Aker BP inngår ny gigantisk plattformallianse

Aker BP fortsetter å satse på langsiktige partnerskap med leverandørindustrien. Nå har oljeselskapet fått Kværner, Aker Solutions, Siemens, ABB og Heerema med på laget, og det første prosjektet de kaster seg over blir trolig utvidelsen av Valhall-feltet.


<p><b>ÉN FOR ALLE, ALLE FOR ÉN:</b> Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP, fortsetter arbeidet med å bygge opp langsiktige partnerskap i leverandørindustrien.</p>

ÉN FOR ALLE, ALLE FOR ÉN: Karl Johnny Hersvik, konsernsjef i Aker BP, fortsetter arbeidet med å bygge opp langsiktige partnerskap i leverandørindustrien.

Etter at det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP inngikk en subsea-allianse med Subsea 7 og Aker Solutions i fjor høst, har flere i norsk leverandørindustri håpet på at Aker BP også vil banke på deres dør.

Én som ærlig har innrømmet dette åpent er Kværner-sjef Jan Arve Haugan, og nå kan han juble.

For Aker BP har nå inngått en ny allianse med nettopp Kværner og Aker Solutions for bygging av faste offshoreinstallasjoner. ABB og Siemens skal også bidra i alliansen, mens nederlandske Hereema er med fra sidelinjen til spesialoppdrag.

Rammeavtalen løper over seks år med opsjoner for å forlenge samarbeidet i ytterligere fire år.

Hva avtalen er verdt i kroner og øre kan ikke partene si nå, for leverandørbedriftenes inntekter vil avhenge av hvor mange prosjekter Aker BP setter i gang under rammeavtalen. Aker BP må også få med seg de andre oljeselskapene i de forskjellige lisensene til å benytte alliansen i hvert enkelt prosjekt.

Dette skal selskapene bidra med i alliansen:

  • Aker Solutions skal lever ingeniør- og innkjøpstjenester
  • Kværner skal stå for bygging og oppkobling av plattformdekk og -stålunderstell
  • Siemens og ABB skal levere instrumentering, elektro, kontrollsystemer og telekommunikasjon
  • Heerema Marine skal levere transport- og installasjonstjenester (dette er en separat avtale som ikke er en direkte del av alliansemodellen)

Samarbeidet spenner seg helt fra å jobbe med små ubemannede brønnhodeplattformer til å bygge store feltsentre for olje- og gassproduksjon. De to selskapene skal bistå i hele prosessen, fra forhåndsutredning (Feed) til planlegging og oppfølging frem til ferdigstillelse.

Aker BP skriver at de har avholdt en konkurranse internasjonalt for å finne frem til partnerne de nå har inngått avtale med. Selskapet peker også på at de utviklet plattformalliansen basert på erfaringer de har gjort seg med subseaalliansen fra i fjor.

– Målet vårt er å jobbe mer effektivt sammen med leverandørene, samt å gjøre den totale tiden det tar å få levert det endelige produktet så kort som mulig. Vi vil jobbe sammen som et integrert team med felles incentiver for å redusere kostnader og fjerne ikke-verdiskapende aktiviteter, sier prosjekt direktør Olav Henriksen i Aker BP.

– Store muligheter

– Å bli en strategisk alliansepartner med Aker BP åpner opp betydelige forretningsmuligheter for Kværner. Vår rolle i alliansen betyr at vi kan benytte ekspertisen og kapasiteten til hele Kværners organisasjon på Stord, Verdal og Fornebu, sier Kværner-sjef Jan Arve Haugan.

For Kværner er dette utvilsomt en viktig seier, ettersom selskapet sårt trenger påfyll av nye kontrakter i årene fremover etter hvert som kontraktene på blant annet Johan Sverdrup ferdigstilles.

– Vi er fornøyd med å bygge videre på vårt forhold med Aker BP med denne nøkkelkontrakten, og vi ser frem til å jobbe sammen for å drive frem effektive og verdiøkende løsninger, sier Aker Solutions-sjef Luis Araujo i en uttalelse.

Kværner-sjef Jan Arve Haugan forteller til E24 at de har bestilt pizza og pannekaker på kontoret på Fornebu for å feire etter en periode med intens jobbing de siste par ukene.

Han rakk en kjapp prat etter signeringen, før han skulle i møte med sitt eget team om avtalen:

– Selv om det er lite økonomiske forpliktelser i samarbeidet nå, gir alliansen oss et stort potensial som er viktig for oss, sier Haugan, og peker på at det blant annet bidrar til å dra oljeindustrien vekk fra oppsett og en tankegang som er basert på enkeltkontrakter fremfor langsiktig tenkning.

– Vi tror at denne typen allianser og tankegangen til Aker BP kan bidra til å senke kostnadene i industrien videre, noe som igjen vil kunne gjøre flere utbygginger mulige, legger han til.

– Begrenser denne alliansen deres muligheter til å by på prosjekter til andre oljeselskaper?

– Nei, på ingen måte. Når det skal legges konkrete planer for prosjekter vil jo alliansen bestille fra de forskjellige medlemmene der det er behov, og da kan det hende at det prosjektet vil få forrang over andre hos oss, men slik jeg ser det i dag er dette ikke noe hinder, sier Haugan.

– Selv om summene er uklare nå, hvor viktig er denne avtalen for Kværners ordrebok fremover?

– Det vil kunne bli betydelig, men det avhenger av hvilke prosjekter som alliansen får ansvaret for og når de eventuelt kommer. Så når det gjelder ordreboken er det litt tidlig å si noe om tall eller tid, men det er klart at dette gir oss muligheten til å jobbe videre med kostnadsforbedringer og vi får en helt annen interaksjon med Aker BP og de andre leverandørene, sier Haugan.

 <p><b>HÅND I HÅND:</b> Rammekontraktene ble fredag signert på Aker BPs hovedkontor med (fra venstre) Harke Jan Meek, CCO i Heerema Marine Contractors, Kværner-sjef Jan Arve Haugan, Siemens-sjef Anne Marit Panengstuen, prosjektdirektør Olav Henriksen i Aker BP, direktør for olje og gass Borghild Lunde i ABB og prosjektdirektør Knut Sandvik i Aker Solutions.</p>

HÅND I HÅND: Rammekontraktene ble fredag signert på Aker BPs hovedkontor med (fra venstre) Harke Jan Meek, CCO i Heerema Marine Contractors, Kværner-sjef Jan Arve Haugan, Siemens-sjef Anne Marit Panengstuen, prosjektdirektør Olav Henriksen i Aker BP, direktør for olje og gass Borghild Lunde i ABB og prosjektdirektør Knut Sandvik i Aker Solutions.

Valhall-satellitt er trolig førstemann ut

Kværner skriver at det første prosjektet som de tre trolig skal begynne med under denne samarbeidsavtalen er utbyggingen av Valhall Vestflanken. Dette blir en satellittutbygging av Vallhall-feltet, som Aker BP fikk kontrollen på under fusjonen med BPs norske virksomhet i fjor.

Valhall Vestflanken skal bygges ut som en ubemannet brønnhodeplattform (subsea on a stick / subsea on slim legs), og for Kværner er dette et viktig satsingsområde. Kværner-sjefen mener det kan bli bygget 12 slike på norsk sokkel i årene fremover. At Aker BP også velger dem er en viktig milepæl etter at Statoil tidligere valgte å bruke nederlandske Hereema til å levere en slik plattform til Oseberg Vestflanken 2-utbyggingen.

– Er dette et lite gjennombrudd for Kværners satsing på ubemannede brønnhodeplattformer?

– Det er litt tidlig å si. Lisenspartnerne (oljeselskapene, journ.anm.) skal fatte det endelige konseptvalget når tiden er inne, men kompetansen og erfaringen vi har bygget opp på dette feltet er høyst relevant, så dette er positivt for oss, sier Kværner-sjefen.

Aker BP skriver i en melding fredag at de planlegger å sende inn en utbyggingssøknad (PUD) sammen med Hess til Olje- og energidepartementet i løpet av andre halvår 2017.

Aker BP har gjennom tidligere oppkjøp på norsk sokkel vist en stor vilje til å investere, bore og lete rundt feltene de har tatt over for å øke produksjonen, øke reservene og få ned kostnadene.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik har gitt klare indikasjoner på at de har store planer for BP-feltene på norsk sokkel fremover.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå