Mot første utbyttedryss fra Norwegian-banken

Veksten fortsetter for Norwegian Finans Holding, som økte overskuddet og fikk 83.000 nye kunder i første kvartal. Nå åpnes det for utbyttebetaling i år.


<p><b>FORSETTER VEKSTEN:</b> Bank Norwegian, her ved administrerende direktør Tine Wollebekk, melder om fremgang i første kvartal.</p>

FORSETTER VEKSTEN: Bank Norwegian, her ved administrerende direktør Tine Wollebekk, melder om fremgang i første kvartal.

Veksten fortsetter for Norwegian Finans Holding, det børsnoterte morselskapet til Bank Norwegian AS.

Banken melder om netto renteinntekter på 1.028,5 millioner kroner gjennom årets tre første måneder, en økning fra 825,7 millioner i første kvartal i fjor. Dette er også en oppgang på 13,7 millioner kroner fra fjerde kvartal, drevet av utlånsvekst.

«Det er en underliggende tilfredsstillende resultatutvikling, drevet av sterk utlånsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Resultatutviklingen er preget av sesong- og engangseffekter i fjerde kvartal og i første kvartal», skriver selskapet i forbindelse med kvartalsrapporten.

Forbrukslånsbankens overskudd økte til 410,61 millioner kroner i årets første kvartal, opp fra 325,79 millioner kroner samme periode i fjor. Resultatet var imidlertid 32 millioner kroner lavere sammenlignet med fjorårets fjerde kvartal.

«Underliggende resultatutvikling sammenlignet med foregående kvartal er tilfredsstillende, tatt hensyn til engangseffekter i fjerde kvartal og første kvartal, og færre rentedager i første kvartal», skriver banken videre.

Kundevekst

Bank Norwegian fikk 83.000 nye kunder i årets tre første måneder. Totalt hadde banken 1.316.100 kunder ved utgangen av kvartalet.

Fremover venter Bank Norwegian fortsatt resultatvekst gjennom blant annet økte utlån og stabile marginer, kombinert med gode utsikter i landene der banken har virksomhet.

Dette til tross for at konkurransesituasjonen blir tøffere.

«Konjunkturene i de nordiske markedene konsernet opererer i er positive. Norsk økonomi viser tiltagende vekst og fallende arbeidsledighet. Svensk økonomi er i en
høykonjunktur. Dansk og finsk økonomi viser moderat vekst, og et forbedret arbeidsmarked», står det i kvartalsrapporten.

Varsler utbytte

Bank Norwegian har en ren kjernekapitaldekning på rundt 17 prosent, hvilket er godt over gjeldende minimumskrav. I sum peker dette mot utbyttebetaling.

Der det tidligere har blitt uttrykt en intensjon om å betale utbytte i 2018, og satt et mål på minst 40 prosent av resultatet, konkretiseres nå dette.

Styret i banken sikter mot å foreslå utbetaling av utbytter gjennom året. I løpet av tredje kvartal antar styret å foreslå et kontantutbytte på minst 0,50 kroner per aksje.

«Betalingene til aksjonærer vil skje gjennom en kombinasjon av kontantutbytter og tilbakekjøp av selskapets egne aksjer, og vil være betinget av fortsatt tilfredsstillende resultater, tilstrekkelig kapitaldekning og nødvendige offentlige tillatelser», skriver selskapet.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå