Artikkelen er produsert av Cloud Media i samarbeid med Microsoft

–Vårt samfunnsoppdrag er å tilby attraktive spill innenfor ansvarlige rammer. På den måten bidrar vi til å holde spillerne på det norske markedet og hos de norske spillaktørene, sier Arve Sjølstad i det statseide spillselskapet Norsk Tipping. Han ramser raskt opp flere gode argumenter: - Norsk Tipping skal forebygge negative sider ved pengespill, og hele overskuddet går tilbake til samfunnsnyttige formål som idrett, kultur, helseformål, og nødhjelp- og redningsorganisasjoner, for å nevne noen, forklarer han. Siden 1948 har selskapet bidratt med rundt 125 milliarder kroner til gode formål. Verdiskapningen dette bidrar med til samfunnet er enorm.

Må jobbe smart

For å lykkes med sitt samfunnsoppdrag må de jobbe så smart som overhodet mulig. Det er nemlig et gigantisk system som skal forvaltes av i overkant av 400 ansatte i Hamar-selskapet:

6300 små og store forhandlere og to hundre bingohaller skal fôres med kuponger, reklamemateriell og spillterminaler.

Og i kundebasen har de rundt to millioner registrerte spillere – hvorav 800.000 unike brukere har takket ja til å motta direktemeldinger fra selskapet.

Skybasert løsning

«Økt effektivitet» og «bedre samhandling» kan fort ende i festtaler og workshops, men på Hamar har de gått konkret til verks:

Før sommeren flyttet de arbeidsdokumentene ut av selskapets lukkede servere på Hamar og opp i skyen via Microsoft Office 365, slik at de ansatte enkelt får tilgang til felles dokumenter. I tillegg kan de jobbe i samme dokument samtidig ved behov. For å ivareta bedre informasjonsdeling mellom de ansatte uavhengig av rolle, avdeling og lokasjon, har Norsk Tipping også tatt i bruk det sosiale bedriftsnettverket Yammer.

– At arbeidsdokumentene våre finnes i skyen gjør at vi kan jobbe like effektivt på toget og når vi er på annen reise. Vi får full oversikt og kan samhandle uansett om vi er hjemme, på kontoret eller på farten. Slik frigjør vi kapasitet og får brukt arbeidsdagen til å mer effektiv verdiskaping, sier Arve Sjølstad, som er ansvarlig for internkommunikasjon og for brukeradopsjonen av Office 365 i Norsk Tipping.

 <p>EFFEKTIVISERER DRIFTEN: Jørn Berg Nordlund (t.v.) og Arve Sjølstad i Norsk Tipping. FOTO: NORSK TIPPING</p>
EFFEKTIVISERER DRIFTEN: Jørn Berg Nordlund (t.v.) og Arve Sjølstad i Norsk Tipping. FOTO: NORSK TIPPING

For å sikre at de ansatte forstår hvorfor og hvordan de skal begynne å bruke løsningene i Office 365-plattformen, har Norsk Tipping fått bistand fra EVRY. Med brukeren i fokus sørger EVRY for involvering, forankring og motivasjon i organisasjonen før implementering og opplæring starter.

- Norsk Tipping har vært en fantastisk kunde å samarbeide med. De deler vårt syn på at vi må sette brukeren i sentrum, og at det krever både tid og ressurser å lære seg nye løsninger. Prosjektet har vært solid forankret i toppledelsen, og HR-avdelingen har vært ansvarlig for implementeringen. Dette er en viktig suksessfaktor da dette er å anse som et organisasjonsprosjekt, og ikke et tradisjonelt IT-prosjekt,sier Hanne Leden, ansvarlig for Brukeradopsjon Samhandlingsløsninger i EVRY.

Smartere markedsføring

Også for markedsføringen har tippeselskapet byttet løsning, og benytter i dag Microsoft Dynamics 365. Løsningen skal sikre at alle kunder som får eposter eller SMS-er fra Norsk Tipping, føler at kommunikasjonen er relevant for dem.

– Det er et stort spenn i spillernes interesser, fra fotballtippere til bingospillere. Dynamics 365 vil hjelpe Norsk Tipping med å samle informasjon om hva hver enkelt har spilt på, og deretter gjøre vurdering og testing av hvilke budskap som fungerer, sier Dag Olaf Berg i EVRY, som har satt opp løsningen for spillselskapet.

Systemet skal bidra til at spillere som står i fare for å utvikle problematisk spilleadferd ikke mottar budskap som oppfordrer til å spille.

Mer effektivt mot kommisjonærene

Microsoft Dynamics 365 brukes også til å forbedre oversikten over spillesteder, og gjøre kontakten og oppfølgingen av dem mer effektiv. Informasjonen om hver enkelt kommisjonær skal til enhver tid være oppdatert: Hvem som jobber der, hvilke spill de selger, hva de har av utstyr, og hva de trenger påfyll av, forklarer Berg.

– Det vil være et viktig verktøy for å få mer igjen for tiden vi bruker på å være fysisk til stede hos kommisjonærene. Vårt uteapparat besøker mange tusen spillesteder i året. For dem vil de nye verktøyene være svært nyttige, sier Berg.

Mer mobile enn før

Hanne Leden i EVRY mener at mobile løsninger er viktige for de fleste selskaper i 2017.

– Vi er mer på farten og jobber dobbelt så mye i team og nettverk som for fem år siden. I tillegg er endringstakten raskere. Da sier det seg selv at ingen vil bruke lengre tid enn nødvendig på en oppgave, sier Leden.