Snart kan alle i borettslag få lovfestet rett til å lade elbil

Stortingsflertallet vil gi alle eiere i borettslag og sameier lovfestet rett til å opprette ladepunkt for elbil.


<p>LADER: Utbyggingen av ladeplasser er viktig for utbredelsen av elbiler.</p>

LADER: Utbyggingen av ladeplasser er viktig for utbredelsen av elbiler.

I flere vedtak onsdag pålegger Stortinget regjeringen blant annet å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier rett til å etablere ladepunkt for elbil.

Unntaket fra en lovfestet rett er hvis «det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted», ifølge vedtaket.

Regjeringen

Stortingsflertallet ber også regjeringen se på muligheten for å nedfelle krav om at nye bygg og bygg som skal gjennom omfattende ombygginger, blir gjort ladeklare.

Regjeringspartiene – Høyre og Fremskrittspartiet – er ikke med på flertallets tilråding om lovfestet rett til ladepunkt i borettslag, mens Fremskrittspartiet står alene i motstanden mot ønsket om et pålegg om ladeklare nybygg.

Vil ha utredning

Høyre understreker at de er positive til at bygg skal gjøres ladeklare og at flest mulig som har elbil skal kunne lade hjemme. Men de skulle helst utredet saken først.
– Vårt forslag er å først gjøre en utredning av hvilke barrierer og problemstillinger som finnes og ikke kreve en nasjonal regulering umiddelbart. Vi tror de andre partiene gjør noe litt overilt her og at det kan skapes et inntrykk av at dette vil komme raskt på plass, sier politisk rådgiver Tony C. Tiller i Høyres stortingsgruppe.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå