Bankene må ha bedre tid til å sjekke egne Røeggen-saker»

Foretakene som har mottatt flest klager på solgte bankprodukter i kjølvannet av Røeggen-saken, har ikke besvart Finansklagenemndas spørsmål innen fristen.

– Foretakene har bedt om varierende fristforlengelse, men alle vil komme med svar i løpet av mai og juni. DnB deler opp, og de siste sakene skal være besvart innen 10. juli, sier Finansklagenemndas direktør Harald Sverdrup til NTB.

Han sier at bare to av institusjonene som har mottatt mer enn 50 klager, har besvart Finansklagenemndas spørsmål.

Etterprøves

Sverdrup sier Finansklagenemnda har besluttet å sende tre prospekter, som nemnda tror kan være typetilfeller, til Norsk Regnesentral for matematisk etterprøving av prospektene.

De tre prospektene er solgt av tre ulike finansinstitusjoner.

Sverdrup sier Finansklagenemnda ikke har tatt stilling til om det blir nødvendig å hente inn tilsvarende matematiske beregninger for alle prospektene.

Vurdere hver klagesak

Rundt 30 finansinstitusjoner som kan ha solgt produkter som ligner dem DNB ble dømt for å ha solgt til småsparer Ivar Petter Røeggen, har fått brev fra Finansklagenemda. Brevet ble sendt umiddelbart etter at Høyesteretts dom i Røeggen-saken forelå før påske.

Høyesterett dømte enstemming Norges største forretningsbank DNB til å betale Røeggen tilbake med renter 230. 000 kroner han tapte på bankens garanterte spareprodukter fra 200 til 2006.

I brevet ba Finansklagenemda de aktuelle finansinstitusjonene og foretakene om å vurdere hver klagesak i lys av dommen, med vekt på informasjon og markedsføring, slik dommen legger opp til. Finansklagenemda ga DNB og de øvrige finansinstitusjonene fire ukers frist til å svare.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå