Annonsørinnhold

Kraft Finans har hatt stor suksess med investeringer i næringseiendom. Forrige prosjekt ble utsolgt på rekordtid og nå har selskapet klart nok et prosjekt med 100 prosent statlige leietakere.

Kraft Finans er en av Bjørn Maaseides store satsinger innen finans, og han eier i dag 45 prosent av selskapet.

Selskapet driver med formuesforvaltning, og har de siste årene hatt suksess med å forvalte overskuddslikviditeten til enkeltpersoner, familier og selskaper.

Utsolgt på rekordtid

Kraft Finans har de siste årene satset på å kunne tilby kundene muligheten til å investere i næringseiendom.

Denne satsing har vært vellykket og har blitt et av de mest etterspurte produktene hos kundene.

– Vi er veldig fornøyd med den satsingen vi har gjennomført på eiendom. Som produkt har eiendom blitt veldig godt mottatt av våre kunder, sier Stian Pedersen, investeringssjef i Kraft Finans. 

Stian Pedersen, investeringssjef i Kraft Finans.

I september ble emisjonen i Lillehammer Etatbygg AS utsolgt på rekordtid. Tegningsfristen var opprinnelig på seks uker, men etter kun 17 dager var prosjektet fulltegnet. Lillehammer Etatbygg AS er et næringsbygg der 100 prosent av leietakerne er statlige og der det gjenstår 15,8 år av leiekontrakten med Statens Vegvesen.  

Slike investeringer gir kundene en diversifisering som er fornuftig innenfor en lang investeringshorisont.

– Derfor er vi nå veldig glad for å kunne tilby kundene et nytt prosjekt, som denne gangen er lokalisert i Ski utenfor Oslo. Også dette er et prosjekt med 100 prosent statlige leietakere, og med mange år gjenstående på leiekontrakten, sier Pedersen.


SJEKK OM EIENDOMSINVESTERING PASSER FOR DEG

God erfaring med næringseiendom

Bjørn Maaseide har alltid hatt investering i eiendom som en viktig del av sin investeringsportefølje, og Kraft Finans sine kunder har de siste årene vært med på å investere i 20 forskjellige eiendommer.

– For meg har aktivaklassen eiendom bestandig vært et sentralt element i mine investeringer gjennom Maaseide-konsernet, men også privat har slike investeringer vært viktige. På vegne av kundene har vi bygget opp en meget solid eiendomsportefølje, sier Maaseide og føyer til: 

– Den har vist seg å være både robust og lønnsom. Når aksjemarkedet de siste årene har vært krevende, så har disse eiendomsinvesteringene fungert veldig godt for kundene. Dette gjelder spesielt for eiendomsprosjektene som har lange leiekontrakter med statlig leietakere.

Kraft Finans

  • Kraft Finans AS er et norsk verdipapirforetak som tilbyr formuesforvaltning til personer, selskap og stiftelser. 
  • Selskapet har kontorer i Tromsø,Trondheim, Ålesund, Oslo og Sandnes. 
  • Kraft Finans yter rådgivning og forvaltning av rundt 4 milliarder kroner og har over 1500 kunder. 

118 millioner i utbytte de siste to årene

Den tidligere sandvolleyballproffen har helt rett i at eiendomsinvesteringene har vært en fin reise for kundene. 

Bare i 2019 ble det betalt ut 63 millioner kroner i utbytte fra eiendomsinvesteringene, og siden starten i 2016 er det akkumulerte utbyttet på 150 millioner kroner. 

For 2020 er det forventet at utbyttet fra eiendomsinvesteringene havner på omtrent 55 millioner kroner. Eiendommene, som kundene har investert i, har i de fleste tilfellene hatt som utgangspunkt å betale ut et estimert årlig utbytte på seks til åtte prosent.

Er investering i eiendom noe for deg?

Kundene som har investert i næringseiendom har fått en god diversifisering i porteføljene sine. Samtidig har de oppnådd god avkastning på disse investeringene.

Slike investeringer er ikke utsatt for like mye svingninger sammenlignet med hva som er normalt i aksjemarkedet. De fungerer derfor veldig godt for kunder som investerer langsiktig og ønsker god avkastning underveis.

- Dette er nok noe av grunnen til at eiendomsinvesteringer har blitt et av de mest populære produktene vi tilbyr kundene våre, sier Pedersen.

Kunden i første rekke

Ifølge Pedersen ligger det en selektiv og nøye utvelgelsesprosess bak hver eneste eiendomsinvestering. Kundens beste har alltid førsteprioritet.

Kraft Finans har et samarbeid med Njord Securities AS, som identifiserer potensielle eiendommer og tilrettelegger prosjektene. Det er viktig for Kraft Finans at de identifiserte eiendommene er moderne og fleksible bygg, og at beliggenheten er god.

- For oss er det også viktig at eiendommene allerede har solide leietakere som er inne på lange leiekontrakter, og aller helst at flere av dem er statlige leietakere, sier Pedersen.


SJEKK OM EIENDOMSINVESTERING PASSER FOR DEG

Landsdekkende 

Kraft Finans har i dag kontorer i Oslo, Sandnes, Tromsø, Trondheim og Ålesund.

– Vår spredte tilstedeværelse i Norge gir oss en fordel når det kommer til å få en god geografisk spredning på eiendomsporteføljen, sier Pedersen.

I dag har Kraft Finans cirka 1500 kunder, og mange av dem har investert i eiendom.

– En typisk kunde er en person, familie eller selskap som har overskuddslikviditet. De ønsker eiendom som en god diversifisering til resten av investeringsporteføljen sin, sier Pedersen og legger til:

– Næringseiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et eget næringsbygg. Dette løser vi ved at kundene heller kjøper aksjer i et selskap eller fond som eier en næringseiendom.

KRAFT FINANS OSLO

Besøksadresse: Grundingen 6 Aker Brygge
Postadresse: Grundingen 6 Aker Brygge, 0250 Oslo

51 97 74 40
informasjon@kraftfinans.no

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for Kraft Finans

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2020 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)