Annonsørinnhold

Det grønne skiftet

Annonsørinnhold

Oppfordrer til sparegrep:

– En risiko å ikke ta hensyn til dette

Vi resirkulerer, kjører elbil og prøver å hindre matsvinn. Men visste du at du også kan ta bærekraftige valg når det gjelder sparing?

VIL BIDRA TIL EN GRØNNERE FREMTID: Sigrid Wilter Slørstad er leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv. FOTO: NORDEA

Produsert i samarbeid med Nordea

– Jeg oppfordrer alle med en langsiktig sparehorisont, slik som pensjonssparere, til å vurdere fond som har spesifikke bærekraftskriterier eller konkrete bærekraftsmål. Ikke bare fordi det er økonomisk smart, men også fordi det er viktig med tanke på utfordringene verden står overfor, sier Sigrid Wilter Slørstad.

Hun er leder for bærekraftige investeringer i Nordea Liv, som tilbyr forsikringsrelaterte spareprodukter til privatpersoner og bedrifter, i tillegg til livs- og pensjonsforsikringer.   

Slørstad forklarer videre at Nordea ønsker å hjelpe sine kunder til å ta bærekraftige valg, også når det gjelder finansielle investeringer.

– Ved å spare med et spesielt fokus på bærekraft, kan du bidra til en grønnere fremtid. Om vi skal ha mulighet til å nå FNs bærekraftsmål, må det kapital inn i selskaper som gjør bærekraftige tilpasninger.

Fond med fokus på bærekraft i Nordea

Fond med spesifikke bærekraftskriterier tar hensyn til aspekter innen miljø, sosiale forhold og forretningsetikk (ESG) i forvaltningen.

VIS MER

God avkastning

Slørstad mener investeringer i fond med fokus på bærekraft kan gi bedre risikojustert avkastning over tid.

– I mine øyne er det en risiko å ikke ta hensyn til bærekraft når du velger hvor du skal plassere pengene dine. Jeg tror ikke det er feil å påstå at alle selskapers forretningsmodell vil bli påvirket av overgangen til et lavutslippssamfunn, sier hun.

– De selskapene som håndterer bærekraftsrisiko på en god måte, som er opptatt av å gjøre tilpasninger i forretningsmodellen og ser muligheter i utfordringene knyttet til bærekraft, er de som er best rustet til å ha en bra inntjening i fremtiden. Og det er nettopp slike selskaper vi søker å inkludere i fond med fokus på bærekraft.

Slik kan du som arbeidsgiver tilrettelegge for sparing med fokus på bærekraft.

Sky, Plant, Sleeve, Travel, Raincoat, Cloud, Jacket, Tree

SMÅSPARER: Rune Garen har langt fra like mye å investere som de store finansinstitusjonene, men er klar på at alle har en mulighet til å påvirke hvor kapitalen ender. FOTO: Privat

– Bidra til at «Det grønne skiftet» akselereres  

Nordea-kunde Rune Garen er av samme oppfatning. Den 65 år gamle småspareren tok grep om egne sparepenger i første halvdel av 2020, og dreide investeringene sine kraftig over mot fond med fokus på bærekraft.

– Det er helt nødvendig å få til det grønne skiftet. Vi må sikre en renest mulig klode, men også sørge for fremtidens velferd for våre etterkommere. Det er en «børs og katedral»-tilnærming: Vi må tjene penger, men samtidig koble det opp mot et helt nødvendig aspekt for å redde kloden, sier han.

Garen holder til i Ulstein, like ved Ålesund, og har havet som nærmeste nabo og levebrød. Han jobber med bærekraft innenfor havnæringen.

– Vi må ordne oss slik at tiltakene vi kommer opp med, er effektive for å redde kloden, men vi skal også lage butikk ut av det. Det er viktig å understreke at Staten og de store institusjonene har et betydelig ansvar, men vi småsparere har også en mulighet til å bidra slik at det grønne skiftet akselereres.

Han ber folk se på hvilke fond med fokus på bærekraft bankene tilbyr, og selv forteller han om en positiv portefølje siden han tok grep for ett år siden. Selv om porteføljen er opp nå, er han tydelig på at det er det lange løp som gjelder.

– Det grønne skiftet kommer til å koste, og det er heller ikke gjort over natten. Det er fryktelig viktig at aktørene med kapital tar de rette beslutningene, og her kan småsparerne være med. Summen av bidragene til alle disse småsparerne og investorene bidrar til at skiftet skjer, og på sikt får vi da en renere klode, sier han.

Start sparing i fond med fokus på bærekraft

Rectangle, Slope, Plot, Line, Font

OPP, NED OG OPP: Nordea-fondet Bærekraftig Vekst steg før coronakrakket i mars 2020 - og også etter. Grafen viser utviklingen i fondet fra 1. januar 2020 til 30. september 2021.

Få kontroll på egen pensjon

Sigrid Wilter Slørstad oppfordrer også privatpersoner til å se på mulighetene for å sette pensjonspengene der man selv vil.  

– Pensjonssparing har aldri vært viktigere, og det å få kontroll over egen pensjon er rett og slett nødvendig for å ta hånd om egen fremtid. Med egen pensjonskonto (EPK) får du bedre oversikt over pensjonen din, og selv små grep kan ha stor effekt.

Det viktigste du gjør, er å sørge for at du har en høy aksjeandel.

– Jeg anbefaler en aksjeandel på 80 eller 100 prosent helt frem til du er 55 år. Deretter blir aksjeandelen automatisk justert ned for våre kunder, sier Slørstad.

Hos Nordea kan du gjennom mobilløsningen Nordea Boost få oversikt over egen pensjon, uavhengig av om du er Nordea-kunde eller ikke. Her får du oversikt over hva du vil få i lønn som pensjonist, og du kan ta flere smarte valg som «booster» pensjonen din. Blant annet kan du justere aksjeandelen på sparingen, velge å starte sparing i fond med fokus på bærekraft, eller flytte din egen pensjonskonto til Nordea Liv.

Egen pensjonskonto i Nordea

Nå kan du selv velge hvilken pensjonsleverandør du ønsker. Med egen pensjonskonto i Nordea får du fordeler som vil bety mer i pensjon:

VIS MER

FREMTIDSRETTET: Sigrid Wilter Slørstad i Nordea tror fond med fokus på bærekraft er kommet for å bli. FOTO: NORDEA

Facial expression, Flash photography, Street fashion, Face, Lip, Smile, Hairstyle, Shoulder, Sleeve, Happy

Tenk langsiktig

Nordeas fond med fokus på bærekraft har jevnt over gitt god avkastning de siste årene. Det er imidlertid flere som frykter en «grønn boble».  

– Det er nok noen selskaper som blir priset for optimistisk, med inntjening langt frem i tid og en forretningsmodell som ikke er utprøvd. Dette betyr imidlertid ikke at disse selskapene automatisk er i fond med fokus på bærekraft bare fordi de representerer grønne investeringer, sier Slørstad, og utdyper:

– Analyse av finansielle faktorer gjøres parallelt med analyse av bærekraftsfaktorer. Jeg mener at fond med fokus på bærekraft er fremtiden, og det vil etter hvert bli den nye standarden i markedet.

Hun legger til:

Det er viktig å huske at selskapene i disse fondene ikke kun er grønne eller fornybare, men selskaper som evner å omstille seg.

Samtidig er Slørstad klar på at det alltid er en risiko når man investerer i finansmarkedet.

– Derfor bør man tenke langsiktig slik at man har tid til å sitte gjennom svingninger i markedet. En nøkkelfaktor når man skal investere, er diversifisering. Ikke legg alle eggene i én kurv, men tenk bredde. Og sist, men ikke minst: Les deg opp på de ulike fondene og finn ut hvordan de forvaltes, og hvordan bærekraft integreres og tas hensyn til.

Banken har påtatt seg å være ledende for en grønnere fremtid, og har satt seg flere mål om utslipp av CO2.

Som en del av forpliktelsen til netto nullutslipp er pensjonsporteføljene til Nordea en del av Net-Zero Asset Owner Alliance. Dette er en allianse mellom kapitaleiere der alle har forpliktet seg til å oppnå netto nullutslipp innen 2050, i tråd med målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader sammenlignet med førindustriell tid.

Nordea bygger sin bærekraftige retning på fire pilarer: Finansiell styrke, klimatiltak, sosialt ansvar og eierstyring og kultur. Les mer her!

PS: Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn.

Til toppen

Produsert i samarbeid med Nordea

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2023 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies).