Annonsørinnhold

Det grønne skiftet

Annonsørinnhold

50.000 eller 500.000 kroner til overs? 

Slik ville Nordeas eksperter ha investert dem

Hva bør du gjøre hvis du har ekstra penger på bok? Ekspertene i Nordea, Nordens største kapitalforvalter med over 4000 milliarder kroner, gir deg svarene.

OSLO-TRIO: Joachim Bernhardsen (fra venstre), Sigrid Wilter Slørstad og Øyvind Rekve holder alle til på Oslo-kontoret til Nordea. Det befinner seg på Majorstua.

Produsert i samarbeid med Nordea

For ett år siden var Sigrid Wilter Slørstad, leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv, klar i sin tale.

– Det er en risiko å ikke ta hensyn til bærekraftige valg når det kommer til egen sparing, var hennes budskap.

Det har ikke forandret seg på tross av økende uro i verden og krig i Europa. Snarere tvert imot.

– Dagens situasjon har forsterket risikoen ved å ikke ta grep gjennom sparingen. Både når det gjelder klimakrisen og energikrisen, tror jeg de fleste er enige i at det mest risikable er å ikke gjøre noe, sier Slørstad.

NORDEA-SJEF: Sigrid Wilter Slørstad er leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv.

Avklar egen risikoprofil

Hvilke hensyn burde du ta? Og er det egentlig noen forskjell om man investerer 50.000 eller 500.000 kroner?

Vi har pratet med to rådgivere i Nordea, Simen Lossius Ellefsen og Øyvind Rekve, og spurt hva man bør gjøre dersom man har penger til rådighet.

Uavhengig av sum er de begge enige om at pengene bør investeres heller enn å stå i banken og godtgjøre seg. Det gjelder riktignok så lenge du også har en buffer til uforutsette utgifter stående på konto.

Hvor du bør putte 50.000 kroner, har imidlertid ikke et rett frem svar.

– Det viktigste er å avklare hvilket risikonivå som harmonerer med ditt formål og din tidshorisont. Risiko er subjektivt, og dermed må du finne den risikokategorien du føler deg mest komfortabel med, sier Simen Lossius Ellefsen.

Fond og konti med fokus på bærekraft

I Nordea kan du investere og plassere i flere typer fond og konti med bærekraftig fokus.

VIS MER

Dress shirt, Flash photography, Street fashion, Clothing, Smile, Sleeve, Textile, Collar

OPPLÆRT I BÆREKRAFT: Simen Lossius Ellefsen holder til ved Kristiansand-kontoret til Nordea. Han er, som alle Nordeas rådgivere, opplært i bærekraft.

Stort fondsutvalg

Han har likevel noen føringer for gitte situasjoner:

– Dersom det er snakk om en veldig langsiktig investering, bør aksjeandelen være høy. Det er fordi man forventer at aksjer skal gi bedre avkastning enn renter over en lang tidshorisont, forklarer Nordea-rådgiveren, og fortsetter:

– Dersom du derimot er trygghetsorientert og mest opptatt av å bevare sparepengene dine, er rentefond eller kombinasjonsfond med en lav aksjeandel gode alternativer.

– I Nordea har vi et veldig godt utvalg av fond med fokus på bærekraft innenfor alle risikokategorier – alt fra rente- til aksjefond. Det sørger for at vi har alternativer med fokus på bærekraft for enhver sparer, uavhengig av risikopreferanse, forteller han.

Hva er rente- og kombinasjonsfond?

VIS MER

Nordea arbeider aktivt med ESG-analyser av selskaper til de ulike porteføljene. ESG står for miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold, og Nordea mener at jo bedre et selskap er på ESG, jo større forutsetninger har det for å lykkes i fremtiden.

– Sparer du i slike fond, som Nordea har mange av, gir du pengene dine mulighet til å vokse vel vitende om at miljø, sosiale og forretningsetiske forhold blir hensyntatt, sier Ellefsen.

Nordens største forvalter

Hva med enda større beløp. Er det da noen forskjell på hvordan du bør tenke?

– Hvis utgangspunktet er at du har 500.000 kroner til overs uten noen planer de neste årene som krever kapital, så er mitt klare råd å plassere pengene i finansmarkedene, sier Øyvind Rekve, Senior Private Banker i Nordea.

– Hos oss går vi gjennom hver enkelt kunde sin økonomiske situasjon, sørger for at de holder av tilstrekkelig buffer til skatt, planer og livsstil og gir råd om å plassere overskuddskapitalen i henhold til ønsket risikoprofil, fortsetter han.

Les mer: Lise Keilty Gulbransen arvet deler av familieformuen – slik investerte hun pengene

Coat, Spokesperson

BISTÅR: Øyvind Rekve hjelper Nordea-kunder med sine investeringer.

Han forteller at bærekraft er sentralt i hele virksomheten. ESG-perspektivet diskuteres med både selskaper de investerer i og kunder som investerer.

– Vi minner våre kunder på at de må ha en diversifisert portefølje og sørger for at de har et best mulig beslutningsgrunnlag samt tilgang på de beste løsningene i markedet, sier Rekve.

Hva vil det si å ta hensyn til bærekraft i sparing?

VIS MER

Nordea er den største kapitalforvalteren i Norden med over 4000 milliarder kroner under forvaltning, noe som gjør at verktøykassen er blant de største for de som ønsker å investere. Det gjelder også for de som ønsker et særskilt fokus på miljø, sosiale og forretningsetiske forhold.

– Gjennom oss får kundene tilgang på egne og eksterne fond som blant annet har bærekraft som hovedfokus. Vi tilbyr også indeksnære fond med et ESG/bærekraft-filter, kalt Enhanced fond, sier Rekve.

– Nordea har lang tradisjon med å integrere bærekraftsfaktorer i kapitalforvaltningen. Har du et ønske om å plassere penger i Norge og ta vare på klima og miljø samtidig, er Nordea en god samarbeidspartner, forsikrer han.

LISE KEILTY GULBRANSENAlder: 56 år

Oppvokst: Delvis i Oslo, delvis i Storbritannia.

Yrke: Daglig leder i Hold Norge Rent. Organisasjonen er blant annet kjent for Norges største kollektive dugnad: Strandryddeuka.

Hennes beste tips til et mer bærekraftig liv: Spis mindre kjøtt, kildesorter, unngå engangsprodukter, kjøp brukt, reis miljøvennlig og sørg for å ferdes sporløst. Etterlat alltid naturen like fin som før.

– Satsingen på fornybar energi vil øke

Selv om klima og miljø er noe du bør ha fremst i tankene når du investerer, er det ikke slik at olje og gass er helt ute.

Sigrid Wilter Slørstad forteller om allerede store svingninger i både aksje- og rentemarkedet grunnet krigen i Ukraina, og om en så langt mislykket europeisk energipolitikk.

– Behovet for å redusere bruken av fossil energi og fokusere på konkrete klimatiltak har aldri vært større, sier hun.

Fond og konti med fokus på bærekraft

I Nordea kan du investere og plassere i flere typer fond og konti med bærekraftig fokus.

VIS MER

Dress shirt, Street fashion, Joint, Shoulder, Plant, Flowerpot, Sleeve, Collar, Beard

OPPDATERT: Joachim Bernhardsen må holde seg oppdatert på hele verden i sin jobb som seniorstrateg for Nordea.

Kollega Joachim Bernhardsen, seniorstrateg i Nordea, er enig.

– Europa skal kutte avhengigheten av russisk gass med to tredjedeler i løpet av året. Det krever investeringer i nye energiløsninger, og løsningen er ikke å bygge nye kullkraftverk. Satsingen på fornybar energi vil øke, sier han, men legger til:

– Samtidig må vi erkjenne at Europa fortsatt vil trenge olje og gass. Når Russland ikke skal levere dette lenger, vil etterspørselen øke mot pålitelige leverandører som Norge.

ENGASJERT TRIO: Øyvind Rekve (t.v.), Joachim Bernhardsen og Sigrid Wilter Slørstad mener finansverden kan bidra stort inn i det grønne skiftet.

– Engasjement fungerer

De to Nordea-profilene er tydelige på at selskapene som håndterer klima- og bærekraftsrisiko på en god måte, er de som er best rustet til å ha en bra inntjening i fremtiden.

Du har også en mulighet til å påvirke ved å være bevisst på egne sparevalg.  

– Det er viktig å forstå hva spareproduktet forsøker å oppnå med fokuset på bærekraft. Slik kan du sørge for at det er i tråd med dine forventninger til avkastning, risiko, og bærekraft, sier Slørstad, og utdyper:

– Fond med konkrete målsetninger investerer ofte mer tematisk. Det kan for eksempel være klimafond, fond med fokus på rent hav eller fond som skal forbedre sosiale utfordringer i samfunnet. Det man må være klar over da, er at slike fond kan ha høyere risiko. Da er det viktig å unngå «fellen» ved å ha dårlig diversifisering. Det er smart å inkludere andre spareprodukter som bidrar til at sparemidlene samlet sett har god spredning.

NB: Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond, kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

Banken har påtatt seg å være ledende for en grønnere fremtid, og har satt seg flere mål om utslipp av CO2.

Som en del av forpliktelsen til netto nullutslipp er pensjonsporteføljene til Nordea en del av Net-Zero Asset Owner Alliance. Dette er en allianse mellom kapitaleiere der alle har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2050, i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Nordea bygger sin bærekraftige retning på fire pilarer: Finansiell styrke, klimatiltak, sosialt ansvar og eierstyring og kultur. Les mer her!

Til toppen

Produsert i samarbeid med Nordea

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2022 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)