Artikkelen er produsert av Seneca i samarbeid med DNV GL

– Det var først og fremst utfordrende, men også veldig gøy, sier Caroline Brun Ellefsen, senior researcher i DNV GL. 

Hun har jobbet i det internasjonale kvalitetssikring- og risikohåndteringsselskapeti over tre år, og har i 2017 vært sentral i utviklingen av selskapets fremskriving av verdens energifremtid i rapporten «Energy Transition Outlook 2017». 

– Hensikten med arbeidet har vært å lage en prognose på hvordan verdens energiforbruk vil arte seg frem til 2050, og forklare hva som er driverne for og konsekvensen av utviklingen, forteller Brun Ellefsen. Med DNV GL’s 150 årige historie basert på å skape tillit og opptre i en uavhengig rolle, bidrar dette til å tilføre troverdighet til rapporten som pålitelig forskning. 

I tillegg til å skrive en del av innholdet i rapporten, var oppgaven til Brun Ellefsen å utvikle og anvende avanserte modeller for å generere fremskrivingene. 

Rapporten tok nærmere ett år å utarbeide, krevde et tresifret antall møter og bygger på en rekke forutsetninger det er lagt mye energi bak. 

– Vi var et team på fem i DNV GLs forskningsdivisjon, i tillegg til omtrent 100 kollegaer og energieksperter utenfor selskapet som hjalp oss å fastsette alle parameterne. Selv jobbet jeg fulltid med prosjektet i ett år, forteller 32-åringen.

Spår at verdens energiforbruk vil flate ut etter 2030

Rapporten fikk mye oppmerksomhet da den ble offentliggjort i september. De største avisene iNorge delte rapporten med sine lesere, i tillegg til at den fikk behørig omtale i utenlandske medier.

– I motsetning til lignende rapporter lister ikke vi opp forskjellige scenarier, men presenterer en fremskriving med ulike sensitivitetsanalyser. Dette gjør den nok ganske interessant for mange, mener Brun Ellefsen.

En av fremskrivingene som har fått mest oppmerksomhet er at verdens energiforbruk vil stabiliseres og energietterspørselen flate ut etter 2030. Kanskje en dristig prognose, tatt i betraktning at verdens energiforbruk har økt med 35 prosent de siste 15 årene.

– Denne grunnleggende nedjusteringen i fremtidens etterspørsel skyldes lavere vekst i befolkningen og produktiviteten, raskere nedgang i energiintensiteten og raskere økning i sluttbrukernes effektivitet, skriver DNV GL i rapporten.

I tillegg til dette fremgår det også at utbredelsen av fornybar energi vil fortsette sin sterke vekst, etterspørselen etter olje vil falle fra slutten av 2020 tallet, mens etterspørselen etter gass vil fortsette å øke.

Har mastergrad fra MIT og snakker fire språk: – Meningsfullt arbeid

Før Brun Ellefsen startet i DNV GL høsten 2014 hadde hun stillinger i skjæringspunktet mellom politikk og teknologi – som også var fagkombinasjonen hun tok en mastergrad i ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 2011.

– Jeg elsker å fordype meg i kompliserte temaer innen samfunnsutvikling der teknologi spiller en stor rolle. Det gjør det meningsfullt å gå på jobb, sier hun på spørsmål om hva som er det mest givende med å være ansatt i DNV GL.

I tillegg til norsk og engelsk, snakker Brun Ellefsen språkene fransk og arabisk.

– For meg var det også viktig å jobbe i et selskap som har kontorer i hele verden, og som gir reelle muligheter til å bevege seg mellom disse hvis man ønsker det.

Videre forteller Brun Ellefsen at hun oppfatter at selskapet hun jobber i har en flat struktur, og at hun har stor påvirkningskraft.

– Til tross for at jeg er ganske tidlig i min karriere føler jeg at jeg får tildelt veldig mye ansvar, og at jeg har stor innflytelse på beslutninger som har mye å si for både selskaper og samfunn, avslutter hun.