Annonsørinnhold

Ny tjeneste rydder opp i strømmarkedet for bedrifter

Hvordan blir en solkraftinvestering lønnsom for bedrifter og boligselskap?

Sammen med Handelshøyskolen BI har strømtech-selskapet Volte utviklet svaret. Solkraftanalysen fra Volte tar hensyn til de viktigste variablene som påvirker lønnsomhet i egenproduksjon av strøm – et fremtidsrettet investeringsgrunnlag.

Et mer reelt investeringsgrunnlag

Har du egnet tak eller fasade for solkraft i bedriften eller boligselskapet, har du mest sannsynlig også blitt kontaktet av et selskap som tilbyr solkraft.

Tilbudet du får er en sammenstilling av installasjonskostnader og en produksjonsoversikt per måned, men mangler noe essensielt for å kunne være et godt investeringsgrunnlag: Solkraftproduksjonen koblet til forbruket i bygget, samt fremtidsprisene som grunnlag for potensiell inntjening.

Da Handelshøyskolen BI trengte et investeringsgrunnlag for solkraftproduksjon, gikk de til strømtech-selskapet Volte. Sammen har de laget et rapportformat som tar høyde for de viktigste variablene i en lønnsomhetsvurdering.

Dress shirt, Forehead, Head, Chin, Smile, Gesture, Collar, Ear

Bedre investeringsforståelse

– Egen produksjon av solkraft er del av konseptet vårt om bærekraftig drift av bygg og skal bidra i BIs ambisiøse mål på klima og miljø. For å vurdere investeringen, kreves et underlag som gir oss god forståelse for både bærekraftsbidrag og økonomi.

– Sammen med Volte har vi bidratt til en analysemodul som viser dette. Her vises nytten av solkraftanlegget over levetiden på 30 år.

Thomas Hvamstad
Økonomidirektør BI

Gesture, Font

Dette er solkraftanalysen

  • Byggets egnethet
  • Produksjon- og forbruksprofil
  • Optimalisert størrelse
  • Ny energimix for bygg/område
  • Kostpris pr. kWt
  • Sensitivitetsanalyser
  • Lønnsomhet

Finner den mest lønnsomme størrelsen

BI-bygget kan bli 8-9 prosent selvforsynt med energi. De neste 30 årene kan eget solkraftanlegg gi 16,5 GWh (tilsvarende samlet årsforbruk i 825 husholdninger) og gi redusert behov for strømkjøp på 19,5 millioner kroner med dagens fremtidspriser i strømmarkedet.

– Høye strømpriser har gjort energi til en større del av kostnadsbildet vårt. Vi trengte et utfyllende beslutningsgrunnlag før en mulig investering i egen strømproduksjon kan vedtas, sier Thomas Hvamstad, økonomidirektør i BI.

– For å finne den mest lønnsomme størrelsen på solkraftanlegget, er utgangspunktet BIs eget strømbehov på timesbasis gjennom året. Verdien på egen produksjon vurderes til alternativkost (spotpris, nettkostnader og avgifter). Vi får synliggjort utfallsrommet mellom et lav- og høyprisscenario på kWt-pris i langt perspektiv. Ved å se på forventet timesproduksjon over året og gjennom levetid på 30 år, får vi effektiv kWt-pris fra solkraftanlegget (LCOE), forteller Hvamstad.

Et godt samarbeid

Modellen gir det beste estimatet på verdien av investeringen med dagens fremtidsutsikter. I samarbeid med Volte har BI vært sparringspartner til utviklingen av den nye analysemodulen.

– Timingen kunne ikke vært bedre for bedriftsmarkedet; med nye regler blir egenproduksjon av strøm mer fordelaktig i bygg. Ettersom det meste av solstrømmen produseres i sommerhalvåret, kan dette sammenlignes med en fastprisavtale med seg selv fra april til september.

– Så langt kjenner vi heller ikke til at det finnes andre kommersielle aktører med lignende analyser som gir så bredt beslutningsunderlag, avslutter Armond.

Hvem er solkraftanalysen aktuell for?

Solkraftanalysen er aktuell for alle virksomheter som vurderer egenproduksjon av strøm, og har bygg som kan være egnet for solceller. Volte tilbyr en uforpliktende samtale.

Hvem er Volte?

Volte er eid av Eviny og Hafslund med hovedkontor i Bergen og er et tech-selskap med høy energikompetanse. Målet er å bidra til null unødvendig energibruk noe sted.

Energiplattformen Volte leverer strøm og teknologi i bedriftsmarkedet og utarbeider ulike typer analyser for å hjelpe kunder med å redusere energikostnader.

Les mer på volte.no

Hva er spotpris?

Spotpris er markedsprisen, time for time, fra kraftbørsen Nord Pool for et gitt prisområde og en gitt periode. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge.

Hva kjennetegner en dyr strømavtale?

Dyre strømavtaler er avtaler hvor man betaler mer enn spotpris pluss pålagte avgifter. Et høyt ekstrapåslag kan være en indikator på skjulte ekstrakostnader.

Hvor mye bør jeg betale utover spotpris?

Dette er avhengig av hva du får i avtalen utover bare strømmen. Noen avtaler innebærer tjenester utover bare strømleveransen som apper, mine sider eller rapporteringer. Det kan derfor være lurt å se på avtalen for å få et helhetsbilde av hva man betaler for.

Volte

Volte leverer strøm og energiteknologi til organisasjoner som vil ha mer kontroll, mindre

kostnader og større forståelse. Oppstartsbedriften Volte er heleid av Eviny og består av en

gjeng med teknologer, utviklere og kreative hoder.


⚡ Bruk smart, bruk mindre, bruk Volte.Les mer om fastprisavtalen

Foto: Helge Hansen

Hvordan blir fastprisen bestemt?

Prisen i en fastprisavtale settes ved å hente priser i framtidsmarkedet for strøm. Denne børsen for framtidskontrakter endres på samme måte som i et aksjemarked.

Bør jeg inngå fastpris-avtale?

Dersom prisene stiger videre og bedriften ikke har likviditet til å tåle dette, bør bedriften vurdere å sikre hele eller deler av strømforbruket sitt med fastpris. Dersom bedriften har faste produksjons- eller leveranseavtaler, kan en fastprisavtale være gunstig for å sikre marginer.

Når bør man inngå fastpris-avtale?

Dersom dere frykter en videre prisoppgang og vet at dette vil utfordre virksomhetens evne til å overleve, bør en fastprisavtale inngås. Dersom dere er usikre, kan dere vurdere å sikre deler av forbruket, og la resterende bruk flyte på Voltes spotpris uten fortjeneste.

Er det noe risiko ved å inngå en slik avtale?

Målet med fastpris er å sikre forutsigbarhet og låse økonomiske marginer. Fastpris er ikke et instrument for å slå spotprisen, men gir en forutsigbar strømregning. Med fastpris må du akseptere at dere også vil oppleve at prisen kan komme under nivået du har avtalt.

Hva skjer hvis bedriften får strømstøtte?

Foreløpig vet vi ikke hvilken form strømstøtte vil ta og hvilke bedrifter som evt. vil nyte godt av dette. Dersom spotprisen stiger videre og ordningen ligner den i privatmarkedet, vil fastpris på dagens nivå gi større bidrag til å reduserte energikostnader i bedriften.

5 ofte stilte spørsmål om fastpris:

inngå en fastpris-avtale eller fortsatt ha spotpris? Dersom prisene stiger videre og bedriften ikke har likviditet til å tåle dette, bør bedriften vurdere å sikre hele eller deler av strømbruken sin med fastpris. Dersom bedriften har faste produksjon- eller leveranseavtaler, kan en fastprisavtale være gunstig for å sikre marginer. – Er det noen risiko ved å inngå en slik fastpris-avtale? Målet med fastpris er å sikre forutsigbarhet og låse økonomiske marginer. Fastpris er ikke et instrument for å slå spotprisen, men gir en forutsigbar strømregning. Strømprisen svinger. Med fastpris må du akseptere at dere også vil oppleve at prisen kan komme under nivået du har avtalt. – Når bør man inngå en fastpris-avtale? Dersom dere frykter en videre prisoppgang og vet at dette vil utfordre virksomhetens evne til å overleve, bør en fastprisavtale inngås. Dersom dere er usikre, kan dere vurdere å sikre deler av forbruket, og la resterende bruk flyte på Voltes spotpris uten fortjeneste. – Hva skjer hvis organisasjoner får strømstøtte? Foreløpig vet vi ikke hvilken form strømstøtte vil ta og hvilke bedrifter som evt vil nyte godt av dette. Dersom spotprisen stiger videre og ordningen ligner på den i privatmarkedet, vil fastpris på dagens nivå gi ytterligere bidrag til reduserte energikostnader i bedriften. – Hvordan blir fastprisen bestemt? Prisen i en fastprisavtaler settes ved å hente priser i framtidsmarkedet for strøm. Denne børsen for framtidskontrakter endres på samme måte som i et aksjemarked.

Hva er effektledd?

Effektleddet i nettleien er en variabel kostnad som baserer seg på hvor mye energi du bruker på én gang i løpet av et døgn. Kostnaden er delt inn i to: én fast øre/kWt sats og én fast sum per kW oppnådd – det er denne du skal være obs på. Forskjellen mellom en topp på 200 og 100 kW i Bergen er ca 5000,- per mnd eller 60.000,- i året. Effekttariffen bestemmes av nettselskapet i ditt område og kan sjekkes på deres nettsider.

Material property, Product, Rectangle, Purple, Font, Violet, Gadget

Energiplattformen Volte hjelper bedrifter å redusere strøm- og nettleiekostnader gjennom forståelige analyser, nyttige tips, smarte funksjoner og  en  god avtale.

Siden høsten 2021 har Volte utfordret strømmarkedet for bedrifter og  boligselskaper. Dette gjør strømutfordreren gjennom ærlige, transparente avtaler og enkle verktøy for kontroll, rapportering og  strømsparing.

Strøm og energikunnskap er allemannseie og Volte ønsker å gjøre det enkelt for bedrifter og boligselskap å ta egne, gode energivalg.  
Til toppen

Annonsørinnhold for Volte. 

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2022 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies).