DNB med knallresultat i andre kvartal

Banken øker bunnlinjen med 847 millioner kroner og slår analytikernes forventninger.


<p><b>FORNØYD:</b> DNB-sjef Rune Bjerke har all grunn til å smile etter årets andre kvartalsresultat.</p>

FORNØYD: DNB-sjef Rune Bjerke har all grunn til å smile etter årets andre kvartalsresultat.

Resultatet etter skatt på 6,08 milliarder kroner, opp fra 5,2 milliarder til samme tid i fjor. Det tilsvarer en økning på 847 millioner kroner.

Analytikerne forventet et resultatet på 6,02 milliarder, ifølge TDN Direkt.

– Selv om tidene er gode, gir ikke dette automatisk gode resultater. For å holde den posisjonen vi har, må vi fortsette å sørge for de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Rune Bjerke i kommentar.

Netto renteinntekter endte på 9,19 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 9,14 milliarder i fjor.

Den totale inntekten faller noe for storbanken i andre kvartal og kom inn på 11,9 milliarder kroner, ned fra 12,1 milliarder til samme tid i fjor.

Fine Vipps-effekter

De økte inntektene uttaler banken kommer fra billigere drift, mindre tap på utlån, samt positive effekter fra banksammenslåingen rundt Vipps og Bank Axept.

Banken sier at de positive effektene knyttet til fusjonen av BankID, Vipps og BankAxept utgjorde 464 millioner kroner på bunnlinjen.

Utlånstapene endte på 94 millioner kroner knyttet til personlån i andre kvartal.

DNB skriver i en kommentar at selv om flere aktører i offshore-sektoren fremdeles sliter, har utviklingen i bransjen generelt ført til lavere tapsavsetninger.

Banken uttaler at utlånsmarginene forventes stabile fremover, og forventer at utlån fra banken vil øke med 3–4 prosent de neste to årene.

Aksjen stuper

Til tross for sterke resultater faller aksjen fra start, blytungt ned 5,32 prosent og børsens mest omsatte aksje.

Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier sier årsaken til at DNB aksjen synker fra start handler om negative effekter knyttet til markedsrelaterte inntektsposter (basis swaps), og fordi inntektene er svakere enn forventet.

Tapet fra basis swaps var på 747 millioner kroner i andre kvartal, det er opp fra 372 millioner i årets første kvartal, og øker kraftig fra andre kvartal i fjor da tapene fra posten var på 60 millioner kroner.

En swap er en finansiell transaksjon hvor to aktører avtaler å bytte kontantstrømmer over tid, som regel knyttet til utenlandsk valuta eller renter.

Det er vanlig at lånetransaksjoner mellom banker gjøres ved bruk av valutaswapper.

Analytiker Gjerland sier denne posten i regnskapet har vært så liten tidligere at man ikke har ført den, men at den nok vil bli å finne fremover grunnet en kraftig økning i tapene de siste to kvartalene.

Han mener aksjefallet er en kjøpsmulighet ettersom banken gjør et sterkt andre kvartal. 

Små tap

Tapsavsetninger knyttet til olje og gass var på 157 millioner kroner ble tilbakeført, og tapene knyttet til shippingindustrien var tilbakeføringene på på 75 millioner kroner. I for øvrig industri tok banken tapsavsetninger på 95 millioner kroner, ifølge rapporten.

Det betyr at tapsavsetningene endte på skarve 54 millioner kroner og vel under forventningene på 480 millioner kroner.

I andre kvartal i fjor var tapene til sammen på 600 millioner kroner.


På forsiden nå