Artikkelen er produsert av VG Partnerstudio i samarbeid med Microsoft.

Befolkningsprognosene fra Statistisk sentralbyrå spår kraftig vekst i og rundt de største byene i Norge de neste årene og tiårene. Denne urbaniseringen setter stort press på byenes og regionenes ressurser og kapasitet.

– Det tvinger frem behov for mer intelligent og koordinert ressursutnyttelse og effektivisering av offentlige tjenester, sier Øystein Sulutvedt i Microsoft.

Sulutvedt sikter til begrepet «smarte byer», et satsningsområde i Microsoft – som han leder. Og ifølge Sulutvedt handler smarte byer om følgende:

Les også: Hjelper funksjonshemmede

– Det å utnytte teknologi og integrere den inn i byens infrastruktur på en måte som skaper effektivisering, innovasjon og bedre livskvalitet for byens innbyggere.

En av de norske byene som virkelig gjør seg gjeldende i denne sammenhengen er Stavanger. Et godt eksempel på det er smartbykonferansen Nordic Edge Expo, som arrangeres i «oljebyen» 6. og 7. oktober – i Stavanger Forum.

 <p>Øystein Sulutvedt i Microsoft mener at vi er på vei inn i en tid hvor samspillet mellom mennesker og maskiner vil endres fundamentalt. Foto: MICROSOFT</p>
Øystein Sulutvedt i Microsoft mener at vi er på vei inn i en tid hvor samspillet mellom mennesker og maskiner vil endres fundamentalt. Foto: MICROSOFT

– Regionen står i en særstilling for å lykkes med sin Smart City-satsing, drevet av god generell teknologikompetanse, sterk politisk forankring og et velfungerende offentlig/privat samarbeid, poengterer Sulutvedt.

Stavanger-ordførerens tre grunner

Christine Sagen Helgø har vært Stavanger-ordfører siden oktober 2011. Og «femårsjubileet» feirer hun blant annet med å sørge for at Stavanger er blant landets smarteste byer.

 Ønsker du å lese mer om, og delta på Nordic Edge? Gå hit for mer informasjon.

 <p>Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø. Foto: CHRISTIAN KVERNELAND</p>
Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø. Foto: CHRISTIAN KVERNELAND

– Vi har et veldig godt utgangspunkt for å ta en ledende posisjon. Mye på grunn av den kompetansen som fins her allerede – spesielt gjennom olje- og gassbransjen har vi utviklet teknologi i verdensklasse.

– Hvorfor er dette med smarte byer viktig for deg?

– Tre hovedgrunner: Det er det blant annet tre grunner til: Fordi teknologi kan brukes som et verktøy for å gjøre livene til folk enklere, det er med på å skape flere arbeidsplasser og det er veldig mange smarte prosjekter som er ressursbesparende og miljøvennlige, sier ordføreren.

Les også: Sjefen dropper kontoret

Videre forteller Sagen Helgø at Stavanger skal leve av olje og gass i 50 år til – men at de hele tiden er opptatt av å utvikle seg.

– Vi er vant med svingninger i denne regionen, og har vært gjennom perioder omstilling flere ganger tidligere. I Stavangerregionen er vi kjent for et veldig godt samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og våre kunnskapsinstitusjoner. Nordic Edge er et veldig godt eksempel på dette.

Veldig positivt

Stavangers satsning på Smart City synes Øystein Sulutvedt er veldig positivt – spesielt fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

– La meg gi et eksempel: Hvis vi skal opprettholde dagens velferdstilbud og fortsetter å levere helse- og omsorgstjenester med samme effektivitet som i dag, vil vi i 2025 ha behov for at hver fjerde elev fra ungdomsskolen blir helse- og sosialarbeider.

Ifølge Sulutvedt må vi derfor tenke nytt, jobbe smartere og sørge for at teknologien legger til rette for at folk kan bli boende lengre hjemme.

Les også: – De har tatt seks år å utvikle

– Og det offentlige må levere tjenester på en smartere og mer effektiv måte. Bedriftene som ser dagens lys og vokser frem gjennom SmartCity-satsingen skal både bidra til å løse disse utfordringene og skape de nye arbeidsplassene etter omstillingen fra oljenæringen.

– Hvordan ser du for deg at Microsofts teknologiske løsninger vil prege oss i årene som kommer?

– Vi er på vei inn i en periode hvor samspillet mellom mennesker og maskiner vil endres fundamentalt. Et område det satses tungt på i Microsoft er «augmented reality», hvor fysisk virkelighet integreres og konvergerer med en virtuell virkelighet. Vi har teknologi som gjør dette mulig og den er allerede i bruk innen for eksempel utdanning, forskning, helse, bygg- og arealplanlegging, industriell design og produksjon.

– Et annet område vi investerer mye i, er å gjøre kunstig intelligens og maskinlæring tilgjengelig for flere anvendelsesområder. Dette er teknologi som vil ha stor innvirkning på å forenkle og forbedre folks hverdag, både privat og i jobbsammenheng.

 Ønsker du å lese mer om, og delta på Nordic Edge? Gå hit for mer informasjon.