- Andre markedsplasser vil ta stadig mer av salget

Stadig mer av omsetningen av norske aksjer blir omsatt i andre markeder enn på Oslo Børs.

I november var over en fjerdedel av OBX-aksjenes omsetning utenfor Oslo Børs - og skal vi tro markedsaktører vil denne utviklingen fortsette.

- Tar vi eksempelet Telenor ser vi at 40 prosent av aksjen ble omsatt utenfor Oslo Børs i november. Fremover vil si se stadig mer fragmentering, sier Pål Sætre, leder for nordiske aksjer og derivater hos Nasdaq til SIX News.

I det åpne markedet, såkalte LIT venues, hadde Oslo Børs 72,8 prosent av OBX-omsetningen i november, mens andre markeder har den resterende omsetningen.

Chi-X (som nå er oppkjøpt av Bats) var størst av de alternative markedsplassene med en omsetning på 10,6 prosent, mens Nasdaq OMX har 9 prosent og Bats hadde 4,7 prosent. Turquiose og Burgundy hadde de resterende andelene.

Telenor og Orkla er aksjene som har størst omsetning utenfor Oslo Børs. I november ble rundt 40 prosent av Telenor og Orkla aksjene omsatt på alternative markedsplasser.

- Bedre pris, mer likviditet

Ifølge lederen for elektronisk handel hos DnB Markets, Espen Andersen, kan det oppnås både bedre pris og man får tilgang til mer likviditet i alternative markeder. Flere meglerhus i Oslo har nå begynt å ta i bruk såkalte smart order routers (SOR).

- Denne teknologien gjør det mulig for megleren å ha tilgang til alle markedsplassene, sier Andersen.

På den måten vil SOR-en velge ut de markedene der en oppnår best pris eller hvor det er mest likviditet ved at den automatisk plukker fra de ulike markedene, inkludert Oslo Børs.

Henger etter USA

Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem ved Oslo Børs sier at utviklingen har kommet til Europa senere enn til USA - og ser en på utviklingen der er det grunn til å tro på et enda mer fragmentert marked i Norge de kommende årene.

- I USA har hovedmarkedsplassene en relativt lav markedsandel av papirene som er notert på de respektive børsene. Da tenker jeg først og fremst på Nasdaq og NYSE. De har anslagsvis 20 prosent markedsandel i egne papirer. Jeg tror ikke det kommer til å gå så langt her. Oslo Børs er blant de børsene i Europa med høyest andeler av papirer, men vi kan ikke forvente at vi skal opprettholde en så høy andel som vi har hatt, sier Eikrem til SIX News.

- Det er ikke mange år siden vi hadde 100 prosent, så den andelen har falt en del nå. Vi må bare erkjenne at vi er en del av et større marked med flere aktører, sier han.

Større kake

For Oslo Børs er det imidlertid ikke kun negativt med konkurranse. Totalmarkedet har økt på grunn av konkurransen, så kaken er større.

- Hvordan jobber dere for å beholde deres markedsandel?

- Vi har en proaktiv holdning og jobber hele tiden med å utvikle teknologi, se på prisene og hvilke produkter vi tilbyr og har en dialog med markedsaktører for å se hva de har behov for, svarer Eikrem.

På forsiden nå