Artikkelen er produsert av Formulere i samarbeid med Microsoft


Kontinuerlige og gradvise forbedringer av hest og kjerre kunne aldri ha resultert i en bil med forbrenningsmotor. Dette er en mye brukt metafor når man snakker om det paradigmeskiftet som digitaliseringen driver fram på stadig nye områder i samfunnet.

Microsoft har bedt QVARTZ gjøre opp status for digital transformasjon i 29 av Norges største private og offentlige virksomheter. Blant konklusjonene i rapporten er at digitaliseringen står høyt på ledelsens agenda, med de tydeligste fotsporene innenfor eksisterende kjernevirksomhet og kontakt med kundene. 

 Høy digital bevissthet

- Det er ingen tvil om at norske ledere blir stadig mer bevisst hvilken strategisk betydning det vil ha for virksomheten å utnytte det nye teknologiske mulighetsrommet, sier Kimberly Lein-Mathisen, øverste leder for Microsoft i Norge.

 <p>Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen.</p>
Administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen.

I 23 av 29 virksomheter oppgis digitalisering å være enten en svært viktig prioritering eller den aller viktigste prioriteringen på deres strategiske agenda. I rapporten defineres fire ulike områder for digital transformasjon:

Kundekontakt : Bruk av data for bedre kundereiser og personlig tilpassede kundeopplevelser.

Drift : Kortere reaksjonstider, bedre service, reduserte kostnader og bedre prognoser.

Produktutvikling : Bruk av Big Data og forbedret kundeinnsikt for å optimalisere leveransemodeller, tilføre digitale tilleggstjenester og øke kundetilpasningen.

Medarbeidere : Tilføre ansatte kunnskap for raskere og bedre beslutninger, og skape mer produktive arbeidsplasser som samtidig er sikre.

Ikke alle områdene har hittil fått like mye oppmerksomhet, sier Lein-Mathisen:

- Det er betryggende at virksomhetene griper fatt i mulighetene som teknologien gir for bedre drift og kundekontakt. Den digitale transformasjonen vil kunne bli enda mer gjennomgripende hvis bedriften evner å løfte blikket; digitalisering har enormt potensialet for å styrke medarbeidernes prestasjoner og å skape helt nye produkter og inntektsstrømmer. 

 Den menneskelige faktoren avgjørende

Partner i QVARTZ, Tune Marschall, er en av tre forfattere av rapporten. Gjennom intervjuene med virksomhetene han hørt både suksesshistorier og fått innblikk i områder hvor de strever med digital transformasjon. For ham fremstår ledernes rolle som sentral:

- Ledere kan verken delegere eller outsource digitaliseringens betydning i bedriften, i hvert fall ikke fullt ut. Jeg anbefaler alle ledere å opparbeide seg en grunnleggende forståelse for virksomhetskritisk teknologi. Jo dypere forståelse du har, desto bedre blir du i stand til å begripe hvordan digitaliseringen kan endre hele bedriften. Vi kaller det å gå “from head to heart”.

 <p/> <p>Tune Marschall er daglig leder hos Quartz.</p>
Tune Marschall er daglig leder hos Quartz.

Marschall sier at medarbeidernes betydning er minst like viktig på lavere nivåer i bedriften:

- De må investere både i medarbeidernes bevissthet og - ikke minst - deres praktiske kunnskaper om the Internet of Things, Big Data og kunstig intelligens. Vi står midt inne i et paradigmeskifte hvor effekten av disse nye områdene kolliderer fundamentalt med vår iboende uvilje til forandring. Da er det ledernes ansvar å formulere en positiv visjon for fremtiden og å sette handling bak ordene ved å investere i mennesker og teknologi.

I rapporten kan du lese blant annet mer om hvilke virksomheter er kartlagt, utforske nyanser i digital modenhet og få tips til hvordan din bedrift kan gjøre de riktige digitale grepene.