Aker refinansierer Aker BioMarine

Aker har refinansiert sitt heleide datterselskap Aker BioMarine.

<p>Her er storaksjonær i Aker, Kjell Inge Røkke, avbildet på en kapitalmarkedsdag for Aker BioMarine i 2008. Selskapet har nylig blitt tatt av børs, hvor aksjonærene fikk aksjer i Aker i stedet.<br/></p>

Her er storaksjonær i Aker, Kjell Inge Røkke, avbildet på en kapitalmarkedsdag for Aker BioMarine i 2008. Selskapet har nylig blitt tatt av børs, hvor aksjonærene fikk aksjer i Aker i stedet.

Aker melder i dag at de har refinansiert sitt heleide datterselskap Aker BioMarine.

Selskapene har inngått avtale om en treårig rullerende lånefasilitet på 105 millioner dollar (Revolverfasiliteten) samt en kassekredittfasilitet på 100 millioner kroner.

Kassekredittfasiliteten er en videreføring av selskapets eksisterende kassekredittfasilitet med samme ramme. Revolverfasiliteten vil benyttes til å innfri selskapets obligasjonslån på 305 millioner kroner, som forfaller 25. Mai 2013, samt betale utestående akkumulert garantipremie på 46 millioner kroner til Aker.

Garantipremien utgjør betaling for Aker's garanti for Aker BioMarines obligasjonslån, i samsvar med avtale godkjent av generalforsamlingen i Aker BioMarine 8. april 2010.

I tillegg vil Aker BioMarine innfri et kortsiktig lån med påløpte renter på til sammen 141 millioner kroner til Aker. Resten av lånet vil benyttes til å finansiere selskapets investering i en ny produksjonsfabrikk for Superba krill olje samt generell virksomhetsfinansiering.

Som et ledd i refinansieringen har Aker ASA besluttet å føre videre en garanti på 305 millioner kroner til å gjelde for Aker BioMarines nye lån.

Garantibeløpet tilsvarer Aker's garanti for obligasjonslånet i Aker BioMarine, som vil innfris før 25. mai. Garantien vil bortfalle når Aker BioMarines netto rentebærende gjeld over driftsresultat (EBITDA) er mindre enn 3.5x i to etterfølgende kvartal.

På forsiden nå