Uenige om nordiske banker er blitt for dyre

Nordiske banker mister sin appell som investering, mener forvalter i PineBridge Investments. Flere norske eksperter er uenige.


<p><b>NORDISKE BANKER:</b> PineBridge Investments har mer tro på potensialet i søreuropeiske bankaksjer enn i de nordiske. På bildet vises logoen til DNB, Norges største bank.</p>

NORDISKE BANKER: PineBridge Investments har mer tro på potensialet i søreuropeiske bankaksjer enn i de nordiske. På bildet vises logoen til DNB, Norges største bank.

Porteføljeforvalter Graeme Bencke i PineBridge Investments i London mener at verdsettelsen av søreuropeiske banker er ved et vendepunkt, og derfor er disse bankene mer interessante for investorer enn nordiske banker.

– Mange europeiske banker som har vært i vanskeligheter, spesielt i Sør-Europa, begynner nå å vise en gradvis forbedring, sier Bencke til Bloomberg.

Han mener at omstendighetene som gjorde bankene i Sverige, Danmark, Norge og Finland til en god investering i etterkrigstiden, ikke lenger er til stede.

– Har drevet opp verdsettelsen

Bakgrunnen er at investorer har drevet opp verdsettelsen av nordiske bankaksjer til høye nivåer, noe som gir mindre rom for videre oppgang.

– Det holder oss på en måte borte fra de nordiske bankene, sier Bencke.

PineBridge Investments forvalter rundt 85 milliarder dollar, altså i underkant av 718 milliarder kroner.

Sveriges fire største banker er alle i den øverste halvdelen av Bloombergs indeks for europeiske finansaksjer, rangert etter forholdstallet mellom aksjekurs og forventet fortjeneste det neste året (forward P/E).

Risiko for skjulte tapsbomber

Stig Myrseth i Dovre Forvaltning mener at selv om økonomien i Europa er på vei opp, er bildet litt mer komplisert.

– Europeiske banker som handles til en lav pris/bok, kan ha en høy andel mislighold (på utlån, journ.anm.). Og som investor vet du aldri hva som skjuler seg i låneboken til banken, sier Myrseth til E24.

Han peker samtidig på at problemet i italienske og greske banker er at det er usikkert om de har satt av nok til mislighold.

Og han mener at det er usikkert om disse bankene har tatt store nok tap i forhold til andelen mislighold.

I tillegg viser han til at mange slike banker er tynt kapitalisert og derfor er sårbare for tap.

– Når det gjelder nordiske banker er det mye mindre risiko for skjulte tapsbomber, sier Myrseth.

Myrseth er redd for at myndighetene i Sør-Europa ikke stiller like strenge krav til bankene som myndighetene i Norden gjør.

– Ikke spesielt dyre

Analytiker Roy Tilley i Arctic Securities mener at norske banker ikke er spesielt dyre.

– Vi har jevnt over kjøpsanbefaling på norske banker, og her prises fortsatt majoriteten under bokførte verdier og er ikke spesielt dyre, sånn vi ser det, sier Tilley til E24.

Når det gjelder de større nordiske bankene, er bildet noe annerledes, forklarer han:

– Spesielt de svenske bankene fremstår som relativt stivt priset etter vårt syn og vi har tre hold-anbefalinger og én salgsanbefaling her. På DNB og Danske Bank har vi fortsatt kjøpsanbefalinger, men det er klart at også disse etter hvert nærmer seg det vi ser på som riktig verdsettelse.

Velger den trygge veien

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet mener det er vanskelig for en investor å ha innsyn i søreuropeiske banker.

– Jeg frykter at det kan være mer risiko å eie en søreuropeisk bankaksje enn en nordisk bankaksje, selv om verdsettelsen på søreuropeiske aksjer er kommet ned, sier Hauglund til E24.

Han peker på at italienske banker har store problemer, og at ingen vet omfanget av derivateksponeringen til Deutsche Bank.

– Jeg vil heller eie en godt oppkapitalisert bank med utsikt til gode utbytter. Fordi det tror jeg vil trigge investorer, sier Hauglund.

Han viser samtidig til at svenske banker alltid har vært høyere priset enn norske banker.

– Bakgrunnen for det er at svenske banker alltid har hatt gode utbytter, og at de har bredere analysedekning fra utlandet, sier Hauglund.

Investeringsøkonomen mener at den norske kronen er undervurdert, og dette kan få betydning for kursutviklingen til de norske bankaksjene.

– Når utlendingene innser at den norske kronen er undervurdert, vil de kjøpe mer av den. Da er det naturlig at en del av flyten går inn i det norske aksjemarkedet og i norske bankaksjer.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå