Likevel mottar de allerede i januar 2018 prisen «Årets Miljøfyrtårn 2017» for sitt miljøarbeid, samtidig som de har redusert driftskostnadene sine kraftig.

Hvordan er det mulig?

– Vi har nå tatt et krafttak og løftet miljø frem i alle ledd i produksjonen. For en entreprenør som oss med store miljøutfordringer var dette en tøff, men nødvendig oppgave, sier daglig leder Eirik Løvaas i Løvaas Maskin, og legger til:

– Trinn for trinn har vi imøtekommet alle krav og gjennomført investeringer i nytt materiell, gjennomført flere kurs og opplæring av alle mann, revidert og innført nye rutiner, satt all avfallshåndtering i system, og ikke minst satt arbeidsmiljø i fokus for oss alle, 

Innsatsen lønnet seg. 

Bedriften, med 50 ansatte og en omsetning på 95 millioner kroner, har ikke bare klart å bli miljøsertifisert, men fått utmerkelsen «Årets Miljøfyrtårn 2017». Fra å være en tøff og miljøbelastende arbeidsplass går de nå foran som en ledende miljøaktør i bransjen.

Dette ga miljøresultater

Da Arild Sundal, kvalitet og sikkerhetsleder i Løvaas Maskin begynte i fjor, var nemlig Miljøfyrtårn-sertifisering noe av det første han ønsket å oppnå. Han fikk full støtte fra ledelsen, og satte i gang jobben med å løfte frem miljøet i alle ledd i produksjonen. Det viste seg å bli svært positivt mottatt og lønnsomt.

Listen over gjennomførte tiltak er lang. Sundal kan nevne en rekke nye rutiner som på sikt vil føre til betydelig mindre miljøavtrykk og økonomiske gevinster:

  • Vi har økt kildesortering på verksted og lager med over 40 prosent, dette gir også en økonomisk gevinst der vi har redusert kostnadene med cirka 50 prosent.
  •  Vi har redusert omfanget og satt kjemikaliehåndtering i system, dette gir reduserte kostnader og et bedre arbeidsmiljø.
    Arild Sundal, kvalitet og sikkerhetsleder i Løvaas Maskin.
    Arild Sundal, kvalitet og sikkerhetsleder i Løvaas Maskin.
  • Vi har fremforhandlet nye samarbeidsavtaler med flere leverandører, dette har gitt bedre priser og leveringsbetingelser.
  • Vi har ryddet og satt lager i system, dette gir økt produktivitet.
  • Vi har tilført de ansatte ny og bedre kompetanse på miljøarbeid, samt drift og vedlikehold av maskiner og utstyr, dette gir en mer robust drift som igjen reduserer miljøbelastningen vår.
  • Nytt vaskeanlegg for maskiner og kjøretøy som gir redusert energiforbruk. Vi har i tillegg byttet til miljømerkede såpevarianter, samtidig som vi har redusert såpeforbruket med cirka 70 prosent.

En virksomhet som er Miljøfyrtårn-sertifisert må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og kriterier som er satt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kriteriene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, entreprenør, innkjøp og arbeidsmiljø.

Daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, er imponert over den store innsatsen og viljen til maskinentreprenøren, og begrunner prisen slik:

– Løvaas Maskin AS går virkelig foran i bransjen og viser at det går an, og at det lønner seg å arbeide med miljø, uansett hvor store utfordringer man har. De har lagt ned en enorm innsats for å forbedre sine miljøprestasjoner. På tross av den store oppgaven de sto overfor, har de på kort tid klart å skape en langt bedre arbeidsplass og redusert sin miljøbelastning betydelig. De er til stor inspirasjon for alle norske virksomheter!

 <p>– Vi har nå tatt et krafttak og løftet miljø frem i alle ledd i produksjonen, påpeker daglig leder i Løvaas Maskin.</p>
– Vi har nå tatt et krafttak og løftet miljø frem i alle ledd i produksjonen, påpeker daglig leder i Løvaas Maskin.

Første maskinentreprenør på Vestlandet

Løvaas Maskin ble etablert i 1999 og er en maskinentreprenør på Vestlandet som er kjent for å levere sommer- og vintervedlikehold til kunder som er en blanding av Statlige etater, kommunale og private virksomheter.

Sundal mener det var flere årsaker til at den etablerte bedriften ønsket å endre miljøprofil. De ville blant annet være en drivkraft og forberedt til å møte stadig strengere krav knyttet til blant annet offentlige anskaffelser. Løvaas maskin er nå den første maskinentreprenør på Vestlandet som har gjennomført Miljøfyrtårn-sertifisering.

– Vi jobber i en bransje som er kjent for å ha en del miljøutfordringer. Det er derfor ikke alltid de store tiltak som skal til før det gir en positiv effekt. Vi opplever en positiv mottagelse hos våre leverandører når vi etterspør miljøfakta, og vi har en drivkraft hos de ansatte som ønsker å bidra til dette viktig arbeid.