Artikkelen er produsert av Seneca i samarbeid med Microsoft

Tradisjonelt har lastebilforhandlere livnært seg på å kjøpe og selge nye og brukte lastebiler, i tillegg til å føre tilsyn med og reparere lastebilene på verksted.

– Den teknologiske utviklingen gir nye forretningsmuligheter man ikke kunne se for seg for bare et tiår siden, forteller Nils Fredriksen, finansdirektør og viseadministrerende direktør i lastebilforhandleren Volmax.

– Spørsmålet vi nå stiller oss er hvordan vi kan hjelpe kundene våre med å utnytte ny teknologi for å imøtekomme stadig strengere miljøkrav og som samtidig øker lønnsomheten for kunden, sier Fredriksen. 

Lastebilforhandleren med 250 ansatte omsatte i 2016 for nesten én milliard kroner. For å fortsette å vokse tar Sandefjordsbedriften aktive grep for å skape nye konkurransefortrinn.

Slik posisjonerer lastebilforhandleren seg for fremtiden

For kundene til Volmax, som lever av å transportere gods, har det alltid handlet om å ta godt vare på kjøretøyene de kjøper. Jo lenger lastebilene lever og jo mindre tid lastebilene tilbringer på verkstedet, jo bedre er det.

Og akkurat det er ikke noe nytt for aktører som vil overleve i transportnæringen. Men dagens lastebiler er ikke som før i tiden.

– En lastebil er ikke lenger en lastebil, sier Fredriksen.

Finansdirektøren forklarer at Volvo-lastebiler er høyteknologiske kjøretøyer, som blir levert med et internt fibernettverk og opptil 1.500 sensorer som måler kjøretøyets bruk og tilstand. I tillegg til er de koblet opp mot Volvos globale datanettverk.

– Dette er en del av utviklingen innen «tingenes internett», som muliggjør en langt mer effektiv flåteutnyttelse enn før, forklarer Fredriksen.

Fagbegrepet han bruker er «telemetri», som handler om fjernmåling og trådløs overføring av måledata til større nettverk. Måledata som for eksempel hva slags kjøring lastebilene blir utsatt for, hvor lastebilene kjører og hvilke reparasjoner det er størst sannsynlighet for at vil inntreffe den neste tiden.

– Det er mange muligheter til å nyttiggjøre seg av all dataen der ute, og vi er bare i startgropen hvis vi ser dette på lang sikt, forteller Fredriksen.

Også for sjåførene av lastebilene spiller den teknologiske utviklingen en stor rolle, ettersom datainnhentingen setter sjåførene i stand til å kjøre mer tryggere og mer lønnsomt.

(Saken fortsetter under bildet.)

 <p><b>BEDRE KJØRING:</b> Hver måned får alle sjåførene hos utvalgte kunder av Volmax en kjørestilrapport basert på data som registreres mens sjåførene er på veien. – Vi trener sjåførene på hvordan de skal bli bedre ved å gi de innsikt om egen kjøring, sier finansdirektør Nils Fredriksen.</p>
BEDRE KJØRING: Hver måned får alle sjåførene hos utvalgte kunder av Volmax en kjørestilrapport basert på data som registreres mens sjåførene er på veien. – Vi trener sjåførene på hvordan de skal bli bedre ved å gi de innsikt om egen kjøring, sier finansdirektør Nils Fredriksen.

Sjåførene får eget «scorecard»

Hver måned får alle sjåførene hos utvalgte kunder nemlig en kjørestilrapport basert på data som registreres mens sjåførene er på veien.

 <p><b>VIKTIG STØTTESPILLER: </b>For å klare å digitalisere tjenestetilbudet sitt har Volmax blant annet hyret konsulentselskapet Lumagate, som bistår Volmax med å identifisere de teknologiske mulighetene for å kunne tilby flere og bedre tjenester. – Selskapet har nå flere lavthengende frukter enn før, sier Asle Kambuås i Lumagate. </p>
VIKTIG STØTTESPILLER: For å klare å digitalisere tjenestetilbudet sitt har Volmax blant annet hyret konsulentselskapet Lumagate, som bistår Volmax med å identifisere de teknologiske mulighetene for å kunne tilby flere og bedre tjenester. – Selskapet har nå flere lavthengende frukter enn før, sier Asle Kambuås i Lumagate. 

– Alt som foregår logges, sier Fredriksen, som presiserer at all loggføring foregår innenfor personvernlovgivningens rammer.

På «scorecardet» blir kjøringen til sjåførene evaluert med parametere som bremsemønster,drivstofforbruk, gjennomsnittlig kjørehastighet og motor- og girutnyttelse.

– Sjåførene får for eksempel vite om de trykker for mye på bremsen, og hvor gode de er til å gire, sier Fredriksen.

Den NTNU-utdannede sivilingeniøren innen matematikk forklarer entusiastisk hvordan innsikten øker lønnsomheten i kjøringen og tilfører kunden nyttig kunnskap.

– Vi trener sjåførene på hvordan de skal bli bedre ved å gi de innsikt om egen kjøring. Sjåførene arrangerer konkurranser seg imellom for å oppnå de beste resultatene og det blir enklere for ledelsen å vite hva de skal fokusere på under kurs og opplæring, forklarer Fredriksen. 

Viktig støttespiller: – Gir flere lavthengende frukter

For å klare å digitalisere tjenestetilbudet sitt har Volmax blant annet hyret konsulentselskapet Lumagate, som bistår Volmax med å identifisere de teknologiske mulighetene for å kunne tilby flere og bedre tjenester.

– Ved å bruke skytjenester slik som Office 365 og Microsoft Azure muliggjør Volmax en reduksjon i driftskostnadene, samtidig som det blir enklere for dem å skalere eksisterende tjenester og lansere nye, sier Asle Kambuås, leder for strategi og konsept i Lumagate. 

Blant produktene som lastebilforhandleren benytter er nettopp Azure-plattformen, som gjør lastebilforhandlerens kommunikasjon mer effektiv.

– IT-plattformen er et viktig verktøy i selskapets dialog med kunder og andre forhandlere, fremhever Kambuås.

Han gir lastebilforhandleren skryt for å være fremoverlente, og mener andre bedrifter burde la seg inspirere.

– Selskapet har nå flere lavthengende frukter enn før. Den moderne IT-infrastrukturen gjør det enklere for virksomheten å gripe de forretningsmessige mulighetene til å vokse ytterligere, avslutter Kambuås.