Annonsørinnhold

Automotive lighting, Light, Amber, Wood

Grønt skifte
i norsk industri

Klimaendringene byr på utfordringer i fremtiden, men i skjæringspunktet fornybar energi og norsk industri ligger en del av løsningen – og den skaper store verdier.

– Mitt ønske er at vi holder oss i forkant av utviklingen i minst 20 år til, sier Carles Rovira i CELSA Nordic.

Nordens største selskap på gjenvinning av skrapmetall og armert stål bruker fornybar energi til sin fordel.

– Noe av motivasjonen er selvfølgelig økonomisk. Man må satse klimavennlig dersom man skal henge med i dagens marked, bekrefter Rovira.

De er kjent som Nordens største selskap på gjenvinning av skrapmetall og armert stål, og har et sterkt fokus på bærekraftig utvikling.

– Behovet for mer klimavennlig industri presser seg frem og vil bare bli større i fremtiden. Vi må altså forberede oss på fremtiden og forsøke å gjøre den bedre, samtidig som vi sørger for å holde oss konkurransedyktige.

Produsert av Schibsted Partnerstudio

– Behovet for mer klimavennlig industri presser seg frem og vil bare bli større i fremtiden.

CARLES ROVIRA, CELSA NORDIC

CELSA, som har kontorer over hele landet, har gjort flere tiltak for å begrense utslipp, blant annet elektrisk drift. På den måten kan industrien drives frem bærekraftig med fornybar energi.


Der har Norge som industriland en kjempefordel: Hele 95 prosent av kraften vår er nemlig fornybar.

Produsert av Schibsted Partnerstudio

Flash photography, Sky, Vehicle, Slope, Wood, Asphalt, Plant, Mountain

Fornybar energi spiller en nøkkelrolle

Sagt på en annen måte: Skal det skje en grønn omstilling – et såkalt grønt skifte – er det helt naturlig at skiftet skjer nettopp her. Norsk kraftkrevende industri har et av de laveste klimaavtrykkene i verden. Og den største leverandøren av fornybar kraft? Statkraft!

– Vår overordnede ambisjon er å utvikle klimavennlige løsninger, blant annet gjennom elektrifiseringen av samfunnet og innenfor industri. Vi skal være en solid partner for norsk industri når det gjelder å levere ren kraft, sier Birgitte Vartdal. Hun er konserndirektør for Statkraft med ansvar for vindkraft, solkraft og ny forretningsutvikling i Europa.

Flash photography, Automotive lighting, Light, Electricity, Entertainment

Vartdal mener CELSA Nordic er et av de beste eksemplene på godt samarbeid og innovasjon mellom Statkraft og norsk industri.

– Helt nytt er at vi tilbyr hydrogen, slik at de kan produsere utslippsfritt armeringsstål. Det at vi er kraftleverandør til den type industri, og det at vi har en relasjon allerede, gjør at vi kan koble på nye tjenester hele veien. Relasjonen Statkraft har til industrikundene er ganske unik, forklarer hun.

– Vi forsøker å tiltrekke ny aktivitet og industri til Norge, og da er erfaringen vi har både overfor kundene, men også innen utvikling av kraftkrevende industri, veldig viktig, understreker konserndirektøren.

Høy bevissthet rundt klima

Også Finnfjord har et tett samarbeid med Statkraft. Familiebedriften i Lenvik har i dag 130 ansatte og er en av verdens mest energieffektive og miljøvennlige produsenter av ferrosilisium - et viktig råmateriale i produksjonen av stål.

Finnfjord ble dannet som et direkte resultat av Statkrafts arbeid, forteller administrerende direktør Geir-Henning Wintervoll.

– Fesil Nord, som firmaet het den gang, ble dannet i 1960, som et direkte resultat av at Statkraft bygget Innset-kraftverkene ved Altevann i Bardu. Lignende historier har man over hele landet, tilgangen til kraft har gjort det mulig å bygge opp industri. Så Statkraft har definitivt hatt mye å si for norsk industri.

Produsert av Schibsted Partnerstudio

– Tilgangen til kraft har gjort det mulig å bygge opp industri. Så Statkraft har definitivt hatt mye å si for norsk industri.

geir-henning winterwoll, adm. dir. finnfjord

I 2008 bestemte Finnfjord seg for å bli verdens første smelteverk uten CO2-utslipp. Og i 2012 åpnet de et gjenvinningsanlegg som forsyner energi og erstatter kullkraft fra Tyskland.

– I tillegg bruker vi biokarbon i stedet for fossilt karbon, og vi har startet et forsøksprosjekt hvor vi bruker alger til å fange CO2. Tanken er at man så kan bruke disse algene til laksefôr, slik at man får en dobbel klimagevinst.

Rovira mener den høye bevisstheten rundt klima og miljø her til lands er et stort fortrinn for Norge.

– Kombinert med fagarbeidere og teknologi på høyt nivå gir dette Norge en unik posisjon. Vi har allerede gjort en stor jobb med å gå over til elektriske biler i Norge, og nå står bygg og anlegg for tur. Som en av de største produsentene av armert stål, er vi absolutt en del av utviklingen.

Produsert av Schibsted Partnerstudio

Automotive lighting, Street light, Road surface, Amber, Window, Water

Finnfjord bestemte seg i 2008 for å bli verdens første smelteverk uten CO2-utslipp.

Unik posisjon

Geir-Henning Wintervoll mener norsk industri har en fantastisk klimahistorie, og er sikker på at dette kommer til å fortsette også i fremtiden.

– Norge liker å være et foregangsland, og vi er gode på det også. Derfor ser vi lyst på fremtiden, selv om det finnes utfordringer. Det gjelder å holde seg i forkant av den teknologiske utviklingen, og der er Statkraft en god samarbeidspartner for oss i jakten på stadig mer klimavennlig drift, sier Wintervoll.

– Først og fremst ved at de leverer miljøvennlig kraft til oss, men også ved å samarbeide på konkrete prosjekter. Blant annet ett hvor vi forsøker å rense CO2 ved å produsere metanol.

Produsert av Schibsted Partnerstudio

Rovira håper Norge, og CELSA, fortsetter i samme spor også i fremtiden.

– Mitt ønske er at vi holder oss i forkant av utviklingen i minst 20 år til.
Da bør Norge fortsette å satse på å utvikle teknologi og produksjonsmetoder, på samme måte som landet gjorde med oljeindustrien. Det samme langtids-perspektivet man hadde da oljeindustrien vokste frem, bør man ha innenfor andre former for industri i dag.

Birgitte Ringstad Vartdal forteller at Statkraft føler et ansvar for å være en del av det grønne skiftet, blant annet gjennom å hjelpe norsk industri satse på fornybar energi.

– Både fordi vi har et mål om å være bortimot 100 prosent fornybar. Det er veldig spennende at Statkraft kan være i front av utviklingen innenfor fornybar energi, og vi har fantastiske muligheter og forutsetninger for å være en pådriver i framtiden. 

Produsert av Schibsted Partnerstudio

Lei av dystre nyheter? Her er fem klimanyheter som gir håp for fremtiden.

I høyfjellet i Vinje flytter store maskiner små jordlapper med torv og gress. Så tar naturen over og gjør resten av jobben selv.

Naturens eget plaster

Fem gode klimanyheter

Bli bedre kjent med Europas største leverandør av fornybar energi, på Statkraft Stories.

Statkraft Stories

Til toppen

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2021 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)