Magne Vidar Rise

Født 1971, 7393 Rennebu

 • Elfrid Sundlisæter Skjerve

  Forbundet via 1 bedrift
 • Mette Paus Nordbø

  Forbundet via 1 bedrift
 • Ole Martin Hårstad

  Forbundet via 1 bedrift
 • Rolf Arne Fredriksli Bruholt

  Forbundet via 1 bedrift
 • Tone Sandvik

  Forbundet via 1 bedrift
 • Kirsti Voll

  Forbundet via 1 bedrift
 • Gjermund Jonnyson Kvam

  Forbundet via 1 bedrift
 • Martha Ellen Herrem

  Forbundet via 1 bedrift
 • Laila Renate Svahaug

  Forbundet via 1 bedrift
 • Jan Ivar Kvam

  Forbundet via 1 bedrift
 • Kjell Gunnes

  Forbundet via 1 bedrift
 • Kjell Nakken

  Forbundet via 1 bedrift
 • Kjetil Gunnes

  Forbundet via 1 bedrift
 • Randi Oline Nordbø

  Forbundet via 1 bedrift
 • Stig Kristiansen

  Forbundet via 1 bedrift
 • Terje Uv

  Forbundet via 1 bedrift
 • Aud Inger Kalseth

  Forbundet via 1 bedrift
 • John Arve Nybro

  Forbundet via 1 bedrift
 • Arild Stene

  Forbundet via 1 bedrift
 • Erik Gårdsvoll Skjerve

  Forbundet via 1 bedrift
 • Bodhild Olava Hårstad

  Forbundet via 1 bedrift
 • Martin Grendal

  Forbundet via 1 bedrift