Artikkelen er produsert av Microsoft

– Vi har et motto, og det er at når vi har mange arbeidsoppgaver og føler at vi burde ansette flere, skal vi spørre oss selv: Er det noe ved denne oppgaven vi kan automatisere bort? Svaret er ofte ja, sier Thomas Iversen. Han er teknologidirektør i MyBank ASA, en ren digitalisert banktjeneste som tilbyr lån og sparekonto for folk som ikke ønsker annet enn akkurat det.

Søker lån online

Pleier du å bli innkalt til et fysisk møte i banken når du skal søke om lån, sier du?

­

 <p>Thomas Iversen er teknologidirektør i MyBank ASA.</p>
Thomas Iversen er teknologidirektør i MyBank ASA.

– Det synes vi er «litt gammeldags», kommenterer Thomas Iversen.

Med lang erfaring innen ledelse i teknologidrevne bransjer, der automatisering og digitalisering har vært viktige suksessfaktorer, har Iversen og medarbeiderne i MyBank vært svært bevisste i sin oppbygging av digitale løsninger for den unge bedriften.

Det innebærer blant annet at de jobber i skybasert og automatisert arbeidsflyt, samt at du som kunde ikke trenger å møte opp i bank-lokalet når du søker om lån. Du kan søke på nett ­– og la banken risikovurdere deg uten at du må sitte på nåler foran kundebehandleren.

Ved bruk av teknologi fra Microsoft, som både ivaretar sikkerhet i forbindelse med personopplysninger og som gir banken et middel for best mulig risikovurdering av kunden, får Iversen og hans medarbeidere frigjort tid, slik at de kan konsentrere seg om det de synes er gøyest: Jobbe med å kvalitetssikre og lage gode løsninger for kundene sine.

– Det er viktig for oss, understreker Iversen.

Og han er ikke alene.

I en nylig undersøkelse Microsoft i samarbeid med Hult International Business School har gjort blant 13000 europeiske SMB-bedrifter, svarer nemlig 82 % av de norske respondentene at de har tro på at teknologi vil spare dem for tid. 79 % mener det også vil gi økt fleksibilitet. De norske SMB-medarbeiderne vektla også egenutvikling, ha rom for andre ting i livet, og det å ha det moro som viktige verdier når de vurderte hva vekst på arbeidsplassen innebar for dem.

Chatter med roboter

Også Thomas Iversen har fokus på «work-life»-balanse for sine medarbeidere.

– Som nyetablerer er det jo en del jobb, men jeg føler at vi er i ferd med å finne en balanse, mener han, og forteller at et av målene de har for å lage god trivsel, er å la stadig mindre av informasjonsflyten gå via mail, og heller bruke delingsplattformen Teams til å utveksle informasjon mellom medarbeidere og partnere.

Det chatbaserte arbeidsområdet i Office365 gjør det mulig å gjennomføre team- og gruppemøter i skya, samt at alle raskt og enkelt får tilgang til nøkkeldokumenter og –verktøy.

– I tillegg får vi ut statistikk som viser hvordan forretningen utvikler seg fra en Power BI rapport som er knyttet til vårt team-rom, og kan da lett se grafer over hvordan butikken går. Det er jo veldig nødvendig, sier teknologidirektøren, som personlig også er ganske begeistret for Chatbot-løsningen, en virtuell kontorassistent.

– Si jeg skal til København en tur og legger inn avreise og retur. Da kommer det opp en liten robot som forteller meg når jeg bør dra og hvor jeg bør bo. Det er en kul greie!

 <p>Jan Kristian Karlsen er daglig leder i Company Pulse AS.</p>
Jan Kristian Karlsen er daglig leder i Company Pulse AS.

Tech mot tidstyver

En av dem som skulle ønske at flere bedrifter tok i bruk kule og nyttige teknologi-løsninger, er Jan Kristian Karlsen. Han er daglig leder i analyse- og rådgivingsselskapet Company Pulse AS, og har både forsket på og hjulpet mange bedrifter til å skape effektive og gode arbeidsplasser.

I sin bok, Tid til arbeid – tid til overs. Tidstyver, teknologi og åpne kontorlandskap, tar Karlsen opp det han mener hindrer medarbeidere i å få tid til de meningsfulle og morsomme arbeidsoppgavene på jobben, og skaffe seg bedre ”work-life”-balanse i det daglige.

Han kaller det tidstyver:

  • Forstyrrelse av arbeidsflyt, ved at vi kommuniserer for mye og i for mange kanaler.
  • Så mye e-post at vi føler vi drukner i dem.
  • IT-løsninger som ikke virker, eller som vi ikke får opplæring i å bruke.
  • Mislykket multitasking
  • Manglende bruk av skyløsninger og fjernmøter

– Mens den teknologiske utviklingen har gått fort, er det mange bedrifter som henger etter, forklarer Karlsen.

Økt produktivitet

Det er ikke tilfellet med MyBank, og teknologidirektør Thomas Iversen forteller noe av grunnen:

– Det å balansere prosessen av oppgaver med innovative teknologiske løsninger, er noe vi som lite selskap er rigget for. De større bankene drar mer på ”gammel moro”. Vi er en ny bank og har derfor mulighet til å gjøre mye riktig helt fra start, mener han.

Riktig er også det som kan bli resultatet for dem som satser mer på effektiviserende teknologiske løsninger, ifølge Jan Kristian Karlsen:

– Fra våre målinger ser vi at det i snitt kan spare et kvarter om dagen med for eksempel mer bruk av fjernmøter.

Han understreker at dette er Benchmark tall, og at hver bedrift bør kartlegge sitt potensial. Men gevinster er det absolutt. For bedriften, som sparer arbeidstid, og øker gjennomføringsevnen og jobbkvaliteten. For den enkelte ansatte, som får mindre stress, bedre fleksibilitet og blir mer produktiv.

– Det er ikke sånn at mye mer teknologi nødvendigvis gir mer effektivitet. Det viktigste er at vi har riktig teknologi og behersker den teknologien vi bruker, konkluderer Karlsen.

Nysgjerrig på om Microsoft Teams er noe for ditt team og din bedrift? Les mer her.