Artikkelen er produsert av Seneca i samarbeid med Microsoft

– Så lenge det er noe digitalt, blir IT involvert, sier Petter Granviken, Head of IT-technical operations i Norwegian. 

Han har vært ansatt i flyselskapet siden 2004. Siden da har Norwegian gått fra å være en utfordrer på innenlands flygninger i Norge, til å bli et globalt flyselskap. 

– Vi jobber i et selskap som ekspanderer hurtig i en global og konkurranseutsatt bransje. I morgen åpner vi en rute til en ny destinasjon. Plutselig skal vi dele informasjon i et helt nytt marked som vi kanskje ikke kjenner så godt, sier Granviken, og peker på et verdenskart. 

– Vi pleier å si at det er mye som må leveres i dag, selv om vi ikke får vite hva vi skal levere før i morgen, sier IT-eksperten i det fremoverlente flyselskapet. 

Ved inngangen til 2017 er Norwegian verdens sjette største flyselskap, med over 6.000 medarbeidere og en flåte på over 100 fly og over 250 i bestilling I en så stor organisasjon er det avgjørende å sikre et effektivt samarbeid. 

– Utfordringen vår er å få til så god samhandling som mulig. Norwegian-konsernet består av mange selskap med forskjellige funksjoner lokalisert over hele verden. 

– Før måtte pilotene bære rundt på tunge papirmanualer

En av Norwegians viktigste leverandører på IT-siden er Microsoft. Selskapet leverer en rekke tjenester til flyselskapet, som for eksempel Skype, SharePoint og Office 365. 

– For oss er det viktig at de ulike IT-systemene er kostnadseffektive og enkle å implementere, samtidig som de tillater oss å vokse videre. God kvalitet til en lav pris. 

Som et eksempel på behovet for effektiv samhandling nevner han logistikken rundt den stadig ekspanderende flyflåten. 

– Vi har en moderne flyflåte med en gjennomsnittsalder på under fire år, som skal virke «24/7». 

At flybransjen har utviklet seg og blitt mer effektivisert siden gamle dager, er helt sikkert. Norwegian har et mål om å utnytte flyene sine så mye som overhodet mulig.  

– Som flyselskap når du ikke lenger opp i konkurransen hvis flyene ikke er i lufta. Mens kabinpersonalet og piloter får hvile, fortsetter de samme flyene å fly samtidig som vi må sørge for at de får nødvendig service og ettersyn. Da er det klart at samhandlingen må virke, sier Granviken. 

IT-eksperten forteller om det han kaller «effektiv samhandling 30.000 fot over bakken». 

– Alle de som skal ut og fly skal etter hvert få en timeplan rett inn på mobilen. Kabinpersonalet bruker nettskyen i luften, som gir oss på bakken oversikt over for eksempel salg og lagerstatus om bord. Pilotene slipper å bære på kofferter på over ti kilo slik de gjorde før, når vi sørger for at de på nettbrettene har med seg de sist oppdaterte flykartene digitalt.

Det er ikke bare i luften behovet for effektiv samhandling og robuste IT-løsninger er tilstede. 

– Crew, fly, teknikere og alt du kan komme på for at et flyselskap skal kunne driftes effektivt, styres fra hovedkontoret på Fornebu.

Vært med i over 12 år

Granviken ble en del av Norwegian da selskapet bare hadde fem fly, i motsetning til dagens flyflåte som teller mer enn 100. På drøye tolv 12 år har både arbeidsoppgaver og selskapet endret seg. 

– Jeg kjente alle, var på fornavn med alle sammen og vi hadde bare en liten brakke vi jobbet i. I dag er vi tusenvis av ansatte, men ansvaret mitt er fortsatt for å fremskaffe gode samhandlingsverktøy.

– IT-systemene som vi hadde den gangen kan ikke sammenlignes med hva vi har på plass nå, ler han nostalgisk. 

I løpet av de drøye 12 årene kan Granviken se tilbake på et eventyr, der det norske flyselskapet har inntatt en sterk posisjon i den internasjonale konkurransen blant lavprisselskapene. Norwegian var først til å tilby salg av flybilletter på nett og til å tilby gratis internett i lufta. 

– Hvordan ser IT-løsningene innen flybransjen ut hvis vi ser 12 år til frem i tid? 

– Like avgjørende som i fortiden. Det blir bare viktigere og viktigere. Flybransjen er svært konkurranseintensiv, og hvis man ikke klarer å dra nytte av den siste teknologien på markedet, klarer man ikke holde følge. For oss handler det om å kunne tilby så gode løsninger som mulig, slik at medarbeiderne våre kan gjøre sin jobb på en god og effektiv måte, og ikke minst handler det om å gi kundene våre produkter som gjør reisen så enkel og komfortabel som mulig.