– Vi kan være lønnsomme når andre går med tap

Riggselskapet Borr Drilling gjorde sin debut på Oslo Børs med en gryende optimisme for markedet fremover.


<p><b>NUMMER 10 i REKKEN:</b> Finansdirektør Rune Magnus Lundetræ (t.v.) og konsernsjef Simon William Johnson i Borr Drilling tok onsdag turen til Oslo Børs. Selskapet er det 10. selskapet som noteres der i år, mot 17 børsnoteringer i hele fjor, ifølge Børsen selv.</p>

NUMMER 10 i REKKEN: Finansdirektør Rune Magnus Lundetræ (t.v.) og konsernsjef Simon William Johnson i Borr Drilling tok onsdag turen til Oslo Børs. Selskapet er det 10. selskapet som noteres der i år, mot 17 børsnoteringer i hele fjor, ifølge Børsen selv.

Under ett år etter at selskapet kjøpte sine første rigger i november i fjor, kunne ledelsen i Borr Drilling onsdag markere at aksjen nå er notert på Oslo Børs.

Det skjer dagen før selskapet slipper sine resultater for andre kvartal torsdag morgen. 

Selv om ledelsen er svært så positive for mulighetene i riggmarkedet fremover, ble ikke noteringsdagen noen kursfest på Oslo Børs. Etter å ha startet dagen på 31 kroner var aksjen nede i 29,40 kroner onsdag ettermiddag.

Det er flere grunner til at den ferske konsernsjefen i Borr Drilling, Simon W. Johnson, og resten av ledelsen er optimister. Den første er at selskapet opererer i markedet for oppjekkbare rigger, som Johnson påpekte har blitt rammet mindre hardt enn andre offshore-segmenter som dypvannsrigger.

– Vi mener definitivt vi har sett bunnen nå, sa Johnson, og pekte på en graf over den globale flåteutnyttelsen av oppjekkbare rigger.

Etter et dypt stup i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014, viste grafen nå tegn til å peke så vidt oppover igjen. I tillegg pekte han på data som viste at nedgangen i flåteaktiviteten på oppjekkbare rigger som er bygget etter år 2000 «bare» har vært 3 prosent, mens rigger fra før 2000 har sett en aktivitetsnedgang på 46 prosent.

– Operatørene (oljeselskapene, journ.anm.) har en klar preferanse for nyere rigger, sa Borr Drilling-sjefen og pekte på at halve flåten også er over 30 år, som han mente vil bety at mye gammelt skal skrotes, som igjen vil bedre markedsbalansen for de resterende riggene.

Les også: Borr Drilling til investorer: Høy grad av risiko

 <p>Borr Drilling-aksjen har nå gått fra å bli handlet på OTC-listen til å bli fullt ut børsnotert.</p>

Borr Drilling-aksjen har nå gått fra å bli handlet på OTC-listen til å bli fullt ut børsnotert.

Mener «blanke ark» gir fortrinn i markedet

Noe av hovedbudskapet til Borr Drilling-ledelsen onsdag var at selskapet har startet med blanke ark, uten noen «legacy» og kostnader knyttet til tidligere virksomhet.

Mange andre riggselskaper sliter med stor gjeld og flere er midt i restruktureringsprosesser. Borr Drilling er på sin side finansiert med egenkapital og har ingen langsiktig gjeld.

Det kombinert med at Borr Drilling har kjøpt rigger fra Transocean (gamle og nye under bygging) til en svært gunstig pris, gjør at selskapet kan tjene penger på rater som andre vil gå med underskudd, mener sjefen selv:

– Vi har kjøpt rigger til priser som ligger på halvparten av nivået det koster å bygge nye. Samlet sett kan vi være lønnsomme når andre går med tap, sa Johnson.

Det er to hovedfaktorer som Borr-ledelsen trekker frem som positive tegn for fremtiden:

– Oljeselskapene har underinvestert i flere år nå, og det kan ikke fortsette veldig mye lenger, sa Johnson, før han fortalte om kontraktene selskapet har inngått.

Selv om Tor Olav Trøim er en stor aksjonær med 12 prosent av aksjene, så er oljeserviceselskapet Schlumberger største aksjonær med 20 prosent. Borr Drilling-ledelsen mener samarbeidet de to har inngått innen boring vil kunne gi gode inntekter i tiden fremover.

I tillegg er Borr Drilling i ferd med å ferdigstille en avtale med franske Total som vil gi aktivitet for riggflåten.

Tærer ikke på sparegrisen før i 2019

Borr Drilling har per dags dato en flåte på 12 moderne oppjekkbare rigger.

10 av 12 ligger i opplag, noe som koster selskapet rundt 3,8 millioner dollar i kvartalet. Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet 554,8 millioner dollar i frie kontanter på bok.

Selskapet opplyste i prospektet sitt at opplagskostnaden er 3.500 dollar per dag per rigg. For å reaktivere riggene for at de kan dra ut på oppdrag igjen regner man med kostnader på mellom fem og syv millioner dollar.

I tillegg til de 12 eksisterende riggene har Borr Drilling kjøpt fem rigger som er under bygging eller bestilt hos Keppel i Singapore. To av disse skal leveres i første kvartal neste år, én skal leveres i første kvartal 2019, mens de to siste etter planen skal leveres i fjerde kvartal 2020.

– Gitt dagens marked, ønsker dere å skyve på leveransene som skal skje i starten av neste år?

– Vi trenger ikke å bestemme oss for det ennå, men per dags dato har vi ingen diskusjoner med verftet om det, sier Borr Drilling-sjefen til E24.

– Men vi markedsfører dem i markedet nå, og selv om markedet er konkurranseutsatt er vi trygge på at vi skal lykkes kommersielt, legger han til.

Borr Drilling-sjefen mener også at på grunn av deres kostnadsnivå og mangel på gjeld, vil Borr Drilling kunne tjene penger på rater der andre riggselskap går i null, sammenlignet med å la riggene ligge i opplag.

– Så vi kan tjene penger når de ikke kan tjene penger, og vi kan skape overskudd med rater der konkurrentene våre går i null, sier Johnson.

– Hvor lenge kan dere holde det gående hvis dere ikke klarer å skaffe noen kontrakter for riggene?

– Selv om alle riggene forblir i opplag har vi en positiv kontantstrøm frem til vi mottar den tredje leveransen, sier finansdirektør Rune Magnus Lundetræ, med referanse til riggen som skal leveres i første kvartal 2019.

Selv om ratene skulle holde seg på dagens nivå, hevder finansdirektøren av Borr Drilling ikke vil måtte tære på kontantbeholdningen og gå med tap på driften, når alle de fem riggene er levert:

– Selv med fem enheter på dagens rater er vi break-even kontantstrømsmessig, legger han til.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå