Petter Seldal

Født 1982, 4032 Stavanger

  • Dan Seldal

    Forbundet via 2 bedrifter
  • Rolf Berg-Thomassen

    Forbundet via 1 bedrift
  • Kristoffer Danielsen

    Forbundet via 1 bedrift