Annonsørinnhold

Slik vil de utfordre bankene:

– Målet er at flere skal få muligheten til å investere

Monner Crowd rendyrker satsingen på folkefinansiering innen eiendomsmarkedet og bytter navn til Monio. – Vi skal være den beste plattformen i Norge for investering i eiendomslån, sier administrerende direktør i Monio, Marius Dybdahl.

NYTT NAVN: – Vi har en sterk ambisjon om vekst, og det er et stort potensial innen eiendomsfinansiering. Vi har stor tro på at vi kan flytte noe av markedet til crowdlending, sier Marius Dybdahl.
Produsert i samarbeid med Monio

Folkefinansiering og crowdlending har hatt en stor vekst i det norske markedet de siste årene, samtidig som teamet bak Monner Crowd har peilet seg inn mot eiendomslån og eiendomsfinansiering.

– Dette er nemlig den crowd-investeringen som vi ser gir best balanse mellom risiko og avkastning totalt sett, med en gjennomsnittlig rente på over åtte prosent etter konstatert tap, forteller Marius Dybdahl, administrerende direktør i selskapet med det ferske navnet Monio.

– Vi har sett en tydelig utvikling med høyere mislighold på folkefinansierte lån som ikke er sikret i eiendom. Eiendom er rett og slett et tryggere sted å plassere pengene når disse er sikret med pant i eiendommen, og da ble det naturlig at vi spisset tjenestene våre inn mot denne bransjen, forklarer Dybdahl.
Derfor bytter Monner Crowd navn til Monio

VIS MER

– Det ble naturlig at en av oss skulle skifte navn når Monner Crowd og Monner Gründer begynte å gå mer fra hverandre i fokus. Nå som vi spisser oss mot crowdlending i eiendomsmarkedet, var det riktig at det var Monner Crowd som skiftet navn – samtidig som vi jobber videre med å rendyrke og videreutvikle tilbudet vårt, sier Dybdahl.

Trenden som har tatt Norge med storm: Slik kan du tjene penger på crowdfunding

Penger og teknologi som skaper muligheter

Målet var å finne et nytt navn som kunne videreføre arven fra Monner samtidig som det hadde en internasjonal appell.

– Siden vi driver med finans og er et teknologiselskap, er vi veldig fornøyde med å ha landet på Monio – både fordi det er beskrivende og fordi det klinger godt. Monio er en kobling mellom engelske money og domenet .io som er et kjennetegn for teknologiselskaper, forteller Dybdahl.

money = penger

io = teknologi

→  Monio

– Vi har fått en logo som gjenspeiler det vi holder på med innenfor eiendom. Logoen skisserer to bygninger med en m som binder bygningene sammen, sier Marius Dybdahl, administrerende direktør i Monio.


– Vi har en sterk ambisjon om vekst, og det er et stort potensial innen eiendomsfinansiering. Crowdlending-markedet vil være på rundt en milliard i år, mens eiendomsmarkedet totalt er opp mot hundre milliarder stort, sier Dybdahl.

Monio skal både samhandle med banker om å finansiere eiendomsprosjekter og vinne låneprosjekter som bankene ikke kan være konkurransedyktige på, forteller Dybdahl.

– Vi har stor tro på at vi kan flytte noe av markedet til crowdlending, sier Dybdahl.


Om Monio

VIS MER

Nye muligheter for investering i eiendom

Navneendringen fra Monner Crowd til nye Monio vil ikke påvirke tjenesten selskapet tilbyr til investorer og eiendomsutviklere, men satsingen vil gi nye muligheter på sikt.

– Vi er allerede i dag rendyrket på eiendom og får stadig mer spisskompetanse i markedet vi opererer i – noe som gjør at vi skal kunne fortsette å være den aller beste crowdlending-plattformen i Norge for både investorer og entreprenører.

– Det som er unikt med Monio, er at vi gir både småinvestorer og prosjekteiere verktøy som tidligere kun var tilgjengelig for større finansaktører og institusjoner.

Dette mener Dybdahl bidrar til økt konkurranse, mer handlekraft og større marked som alle vil tjene på.

– Vi ser at vi har en viktig rolle når det gjelder å koble kapital med gode eiendomsprosjekter, og det er bra for å skape en sterk vekst i årene fremover – ikke bare for Monio som plattform, men også for brukerne av plattformen vår.

– Målet er at det skal være flere som får muligheten til å investere i eiendomsprosjektene vi formidler.

Om du vil sjekke om denne investeringsformen er noe for deg, er det ifølge Dybdahl veldig enkelt å komme i gang.

– Det er lav risiko å prøve seg frem, så det er bare å teste! Du kan bli kjent med løsningen, lese deg opp på låneprosjekter og investere helt ned til en tusenlapp.

Crowdlending gir en annen risiko og avkastningsprofil enn å investere i aksjer. Ved å eie aksjer er avkastningen avhengig av hvordan selskapet leverer i forhold til forventninger,  positive og negative nyheter og generell markedsutvikling. Som aksjeinvestor kan også hele investeringen gå tapt dersom selskapet går konkurs. Ved investering i eiendomslån vil avkastningen være fastsatt på forhånd og utbetales månedlig. Samtidig er investeringen sikret i eiendom, som reduserer risikoen for tap dersom selskapet går konkurs. Derfor kan investering i eiendomslån være et godt tilskudd til en portefølje av aksjer og fond.Dybdahl forteller at det er to risikopunkter hvis du ønsker å investere i crowdlending. Det ene er at selskapet du låner pengene dine til risikerer å gå konkurs og dermed ikke klare å betale deg rentene eller å betale tilbake lånet. Dersom rentene eller lånet misligholdes (ikke kan betales), vil Monio se på sikkerheten som er satt for lånet.

Her kommer det andre risikopunktet inn: Det er en risiko for at det som er stilt som sikkerhet for lånet kan ha lavere verdi enn antatt. Er det ikke stilt sikkerhet for lånet, vil du tape alt du har investert dersom selskapet går konkurs.


– Dette er grunnen til at vi kun tilbyr lån til eiendomsprosjekter, hvor lånene kan ha sikkerhet i eiendommen. Vi ønsker å levere god og forutsigbar avkastning på investeringene, sier Dybdahl.

– Og vi ser at de faktiske tapene er betydelig lavere i lån som er sikret med fast eiendom, fordi eiendommen kan selges og dermed dekke opp for store deler av lånet, eller som oftest hele lånet.

Monio gjør også en grundig kvalitetssikring av lånesøknadene de får og tilbyr kun en brøkdel av disse prosjektene i plattformen. Men det er ikke dermed sagt at ingen av lånene blir misligholdt eller tapt.

– Det vil alltid være noe tap når det er en så høy rente som i denne investeringsformen. De faktiske tapene ligger på under 0,4 % per november 2021 – men vi estimerer at faktisk tap vil ligge på rundt 1 % når investeringsformen vokser og vi får flere lån på markedet, sier Dybdahl.

Med en gjennomsnittlig rente på 8 %, vil du kunne få 7 % avkastning totalt etter tap dersom du har investert i alle kampanjene som tilbys på Monio.

Hva må jeg vite før jeg investerer?

Hvor lenge er pengene mine bundet i låneprosjektet?

VIS MER

Plattformen hjelper deg på veien

– Du kan registrere deg som bruker på Monio på bare noen minutter – og ganske raskt få lest igjennom en lånekampanje og vurdere sikkerheten i den før du investerer, sier Dybdahl.

I plattformen finner du all nødvendig informasjon om prosjektet. Siden lånekampanjene ofte blir fulltegnet raskt, blir informasjonen lagt ut ett døgn før det er mulig å investere, slik at alle i praksis skal ha mulighet til å lese seg opp og avgjøre om de vil investere også i de mest attraktive prosjektene.

– Det er viktig for oss med åpenhet og transparens, så hver lånekampanje har en egen seksjon for spørsmål og svar, som er åpen hele tegningsperioden. Her kan alle stille spørsmål direkte til lånekunden, og svarene blir liggende synlig på plattformen, sier Dybdahl.

– Du kan også gå inn i plattformen og få full status på prosjektene du har investert i underveis.

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2021 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)