– Det er mye snakk om hvordan verdens energifremtid ser ut. Men det er vanskelig å vite hvilke synspunkt man skal legge til grunn. Skal man lytte til en interesseorganisasjon som representerer olje og gass? Eller en miljøorganisasjon med en grønn agenda?

Det spørsmålet stiller Sverre Alvik. Han jobber som forskningsleder for energiomstilling hos DNV GL. Selskapet har kommet med sin tredje utgave av den årlige rapporten Energy Transition Outlook, som skal gi et uavhengig perspektiv på fremtidens energibehov og hvordan disse behovene vil bli dekket.

– Vi mener vi skal lytte til alle. Men vi mener også det er et stort behov for en objektiv prognose. Mens følelser har vært viktig for å skape det enorme engasjementet vi ser rundt klima og miljø i dag, er det viktig med en objektiv realitetsorientering når vi skal gå sammen for å finne gode løsninger, sier han.

Rapporten DNV GL har kommet med viser at verden står overfor en massiv energiomstilling. Den konkluderer med at energisystemet om 30 år ser helt annerledes ut enn i dag, at energiforbruket vil flate ut og utslippene vil reduseres. Likevel er vi ikke i nærheten av å nå Parisavtalens mål.

– Vi har økt energibruken og utslippene år for år, og de fornybare energiene vi installerer nå legges bare på toppen av alt det andre. Det holder ikke å stabilisere utslippet, vi må kutte det. Vi må faktisk halvere utslippene våre hvert tiende år for å nå målene fastsatt i Parisavtalen. Det er ikke i ferd med å skje, sier Alvik.

Han påpeker at DNV GL har laget en modell som gir et best mulig faktabasert estimat av hvordan verdens bruk av energi ser ut i fremtiden, der de politiske, økonomiske og teknologiske fremskrittene vi kan regne med er tatt i betraktning.

– Det er kanskje det mest skremmende med rapporten. Vi ser ikke på hvordan verden vil se ut om vi fortsetter på samme måte som i dag. Vi ser på hvordan verden vil se ut med de enorme endringene som kommer, sier han.

Fornybare energikilder overtar

 <p>– Vi blir flere folk, og det blir mindre fattigdom i verden. Likevel kommer vi faktisk til å bruke mindre energi, sier Mats Rinaldo.</p>
– Vi blir flere folk, og det blir mindre fattigdom i verden. Likevel kommer vi faktisk til å bruke mindre energi, sier Mats Rinaldo.

Ifølge rapporten vil verden i løpet av de neste 30 årene elektrifiseres. Oljeforbruket når toppen i løpet av de neste fem årene, og halvparten av bilene som selges i 2032 vil være elektriske. I 2036 vil 95 prosent av verdens befolkning ha tilgang til strøm. Mats Rinaldo, som har jobbet som hovedforsker i arbeidet med rapporten, sier at selv om behovet for energitjenester slik som transport øker vil samlet energiforbruk etterhvert gå ned:

– Vi blir flere folk, og det blir mindre fattigdom i verden. Likevel kommer vi faktisk til å bruke mindre energi. Energietterspørselen når toppen i 2033. Deretter går forbruket ned. Dette skjer fordi vi kommer til å bruke energien vår langt mer effektivt, sier Rinaldo.

Overskrider alle karbonbudsjetter

For å nå togradersmålet som ble fastsatt i Parisavtalen har verden et karbonbudsjett vi må forholde oss til. Overskrider vi dette budsjettet, vil oppvarmingen bli høyere enn det forskere mener er forsvarlig.

– Allerede i 2028 overskrider vi karbonbudsjettet for 1,5 grader oppvarming. I 2049 overskrides budsjettet for 2 grader, mens verden styrer videre mot 2,5 graders oppvarming. Dette til tross for elektrifiseringen og det reduserte utslippet.

Mange har påpekt at vi i fremtiden vil ha negativ utslippsteknologi, som vil kunne reversere utslippene og oppvarmingen. Rinaldo sier at dette er bra, men at det ikke hjelper stort om teknologien kommer for sent.

– Håper vi tar feil

– Vi håper jo at vi bommer på våre prognoser mot 2050 og at den virkelighetsbeskrivelsen denne rapporten gir, blir brukt som beslutningsgrunnlag for ekstraordinære tiltak for å lukke avviket mellom hvilken vei det bærer og den fremtiden vi ønsker oss, sier Alvik.

– Hvordan kan vi løse disse utfordringene? Er det fremdeles mulig å nå målene i Parisavtalen?

– Det er fremdeles mulig, men det krever en enorm innsats, sier han.

I rapporten beskriver DNV GL de tre nødvendige tiltakene: Vi må øke energieffektiviteten vår, øke andelen fornybare kilder i energimiksen og fange og lagre større mengder karbon.

– Det hjelper ikke å gjøre en massiv innsats på ett eller to av disse områdene. Det hjelper heller ikke å gjøre litt på alle områdene - vi trenger en enorm satsning på alle de tre områdene om vi skal ha sjans til å nå klimamålene, avslutter han.