Anklages for bedrageri etter milliardkollaps

Informasjonen som lå til grunn da skandale- og konkursrammede OW Bunker gikk på børs skal ha vært misvisende.


<p><b>SKANDALE:</b> Konkursen i OW Bunker omtales som en av Danmarks største børsskandaler gjennom tidene. Nå får tidligere involverte flengende kritikk.</p>

SKANDALE: Konkursen i OW Bunker omtales som en av Danmarks største børsskandaler gjennom tidene. Nå får tidligere involverte flengende kritikk.

Dette fremgår i en rapport bestilt av selskapets bobestyrer, ifølge danske Finanswatch (bak betalingsmur).

Det var på høsten i fjor at et av Danmarks største selskaper, målt etter omsetning, gikk over ende i det som har blitt omtalt som en av landets største børsskandaler noensinne.

OW Bunker hadde da gått på børs tidligere det samme året, med en verdi på 5,3 milliarder danske kroner. I den forbindelse ble det utarbeidet et såkalt prospekt, og det er dette som skal ha vært misvisende og mangelfullt.

Ifølge bobestyrer var feilene og manglene så omfattende at det var lovstridig.

I rapporten får selskapets tidligere ledelse flengende kritikk, knyttet til ufullstendige regnskaper, ufullstendig informasjon om datterselskapet Dynamic Oil Trading og ikke minst manglende informasjon om oljespekulasjon.

Bedrageri

Det var sistnevnte som ble selskapets bane. Mens kjernevirksomheten var å kjøpe og selge videre bunkersolje, hadde også OW Bunker veddet på oljeprisen. Da denne begynte å falle på sommeren 2014, påførte det selskapet store tap.

I begynnelsen av november 2014 ble handelen i selskapets aksje stanset. Årsaken var et større, akutt kapitalbehov i datterselskapet Dynamic Oil Trading etter bedrageri, og en gjennomgang i sakens anledning viste et ytterligere urealisert tap på drøyt én milliard kroner.

Kort tid senere ble det søkt om konkursbeskyttelse.

– Styret har vendt på alle steiner for å redde virksomheten, men har ikke kunnet finne en bærekraftig løsning, sa styremedlem Søren Johanson.

Kan åpne for erstatning

OW Bunker hadde på dette tidspunktet flere hundre ansatte verden over, samt 20.000 større og mindre aksjonærer.

Flere av investorene har i etterkant av konkursen krevd erstatning, og den ferske rapporten kan være godt nytt for disse.

– Slik jeg ser det er det meget sannsynlig at man kommer frem til at det er både et styre- og prospektansvar. Dette vil i så fall bety at de som har penger til gode – investorene og kreditorene – vil ha en god sjanse til å få tilbake i hvert fall en del av sine penger, sier Søren Friis Hansen, professor i selskapsrett ved Copenhagen Business School, til dr.dk.

Hansen mener at ansvaret ligger på både tidligere eiere, styremedlemmer og rådgiverne som var med på å notere selskapet.

OW Bunker ble i 2014 notert av investeringsfondet Altor. Bankgruppen som sto for børsnoteringen var Nordea, Morgan Stanley, Carnegie og ABG Sundal Collier.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå