Finn konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer

Konkurser og tvangsaviklinger (101)

 • I AKER-IVERSEN INTERIØR AS

  VESTFOLD
  Kommune:
  Sandefjord
  Bransje:
  Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
  Bostyrer:
  Adv. Johan Gran, Postboks 158, 3201
  Konkursåpning:
  19.10.2018
 • KOZMO AS

  TROMS
  Kommune:
  Lenvik
  Bransje:
  Butikkhandel med klær
  Bostyrer:
  Adv. Kjetil Rege, Postboks 316, 9305
  Konkursåpning:
  19.10.2018
 • MARIUS MULTISERVICE- MARIUZ HOPCIAS

  BUSKERUD
  Kommune:
  Drammen
  Bransje:
  Snekkerarbeid
  Bostyrer:
  Adv. Øistein Rivrud, Nedre Torggt. 18 A, 3015
  Konkursåpning:
  19.10.2018
 • TOM ANDRÉ TVEIT

  HORDALAND
  Kommune:
  Bergen
  Bransje:
  Utgivelse av bøker
  Bostyrer:
  Adv. Ådne Laastad, Postboks 271 Sentrum, 5804
  Konkursåpning:
  19.10.2018
 • TIW BYGG AS

  TRØNDELAG
  Kommune:
  Vikna
  Bransje:
  Oppføring av bygninger
  Bostyrer:
  Adv. Hege Bjørgum Skillingstad, Søren R Thornæs ve
  Konkursåpning:
  19.10.2018
 • NEW MIX GRILL AS

  Akershus
  Kommune:
  Sørum
  Bransje:
  Drift av gatekjøkken
  Bostyrer:
  Adv. Ole Edw. Hagen, Postboks 143, 1921
  Konkursåpning:
  19.10.2018
 • FD SPORT AS

  OSLO
  Kommune:
  Oslo
  Bransje:
  Undervisning innen idrett og rekreasjon
  Bostyrer:
  Adv. Nils Holger Koefoed, Postboks 1983 Vika, 0125
  Konkursåpning:
  19.10.2018
 • TB RØRTEKNIKK AS

  HORDALAND
  Kommune:
  Fjell
  Bransje:
  Rørlegger- og ventilasjonsarbeid
  Bostyrer:
  Adv. Sølvi Nyvoll Tangen, Postboks 1826 Nordnes, 5
  Konkursåpning:
  19.10.2018
 • SHERIFFEN AS

  BUSKERUD
  Kommune:
  Hole
  Bransje:
  Vaktmestertjenester
  Bostyrer:
  Adv. Annie Braseth, Postboks 175, 3502
  Konkursåpning:
  19.10.2018
 • BILBUTIKK VOSS AS

  HORDALAND
  Kommune:
  Voss
  Bransje:
  Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
  Bostyrer:
  Adv. Gunnar A. Haahjem, Postboks 4154 Sandviken, 5
  Konkursåpning:
  19.10.2018

Nyetableringer (2214)