Tror flere selskaper snart blir kjøpt opp

DNB-forvalter mener de store pengene er å tjene på de minste selskapene på Børsen.

<p><b>SOLGT:</b> Den norske legemiddelprodusenten Pronova BioPharma ble kjøpt opp av tyske BASF. DNB tror betydelig rabatt i SMB-segmentet kan føre til flere lignende handler.<br/></p>

SOLGT: Den norske legemiddelprodusenten Pronova BioPharma ble kjøpt opp av tyske BASF. DNB tror betydelig rabatt i SMB-segmentet kan føre til flere lignende handler.

- Small cap-selskapene er 40 til 45 prosent billigere i forhold til bokførte verdier enn det de store selskapene er, og i vår verden er ikke utsiktene til avkastning for de små selskapene svakere. Da blir denne prisingen feil over tid, og den vil ikke kunne vedvare, sier porteføljeforvalter Thomas Alexander Vogt i DNB Asset Management til E24.

Siden finanskrisen for alvor slo inn i 2008, har indeksen for små og mellomstore bedrifter på Oslo Børs (OSESX) hatt svakere utvikling enn hovedindeksen og andre totalmarkedsindekser. DNB ser nå en oppadgående kurve, og mener at nedskrivninger i selskaper som Rec, Noreco og Norske Skog har påvirket totalbildet negativt. 

Les også: Nyttårskonferansen: Blandede råd om 2013

Samtidig viser tall fra Bloomberg og Carnegie at gjennomsnittlig forhold mellom pris og bokført verdi ligger på under én på OSESX, mot i overkant av 1,5 for selskapene på hovedindeksen.

- OSESX har sett en liten outperformance gjennom november, desember og kanskje januar, men fortsatt er rabatten ganske ekstensiv, sier Vogt.

Varsler flere oppkjøp

Mandag melder det norske legemiddelselskapet Pronova BioPharma at tyske BASF har sikret seg 97,7 prosent av aksjene i selskapet etter et forbedret bud. Tilbudet lød på 13,50 kroner per aksje. Ifølge DNB en grei pris.

- Markets mente prisen er bra, vi aksepterte det fornyede tilbudet. Jeg synes det første tilbudet også var greit, sett ut fra at største eier har forsøkt å selge selskapet i lengre tid. Prisen var god sett i lys av selskapets framtidsutsikter, sier Vogt.

Les også: Tysk gigant vil sluke Pronova

DNB-forvalteren tror man vil se flere slike oppkjøp dersom rabattene fortsetter.

- Dersom prisingen vi ser i SMB-markedet vedvarer, vil vi se mer av dette. Det skyldes at de store selskapene styrker sine balanser, og de vil se etter vekstmuligheter. Flere av de små selskapene kan være en billig måte å kjøpe seg vekst på.

Tror på oljeservice

Aksjefondet DNB SMB har blant annet BWG Homes, Austevoll, Copeinca, Q Free, Det norske og EMGS i sin portefølje. De tre førstnevnte får alle toppscore på verdiskapning, pris og momentum av forvalterne. 

Les også: BWG Homes økte med 10 mill. i desember

Les også: Austevoll doblet resultatet

Vogt spår en generell bedring i driftsmarginene i SMB-segmentet, og slutter seg til dem som spesielt trekker fram oljeservicesektoren.

- Her ventes det gjennomgående mer penger i år enn i fjor, fordi oljeselskapene skal bruke enda mer på leting og utvikling. Jeg er ganske sikker på at vi vil se marginforbedringer gjennom hele 2013, sier han.

Forvalteren synes det er vanskelig å sette et mål for OSESX-indeksen, men er optimistisk. DNB mener det er rom for at Hovedindeksen stiger til 600 ved utgangen av 2013.

- At utviklingen på small cap-indeksen blir på linje med eller bedre enn det bredere markedet er jeg ganske sikker på.

På forsiden nå