Annonsørinnhold

Trenden som har tatt Norge med storm:

Slik kan du tjene penger med crowdfunding

Crowdfunding er ikke bare når nærmiljøet spleiser på badstubåter eller ølbryggerier, men også en mulighet til å få god avkastning på sparepengene dine uten å måtte følge aksjemarkedet tett. Med Monio kan du enkelt investere i eiendomslån og dra nytte av renters rente allerede etter et par måneder.

CROWDFUNDING: – Det jeg synes er utrolig bra med crowdlending, er at det er en investeringsform som passer for absolutt alle, sier Marius Dybdahl i Monio. Her med markedsansvarlig Nora Staff.


Produsert i samarbeid med Monio

Nordmenn blir stadig mer bevisste på smart sparing og investering, og ser at investering i egen bolig kanskje ikke vil gi de mulighetene man ønsker og har behov for i fremtiden.

– Det er flere og flere som ønsker et mer aktivt forhold til egen økonomi, investering og sparing. Dermed er det også naturlig at vi setter oss mer inn i de ulike mulighetene som finnes, sier Marius Dybdahl.

Om Monio

VIS MER

Selv om crowdfunding har vært en økende trend de siste årene, mener Dybdahl det er først nå vi i Norge virkelig ser mulighetene crowdfunding gir.

– Crowdfunding er også en spare- og investeringsform som har modnet litt på oss nordmenn. Vi er ikke de som er først ute med sånne ting, men nordmenn er heller ikke redde for å bruke de gode mulighetene når de har etablert seg i markedet, mener Dybdahl.

– Du trenger ikke mye forkunnskaper for å investere hos oss, så du opplever raskt mestring. I tillegg får du rentene hver måned og kan reinvestere dem i nye prosjekter med en gang. Så du kan se at du får en veldig god avkastning og at sparepengene dine vokser.


– Mestringsfølelsen kommer raskt, i og med at det ikke trengs store forkunnskaper for å investere hos oss.

Hva er egentlig crowdfunding?

– Det norske ordet for crowdfunding er folkefinansiering, og crowd betyr mengde, så det ligger i ordet at det er flere som er med på å finansiere noe, sier Dybdahl i Monio.


De vanligste formene for crowdfunding er

  1. Crowdlending - investering i lån til bedrifter (ca. 57 % av markedet)
  2. Aksjebasert - investering i unoterte aksjer (ca. 28 %)
  3. Donasjonsbasert - en spleis hvor du ikke forventer noe tilbake (ca. 13 %)
  4. Belønningsbasert  - en spleis hvor du får en belønning senere (ca. 1,5 %)


Crowdlending, eller lånebasert folkefinansiering, vil si at du låner ut penger til et selskap som betaler deg rente, nesten som ved banklån. Det er kraften i å være mange som gjør at bedriften kan få lånet de trenger. Om en bedrift trenger flere millioner, er det mange som går sammen og låner bedriften beløp helt ned til tusen kroner, forteller Dybdahl.

– Og akkurat det synes jeg er utrolig bra med crowdlending: Dette er en investeringsform for absolutt alle. Både for deg som ønsker å spare mindre beløp helt ned i tusen kroner i hvert lån, til semiproffe og proffe investorer som vil investere større beløp.

De beste tipsene for investering i eiendomslån  1. Les deg opp på prosjektene og vurder risikoen og sikkerheten i hvert enkelt prosjekt
  2. Spre risikoen over flere prosjekter og flere kunder
  3. Renters rente: Reinvester avkastningen din jevnlig, slik at du kan øke avkastningen din over tid med renters rente.

En viktig regel er at du aldri skal investere mer enn du har råd til å tape. Men selv om du i prinsippet har råd til å tape pengene, er det ingen som ønsker å tape det man investerer – så da bør du også ta hensyn til hvordan du kan redusere sannsynligheten for tap.

Attraktiv balanse mellom risiko og avkastning

Investering i eiendomslån, som Monio tilbyr, gir ifølge Dybdahl en god balanse mellom risiko og avkastning.

– Det passer for veldig mange flere enn investering i enkeltaksjer, fordi det krever mindre kunnskap og oppfølging. Samtidig har historisk snittrente vært på 8 %, som gir en avkastning på høyde med hva man kan forvente i aksjemarkedet over tid.

Registrer deg på Monio og se lånekampanjene her.

Crowdlending gir en annen risiko og avkastningsprofil enn å investere i aksjer. Ved å eie aksjer er avkastningen avhengig av hvordan selskapet leverer i forhold til forventninger,  positive og negative nyheter og generell markedsutvikling. Som aksjeinvestor kan også hele investeringen gå tapt dersom selskapet går konkurs. Ved investering i eiendomslån vil avkastningen være fastsatt på forhånd og utbetales månedlig. Samtidig er investeringen sikret i eiendom, som reduserer risikoen for tap dersom selskapet går konkurs. Derfor kan investering i eiendomslån være et godt tilskudd til en portefølje av aksjer og fond.Dybdahl forteller at det er to risikopunkter hvis du ønsker å investere i crowdlending. Det ene er at selskapet du låner pengene dine til risikerer å gå konkurs og dermed ikke klare å betale deg rentene eller å betale tilbake lånet. Dersom rentene eller lånet misligholdes (ikke kan betales), vil Monio se på sikkerheten som er satt for lånet.

Her kommer det andre risikopunktet inn: Det er en risiko for at det som er stilt som sikkerhet for lånet kan ha lavere verdi enn antatt. Er det ikke stilt sikkerhet for lånet, vil du tape alt du har investert dersom selskapet går konkurs.


– Dette er grunnen til at vi kun tilbyr lån til eiendomsprosjekter, hvor lånene kan ha sikkerhet i eiendommen. Vi ønsker å levere god og forutsigbar avkastning på investeringene, sier Dybdahl.

– Og vi ser at de faktiske tapene er betydelig lavere i lån som er sikret med fast eiendom, fordi eiendommen kan selges og dermed dekke opp for store deler av lånet, eller som oftest hele lånet.

Monio gjør også en grundig kvalitetssikring av lånesøknadene de får og tilbyr kun en brøkdel av disse prosjektene i plattformen. Men det er ikke dermed sagt at ingen av lånene blir misligholdt eller tapt.

– Det vil alltid være noe tap når det er en så høy rente som i denne investeringsformen. De faktiske tapene ligger på under 0,4 % per november 2021 – men vi estimerer at faktisk tap vil ligge på rundt 1 % når investeringsformen vokser og vi får flere lån på markedet, sier Dybdahl.

Med en gjennomsnittlig rente på 8 %, vil du kunne få 7 % avkastning totalt etter tap dersom du har investert i alle kampanjene som tilbys på Monio.

Hva må jeg vite før jeg investerer?

Hvor lenge er pengene mine bundet i låneprosjektet?

VIS MER

Plattformen hjelper deg på veien

– Du kan registrere deg som bruker på Monio på bare noen minutter – og ganske raskt få lest igjennom en lånekampanje og vurdere sikkerheten i den før du investerer, sier Dybdahl.

I plattformen finner du all nødvendig informasjon om prosjektet. Siden lånekampanjene ofte blir fulltegnet raskt, blir informasjonen lagt ut ett døgn før det er mulig å investere, slik at alle i praksis skal ha mulighet til å lese seg opp og avgjøre om de vil investere også i de mest attraktive prosjektene.

– Det er viktig for oss med åpenhet og transparens, så hver lånekampanje har en egen seksjon for spørsmål og svar, som er åpen hele tegningsperioden. Her kan alle stille spørsmål direkte til lånekunden, og svarene blir liggende synlig på plattformen, sier Dybdahl.

– Du kan også gå inn i plattformen og få full status på prosjektene du har investert i underveis.

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2021 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)