Riktig finansiering er alfa og omega for bedrifter i vekstfasen – særlig hvis bedriften er nyoppstartet med relativt ukjente produkter.

For energiteknologiselskapet  Climeon har samarbeidet med Collector Bank vært helt avgjørende.

– Hvis kundene står klare til å kjøpe, trenger bedriften en finansiell partner som forstår deres behov. Det kan være utslagsgivende for om handelen blir noe av, sier Alexander Helling, som har bygget opp kundefinansieringsstrukturen i Climeon.

Ifølge Helling er det avgjørende at en finansieringspartner forstår, ikke bare bedriften, men også bedriftens kunder, skal man kunne agere raskt og effektivt.

For relativt nye og ukjente virksomheter kan finansiering være en utfordring, særlig hvis den skal komme fra tradisjonelle banker der prosessene ofte er omstendelige. Da kan det være en fordel å henvende seg til mindre banker, der kommunikasjonsveiene er kortere og mulighetene for fleksible løsninger større.

For Climeon har finansieringen fra Collector Bank vært uunnværlig i nettopp denne vekstfasen.

– En god finansieringspartner er viktig internt for å håndtere likviditeten, men også ut fra et kundeperspektiv, sier Alexander Helling, som i dag har fullt fokus på å finansiere Heat Power-prosjektet.

Climeon er utstyrsleverandør for Heat Power, et system som produserer strøm fra varmt vann. I likhet med sol- og vindkraft er Heat Power en grønn energikilde, men med varmekraft er man ikke avhengig av at solen skinner eller at det blåser.

– For 25 år siden var det uvanlig med investeringer i sol- og vindkraft, men nå eksploderer veksten. Når det gjelder varmekraft er investeringsaktiviteten fortsatt lav, siden få har forstått potensialet. Både virksomheter som Climeon og andre utstyrsleverandører vil kunne vokse i takt med at markedet får opp øynene og investorene strømmer på. Forhåpentligvis vil markedet ta seg  kraftig opp, sier Alexander Helling.

 Hvor viktig er finansieringen når det gjelder overgangen fra fossil til grønn energi?

– Helt avgjørende. Før var det uvanlig å investere i grønn energi, men nå er eksploderer veksten. Investeringstakten i segmentet vårt er fremdeles lav, mye på grunn av at mange ennå ikke ser potensialet i geotermisk kraft eller har vanskelig for å forstå de komplekse produktene. Jeg tror at trenden kommer til å snu i nær fremtid. Og når det investeres mer penger i bransjen, kommer Climeon til å nyte godt av det, i likhet med andre utstyrsleverandører på området.