Storbanker utvikler klimaverktøy: DNB vil avdekke klimarisiko

DNB og en rekke storbanker deltar i et FN-prosjekt for å forbedre aksjeselskapers rapportering om klimarisiko, slik at investorer kan skille vinnere og tapere.


<p><b>RISIKO:</b> Banker og investorer som låner ut penger må vite hvilke selskaper som vil tjene penger om ti og 20 år, mener DNB. Derfor er banken med på et FN-prosjekt som skal utvikle indikatorer som aksjeselskaper skal bruke til å rapportere om sin klimarisiko, blant annet om hva de vil tape eller vinne hvis verden klarer å nå klimamålene fra Paris. Her taues Shells Brent Delta-plattform til opphugging, mens vindturbinene snurrer i bakgrunnen.</p>

RISIKO: Banker og investorer som låner ut penger må vite hvilke selskaper som vil tjene penger om ti og 20 år, mener DNB. Derfor er banken med på et FN-prosjekt som skal utvikle indikatorer som aksjeselskaper skal bruke til å rapportere om sin klimarisiko, blant annet om hva de vil tape eller vinne hvis verden klarer å nå klimamålene fra Paris. Her taues Shells Brent Delta-plattform til opphugging, mens vindturbinene snurrer i bakgrunnen.

Aksjeselskaper må forbedre sin rapportering om klimarisiko, faren for klimarelaterte tap og mulighetene for å tjene på en global omstilling.

Det mener en rekke av verdens viktigste land, som er representert i G20-gruppen. I flere år har G20 jobbet med å finne ut hvilke verktøy selskapene bør bruke og hvilke indikatorer de bør oppgi i sine årsrapporter.

Nå er også norske DNB på saken, som deltaker i et pilotprosjekt sammen med flere andre storbanker som UBS, Citi og Barclays i regi av FNs miljøprogram, UNEP.

Dette arbeidet skal gi investorer verktøyer til å skille mellom vinnere og tapere, sier DNBs direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk, Kaj-Martin Georgsen, til E24.

– Hvilke konkrete følger får det hvis rapporteringskrav om klimarisiko innføres?

– Selskapene må oppgi CO2-avtrykket i virksomheten og i hvilken grad de er eksponert for politiske tiltak og reguleringer. Så må de kunne fortelle verden at de har en strategi for å trives i et lavkarbonsamfunn, sier Georgsen.

Arbeidet som nå gjøres er av interesse for finansbransjen, særlig for banker og andre investorer som låner ut penger til næringslivet eller skal plassere folks pensjonspenger med håp om avkastning på lang sikt.

– Budskapet fra finansielle tungvektere er klar – klimaendringer utgjør en reell og alvorlig trussel mot økonomien vår, sier Erik Solheim, tidligere SV-leder og nå direktør for FNs miljøprogram.

Har redusert oljelånene

DNB ønsker FN-initiativet velkommen og ønsker å bidra direkte, og tror at banken vil kunne prege standardene som kommer ved å være tidlig ute i dette pionerarbeidet.

– Men jeg tror det vil ta noen år før det kommer konkrete krav om slik rapportering, sier Georgsen.

DNB sitter selv på haugevis av lån til olje- og shippingselskaper, men Georgsen tror banken har nådd toppen i utlån til oljerelatert virksomhet. Andelen av bankens utlån til olje, gass og offshore er redusert fra 8 til 6 prosent på ett år.

I høst legger banken frem en ny konsernstrategi.

– Jeg tør ikke forskuttere resultatet, men det er ingen tvil om at det diskuteres på høyeste nivå i banken om hvilken eksponering vi skal ha og hvilke krav vi vil stille, sier Georgsen.

Startet med G20

Pilotprosjektet for å utvikle nye standarder for å rapportere klimarisiko som DNB nå er med på, har sitt utspring i Financial Stability Board. Organet ledes av den britiske sentralbanksjefen Mark Carney, og ble etablert av G20-landene i 2009 for å sikre global finansiell stabilitet.

I desember 2015 satte Carney og FSB ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide et globalt rammeverk for selskapers klimarapportering.

Gruppen ble ledet av Michael Bloomberg, grunnleggeren av nyhetsbyrået ved samme navn, og la frem en omfattende rapport i slutten av juni.

«En av de viktigste funksjonene i finansmarkedet er å vurdere risiko for å støtte opp under velinformert og effektiv fordeling av kapital,» skrev Bloombergs arbeidsgruppe.

– Kan få finansielle følger

Bloomberg-rapporten advarer også investorer mot å tro at klimaendringer ikke påvirker dem fordi de mest alvorlige følgene av global oppvarming kommer om lang tid. Tiltakene for å omstille verdens energisektor har nemlig følger allerede nå.

«Dette, koblet med raskt fallende kostnader og økt bruk av rene og energieffektive teknologier kan ha betydelige finansielle følger på kort sikt for selskaper som er avhengig av å utvinne, produsere og bruke kull, olje og naturgass,» skriver gruppen.

Bloomberg-rapporten slår fast at investorer trenger tydelig informasjon for å kunne vite hvor de bør plassere pengene sine for å unngå klimarelaterte tap, og for å kunne påvirke selskapers veivalg.

Denne informasjonen bør gis i årsrapportene, og bør inkludere et scenario om hva som skjer med bedriften hvis klimamålene nås, ifølge komiteen.

Samtidig med arbeidet for å skjerpe klimarapporteringen tar mange investorer saken i egne hender. For eksempel ble oljegiganten Exxon nylig tvunget til å rapportere årlig om sin klimarisiko, noe det norske oljefondets stemte for.

Les mer: Støttet av Oljefondet: Exxon gikk på klimanederlag

Økt usikkerhet

Prosessen for å styrke klimarapporteringen kommer i en periode med økende usikkerhet for bransjer som olje, gass og kull.

Hvis verden når klimamålene, vil selskaper som Exxon og Shell ha brukt penger på prosjekter som blir ulønnsomme, mener aktivistene i Carbon Tracker.

Saken fortsetter under annonsen.

Samtidig jobber Det internasjonale energibyrået IEA for stabil energiforsyning, og de anbefaler oljebransjen om å trosse klimarisikoen for å sikre nok energi.

IEA var nylig i Norge for å be om fortsatt leveranser av gass for å sikre Europas energiforsyning, men sa samtidig at Norge må forvente lavere inntekter på sin energieksport.

Gir også muligheter

Den globale omstillingen gir for øvrig også store muligheter for selskaper som leverer sol- og vindkraft, elbiler og løsninger for mer effektiv energibruk.

Omstillingen til lavkarbonsamfunnet vil ifølge Bloomberg-rapporten kreve globale investeringer på rundt 8.000 milliarder kroner i året fremover.

Det tilsvarer hele det norske oljefondet, og skulle gi gode muligheter for selskaper som kan levere smarte løsninger.

Det gjelder også for oljeselskaper, som for eksempel Statoil og Total som satser tungt på vindkraft og solkraft.

Les mer: Derfor satser oljegiganten på solenergi

Finansbransjen blir klimaaktivister

Georgsen mener finansbransjen må være forberedt på raske endringer på grunn av klimaendringer og klimapolitikk, og tror det kan gå raskere enn mange tror.

– Det som før ble drevet av idealister, drives nå også av pengemakten, sier han.

– Det er ikke lenger så viktig hva den amerikanske presidenten heter eller gjør, for utviklingen drives nå av markedet, sier han.

Den globale omstillingen etter Paris-avtalen vil føre til nye vinnere og tapere i næringslivet, hevder Georgsen. Da må finansbransjen vite hvordan den skal manøvrere.

– De finansselskapene som ikke klarer å identifisere hvor du kan tjene penger i et 10-20-årsperspektiv har ikke gjort jobben sin på vegne av pensjonssparerne, sier Georgsen.

– Da sitter du plutselig «stuck» i noe som er ulønnsomt eller blir regulert i hjel. Det er en dårlig forvaltningsstrategi, sier han.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå