Derfor droppet DnB Nor Questerre

DnB Nor Markets tok ut Questerre-aksjen fra sin ukesportefølje og byttet ut med annen aksje.

DnB Nor Markets tok ut Questerre fra sin portefølje over "beste investeringsalternativer" denne uken og erstattet den med Songa Offshore. Etter DnB Nor droppet anbefalingen, falt Questerre rundt åtte prosent.

Meglerhuset anbefaler å eie Algeta

OSE
ALG
, Statoil
OSE
STL
, BW Offshore
OSE
BWO
, BWG Homes
OSE
BWG
, Fred.Olsen Energy
OSE
FOE
, Rec
OSE
REC
, Norsk Hydro
OSE
NHY
, Songa Offshore
OSE
SONG
og Wilh.Wilhelmsen ASA
OSE
WWASA
.

"Vår portefølje gjorde 3,6 prosent frem til stengning fredag ettermiddag. Til sammenlikning gjorde Hovedindeksen 2,3 prosent i samme periode. For året som helhet har porteføljen gitt 19,4 prosent avkastning, mot markedets 5,6 prosent", skriver meglerhuset om utviklingen i porteføljen.

Derfor forsvant Questerre ut

DnB Nor har anbefalt Questerre-aksjen

OSE
QEC
siden 4. oktober, etter aksjen hadde falt kraftig.

"Vi tar inn Songa Offshore. Offshore-markedet er i bedring, og Songa har bedret sin finansielle posisjon ved å selge en rigg. Ut går Questerre. Vi tok aksjen inn fordi vi mente at aksjen falt for mye på en melding 1. oktober. Siden begrunnelsen var kortsiktig, ble oppholdet i porteføljen også kortsiktig", skriver meglerhuset.

Derfor anbefales aksjene

Algeta - "Algeta er etter vår oppfatning et av de mest spennende biotech-selskapene i Norden. Selskapets viktigste produkt, Alpharadin, er nå inne i siste fase av utprøvningen og resultatene er så langt svært lovende".

Statoil - "Selskapet er meget oppstrømseksponert hvilket er positivt for aksjen når oljeprisen er sterk/stigende. Aksjekursen i norske kroner korrelerer meget tett med oljeprisen i dollar per fat".

BW Offshore - "Selskapet er billig på multipler, har oppnådd langsiktig kontrakt for en av enhetene (Carmen), noe som både øker kontantstrømmen og reduserer risikoen. Selskapet har oppnådd intensjon med Prosafe Production om sammenslåing. Dette synes industrielt fornuftig, og vil øke verdiene av begge selskapene".

BWG Homes - "BWG gir eksponering mot både det norske og svenske bolig markedet, til nå leder det norske markedet for det svenske, men vi venter at den svenske bolig byggingen vil ta seg opp i løpet av året", heter det.

Fred. Olsen Energy - "Alle FOEs enheter er i drift og vi forventer intet verftsopphold for riggene før 2012. Selskapet har høy utbyttekapasitet, og prisingen av aksjen synes svært lav".

REC - "Etterspørselen etter solenergi er sterk nå. Det gir muligheter for godt resultat i tredje kvartal. Orkla har signalisert at eierposten er til salgs. Det åpner for verdiøkende strukturelle transaksjoner", mener meglerhuset.

Norsk Hydro - "Aluminiumsprisen er sterk, og siste data fra Kina indikerer nytt vekstmomentum derfra. Da er råvarer et riktig sted å være investert", er begrunnelsen fra meglerhuset.

Wilh. Wilhelmsen - "Selskapet har høy utbyttekapasitet. Prisingen av aksjen synes svært lav", skriver DnB Nor Markets.

Songa Offshore - "Songa Offshore har en av to raskest tilgjengelige rigger på norsk sokkel. Største operatør på norsk sokkel – Statoil – har riggbehov fremover. En oljepris på over 80 dollar pr fat er mer enn tilstrekkelig for å gi økt leteaktivitet fremover", skriver DnB Nor om sin seneste aksjeanbefaling.

Flere saker på E24

På forsiden nå