye.

Motor vehicle, Automotive design, Tire, Car, Truck, Grille, Wheel, Asphalt

Case: Eviny og Feiring bruk

Eviny og Feiring tilbyr nå verdens kraftigste lynladere til el-lastebiler. Les mer om det her.

Kjell Svellingen

Kjell er teamleder for prosjekt- og forretningsutvikling i Eviny. Han er satsingsansvarlig for teamet som jobber med energirådgivning.

Bli kjent med  fremtidsoptimistene

Kjell Svellingen

Prosjekt- og forretningsutvikling

Bli kjent med  fremtidsoptimistene

Fremtidsoptimistene våre hjelper deg i gang

Du kan også følge oss på Instagram på @pwcnorge

Vision care, Dress shirt, Glasses, Smile, Eyewear, Sleeve, Collar

Kjell Svellingen

Prosjekt- og forretningsutvikling
Smile, Iris, Happy

Marianne Helvik

Strategisk forretningsutvikler
Neck, Sleeve, Smile, Standing, Collar

Pål Tveitevåg

Daglig leder i Elektrifisering

Dette er Eviny

Eviny er et ledende energi- og teknologiselskap i fornybarnæringen og jobber for at det skal bli mulig å ta den rene, fornybare kraften i bruk innenfor alle områder.

Selskapet har sine røtter på Vestlandet hvor de i over hundre år har bidratt til å møte samfunnets behov for energi. I overgangen til nullutslippssamfunnet skal Eviny lede an i utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger, og samtidig gå foran med å introdusere innovative og nytenkende løsninger for en mer bærekraftig utvikling.

Dette er «Jakten på null»

Eviny jobber hver eneste dag med å gjøre verden litt grønnere. Det kan være gjennom å sette opp ladeinfrastruktur for elbiler eller å installere solenergi på arbeidsplassen din.

Og det kan være gjennom helhetlig energirådgiving til selskaper, så de gjør valg som er gode på lang sikt. 

– Jakten på null for meg er at vi i Eviny bidrar til å skape nullutslippssamfunnet, sier Kristin Aadland og fortsetter:

– Løsningene for å halvere utslippene innen 2030 finnes i dag. Kompetansen har vi. Men vi trenger politisk handlekraft og politiske virkemidler slik at vi som nasjon kan starte dugnaden det blir å legge til rette for elektrifiseringsbølgen som kommer. 

Tallenes tale er tydelig. Norge ligger ikke an til å nå målene for kutt i klimagassutslipp de neste tiårene:

Om vi skal være i rute til å lykkes i jakten på nullutslippssamfunnet, bør tallet være redusert til 23,1 millioner tonn i 2030.

Med dagens tempo vil tallet være 37,5 millioner tonn

Innen 2050 skal Norges klimagassutslipp være nær null

På veien dit er målet å ha kuttet klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.

I 2021 hadde Norge utslipp på 48,9 millioner tonn CO2.

Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk Klimastiftelse eksemplifiserer gapet mellom dit vi ønsker å komme oss og hva dagens innsats holder til:

– De siste 31 årene har vi samlet redusert utslippene med litt over to millioner tonn. Fremover må utslippene kuttes med nesten tre millioner tonn hvert år om vi skal nå klimamålet for 2030.

tilnull.no overvåker Klimastiftelsen Norges vei mot nullutslipp.

Dress shirt, Forehead, Chin, Eyebrow, Shoulder, Eye, Neck, Sleeve, Gesture, Collar

Lars-Henrik Paarup Michelsen i Norsk Klimastiftelse.

Fluvial landforms of streams, Water resources, Natural landscape, Plant, Watercourse, Bank

Case: Eviny og Jølstra kraftverk

Jølstra vannkraftverk er et av de største som er bygget de siste årene. Les mer om prosjektet her.

En helhetlig tilnærming til «Jakten på null»

Kanskje er det én liten idé fra en ildsjel som gjør at en virksomhet stokker totalt om på kortene sine og ruster seg for fremtiden. Det kan starte med et ønske om elbilladere ved arbeidsplassen, eller initiativer som oppfordrer til kildesortering eller til å få flere til å sykle til arbeidsplassen.  

Det er ikke sjelden at det er nettopp disse nøkkelpersonene som først kommer i kontakt med Eviny. 

– Det kan for eksempel dreie seg om at en kunde ønsker å få solenergi. I dialogen med kunde stiller vi en del spørsmål, og veldig ofte ender det med at vi begynner på en større energistrategi for virksomheten deres, sier Kristin Aadland.

Helhetlige energistrategier er noe Eviny har arbeidet mye med sammen med sine kunder de siste par årene. Mange virksomheter kan gjøre små grep i en grønnere retning, men for å få mest mulig ut av disse grepene, bør de planlegges inn i en helhet.

Slik bidrar Eviny i Jakten på null

For å kutte i bruken av fossil energi, har Eviny bidratt til å kutte 152 tonn CO2 sammen med bygg- og anleggsbransjen.

Sammen med Bergen Havn og Plug var Eviny med på å kutte 11.400 tonn CO2 i 2022.

Sammen med ildsjeler i næringslivet vil Eviny kutte 1 million tonn CO2 per år gjennom elektrifisering frem til 2030.

Eviny har også bidratt til å kutte 3609 tonn CO2 gjennom fjernvarme til borettslag i Fyllingsdalen.

– Man kan fint tenke helhetlig uten å gape over alt, ved å begynne med det som er mest prekært for eksempel. Men rådet vårt er alltid å tenke lenger enn dagen i dag. På sikt skal endringen man gjør i dag, passe inn i et større økosystem. 

Eviny skiller seg fra andre selskaper ettersom de ikke bare gir råd. De kan også bygge, drifte og eie energianleggene. 

– Det skjer mye nå. Det er stor utvikling. Og vi skal være en partner som hjelper i denne overgangsperioden. Vi kjenner på et samfunnsansvar. Både for å sikre gode, grønne løsninger for kundene våre, men også for å sikre at de kan drive lønnsomt i fremtiden, avslutter Kristin Aadland i Eviny.

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for Eviny

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2023 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies).