Artikkelen er produsert av Brand Studio i samarbeid med DLA Piper.

At konflikter vokser seg store over sommeren, og at ferie er høysesong for alle slags krangler, er noe mange kan kjenne seg igjen i enten det er i næringslivet, privatlivet eller på jobben. Høsten vil for mange være en tid for å ta tak i problemene.

Men hvordan man best mulig posisjonerer seg når man er på vei inn i en tvist, og hvilke ting som har betydning for utfallet av saken, er det få som har et bevisst forhold til, ifølge advokat og partner i DLA Piper, Harald Strømstad.

– Min erfaring viser at mange overhodet ikke tenker over hvordan man bygger og posisjonerer seg for sak, sier Strømstad.

– Men fra det øyeblikket tanken om en tvist oppstår, så har alt du gjør og sier, hvordan det sies og når det sies stor betydning for hvordan tvisten avgjøres.

Det gjelder ifølge Strømstad uansett om man søker å avverge hele tvisten, søker en forliksløsning utenom retten, eller om man vil prøve saken i domstolene.

– Red to hester

Advokaten viser til en sak han overtok der klienten hadde tapt første runde i tingretten. Konflikten dreide seg om et franchiseforhold, og klienten ønsket å få opphevet en kontrakt.

– Det viste seg at klienten min under de første forberedelsene til saken hadde posisjonert seg for å få hevet kontrakten, men samtidig forhandlet med motparten om betingelser for fornying av avtalen, sier Strømstad.

– De forsøkte å ri to hester samtidig. Det viser seg sjelden å være så fryktelig lurt, og kan være veldig dumt.

Strømstad førte ankesaken for lagmannsretten, som også endte med tap. Dette ble begrunnet med at dialog om en fornyelse av avtalen er uforenlig med et hevingsbehov.

– Dette sier noe om betydningen av å ha en rådgiver som i posisjoneringsfasen hjelper deg til å velge ett tydelig spor som står seg ved domstolsbehandling. Det aller første man bør søke å gjøre, er å få løst konflikten utenom domstolene. Kommer rådgiver inn tidlig, kan man si og gjøre alt det som skal til for å få avverget tvisten, sier Strømstad.

– Hvis man ikke klarer det, og det går mot en sak i retten, så skal alt det du sier og gjør egne seg for å bli lest opp foran en dommer.

Artikkelen fortsetter under bildet

 <p>Advokat Harald Strømstad har flere råd til den som har en konflikt under oppseiling. Ett av dem er å velge bort de dårlige sidene av en sak, før man går i retten.</p>
Advokat Harald Strømstad har flere råd til den som har en konflikt under oppseiling. Ett av dem er å velge bort de dårlige sidene av en sak, før man går i retten.

Sterkt tvisteløsningsmiljø

I DLA Piper er Harald Strømstad en del av et av landets fremste miljøer innen tvisteløsning.

– Vi har møter daglig og ukentlig i rettsaler rundt om i Norge på vegne av våre mange klienter. Og hvis man er en uke i retten, er det fullstendig altoppslukende og tar all kapasitet, sier advokaten.

– Da er det viktig å ha gode team rundt seg med mange med stor erfaring fra å kjøre saker, og ha nok folk i støttestaben, sier han.

– DLA Piper har 100 ansatte i Norge og det å bistå våre klienter i tvister er et viktig satsningsområde for oss, sier Kaare Oftedal som er managing partner i DLA Piper.

Strømstad er med prosedyrekompetanse fra mer enn 200 tvistesaker over de siste 20 år, en av de mest sentrale innen sitt fagområde i Norge.

Strømstads hjemmebane

Personer og selskaper som søker juridisk bistand i en tvist, oppsøker ofte advokater som har spesifikk fagkompetanse innen feltet der tvisten står, beskriver advokaten.

– Men viktigheten av å mestre rettsalen som arena og kjenne spillereglene i en tvistebehandling, kan bli underspilt i valget av rådgiver, sier han.

Å velge en advokat som trives med å gå i retten, spille hovedrollen for sin klient og ta ansvar for sin parts opplegg og regi, kan i enkelte tilfeller være avgjørende.

– Mange advokater synes faktisk det å prosedere og det å være i retten er ukomfortabelt, sier Strømstad.

For ham er det ikke slik. Når han går inn i salen, finner han en egen ro og trygghet i å være på hjemmebane.

– Jeg lar meg ikke stresse. I forkant vet jeg alltid at vi har jobbet nært med klienten om å få god oversikt over alle sakens fakta. Nå gjelder det å få presentert saken på en god måte slik at vi også vinner frem i rettsalen. I Tingretten, som er laveste rettsinstans, er det en dommer som til slutt bestemmer. I Lagmannsretten er det tre dommere som skal avgjøre saken. 

Tvistespillets kjerne

Strømstad mener det er ekstremt viktig at den man søker råd fra i en tvist, mestrer både det å forberede seg på rettssak, samtidig som man klarer å navigere og sondere alle muligheter til å finne en løsning i form av et forlik.

– Det er viktig huske på at det å havne i domstolsapparatet er siste utvei med mindre man er en stor aktør som ønsker å kjøre en prinsipiell sak, sier han.

Bare ventetiden kan bli en enorm belastning. Tingretten i Oslo har rundt et halvt år til ni måneders saksbehandlingstid, og lagmannsretten halvannet til to år fra man anker. Fra en stevning sendes inn til man har en dom i lagmannsretten, kan det fort ta 2,5 til 3 år.

Strømstad har flere strategiske råd man bør følge i forhandlingsfasen.

– Vi ser at det å komme med et raust og godt forlikstilbud i en tidlig fase, er svært lurt.

Dette kan man få betalt for på to måter, ifølge Strømstad:

  • For det første kan det bli akseptert, og da unngår man årevis med dyr krangling for de berørte partene og sløsing med domstolens ressurser.
  • For det andre, vil et slikt tilbud bli en del av grunnlaget dersom en dommer til slutt skal avgjøre saken, og saksomkostningene skal plasseres. 

– Slike tilbud kan inngi tillit og sympati hos domstolen, fordi man har vist vilje og innsats for å avverge tvisten. Indirekte kan man få betalt for det på sympatisiden hos dommeren. Men det følger også av reglene for fordeling av saksomkostninger at man kan få direkte økonomisk gevinst igjen for dette, sier Strømstad.

Hør DLA Pipers podkast om aktuelle juridiske tema:

Episode 1 av Lawcast from the Nordics og innslaget om Kinas interesse for Norge og Norden, samt norske og nordiske virksomheters muligheter i Kina