Slik havnet den norske solsatsingen i en italiensk rettsal

EAM Solar har vunnet en foreløpig seier etter en trøblete handel i Italia. Nå krever selskapet flere ganger sin egen markedsverdi i erstatning.


<p><b>OMSTRIDT:</b> EAM Solars italienske solsatsning har foreløpig ikke blitt slik selskapet håpet og trodde. Foto: EAM Solar</p>

OMSTRIDT: EAM Solars italienske solsatsning har foreløpig ikke blitt slik selskapet håpet og trodde. Foto: EAM Solar

– Lurt er ikke helt riktig ord. Det er snakk om svindel eller bedrageri, sier konsernsjef Viktor E. Jakobsen i EAM Solar til E24.

Onsdag morgen ble det kjent at den italienske staten, og dermed også EAM Solar, har vunnet en foreløpig seier i lavere rettsinnstans i Milano.

Saken omhandler angivelig forfalskning av dokumenter knyttet til flere av solkraftverkene EAM har kjøpt.

Kort fortalt mener det norske selskapet at de har kjøpt kraftverk med godkjenninger som selger har tuklet med, for å få kraftverkene til å fremstå som nyere enn de er.

Blant de som har solgt disse selskapene, med det den italienske stat og EAM mener er forfalskede godkjenninger, er et delvis statseid, luxembourgsk energiselskap.

EAM hevder at de grunnet «lureriet» ikke får betalt for strømmen de produserer på 17 av 25 kraftverk som har avtale med myndighetene i Italia.

Myndighetene har spesifikke krav for solanleggene de har avtale med. Det EAM hevder i den nå pågående rettsprosessen, er at selgerne av kraftverkene pyntet på historikken for å komme seg innenfor myndighetskravene.

Les EAMs melding til aksjonærene her

Påstand om falske dokumenter

I likhet med flere andre europeiske land, ønsker italienske myndigheter å stimulere til produksjon av renere energi.

Som et ledd i dette inngikk myndighetene i begynnelsen av dette tiåret 20-årige avtaler på kjøp av solkraft, inntil de nådde en maksgrense på omtrent 130 milliarder euro.

Disse kontraktene er lukrative, og EAM Solar ønsket en bit av kaken.

Forretningsideen bak EAM Solar er tilsynelatende relativt enkel og effektiv: Selskapet eier en portefølje bestående av solkraftverk med langsiktige kraftkontrakter.

Etter å ha blitt stiftet omtrent tre år tidligere, gikk selskapet på børs tidlig i 2013. Det påfølgende året ble det hentet 220 millioner kroner gjennom en rettet emisjon.

En betydelig del av porteføljen ble kjøpt for disse emisjonspengene.

Disse kjøpene skjedde året etter børsnoteringen, da selskapet sikret seg en «pakkeløsning» bestående av 31 verk sør i Italia. Kjøpet ble sluttført i juni det påfølgende året. Kjøpsprisen ble da oppgitt til 36,8 millioner euro pluss fordringer, altså over 350 millioner kroner etter dagens kurs.

Ifølge Jakobsen ble det kort tid senere klart at ikke alt var som det skulle være.

– Italienske myndigheter kom rundt en uke etter kjøpet med en påstand om at det, i forbindelse med inngåelsen av de langsiktige avtalene, var forfalsket dokumenter knyttet til byggingen av verkene. Dette skal ha blitt gjort for å komme innenfor spesifikke krav. Dette er den samme dokumentforfalskningen som vi også ble offer for, sier konsernsjefen til E24.

– Vi er utsatt for kriminell svindel

Verkene hadde, da EAM kjøpte dem, produsert i fire år.

– I den forbindelse ble det gjennomført due diligence (selskapsgjennomgang) med bistand fra advokater og profesjonelle rådgivere. Den dokumentasjonen vi ble forevist indikerte at alt var inngått og bygget i henhold til regelverket, sier Jakobsen.

Det er altså denne dokumentasjonen det nå stilles spørsmål ved.

Seieren EAM nå har vunnet er innledende fase av en mulig straffesak.

– Kriminaldomstolen i Milano besluttet at de mener at saken mot individene og selskapene som er berørt er godt nok dokumentert, og at det derfor er grunnlag for en straffesak. Påtalemyndighetene mener de tiltalte har svindlet den italienske stat og EAM, sier Jakobsen.

Han forteller videre at det allerede finnes tilståelseserklæringer fra enkelte av de tiltalte. Såvidt selskapet forstår er det ilagt fengselsstraff for individer som har kommet med disse tilståelsene.

– I vår konkrete situasjon har domstolen besluttet at vi, ut fra dokumentasjonen som er forelagt, er utsatt for kriminell svindel på lik linje med den italienske stat. Og at de som solgte dette til oss, som også sto bak byggingen, står ansvarlige for den økonomiske skaden vi har blitt påført, sier EAM-sjefen til E24.

Seieren man vant i retten i går, er altså at saken skal opp som straffesak i Milano.

Såvidt selskapet vet, berammes selve hovedforhandlingen til juni en gang.

Milliardkrav

Selgeren av porteføljen er ingen hvem som helst. På den andre siden av bordet befinner Enovos, Avelar Energy og deres felleseide selskap Aveleos seg.

Enovos er det største energiselskapet i Luxembourg, og delvis statlig eid.

– Vi hadde i 2011 en pipeline på mange forskjellige porteføljer i Italia, og dette var en av dem vi så på. Vi valgte å gå inn i forhandlinger om kjøp fordi motparten var en stor industriell aktør, Enovos, sier Jakobsen.

– Ettersom det så snart etter kjøpet ble klart at ikke alt var som det skulle, prøvde dere å heve kjøpet?

– Ja, det er klart. Men motparten har tatt imot pengene på falske premisser. Vi har ikke fått det vi har betalt for, og motparten nekter å følge avtalen som ble inngått. Vi er da nødt til å forfølge saken i rettsapparatet.

Aldri så galt er det imidlertid godt for noe.

Selskapet, hvis markedsverdi har falt jevnt og trutt siden børsintroduksjonen, har et betydelig krav knyttet til den pågående saken.

Nærmere bestemt krever EAM Solar Enovos, Avelar og Avelos for 212 millioner euro, tilsvarende over to milliarder norske kroner.

Til sammenligning var selskapets drøyt fem millioner aksjer priset til snaut 94 millioner kroner ved stengetid på Oslo Børs i går.

– Hvis man ser på hvem som var selger, var hovedeieren Enovos i Luxembourg. Enovos-gruppen har en «asset base» på over to milliarder euro. Det ble inngått en salgsavtale i desember i fjor for 28 prosent av aksjene i Enovos, der RWE og E.ON solgte til et konsortium bestående av den luxembourgske stat og oppkjøpsfondet Ardian, og verdien på disse ryktes å ha vært i størrelsesorde 500 millioner euro. Så vi tror at vi skal kunne få dekket vårt krav.

Avelos har etter det E24 har klart å undersøke, ikke kommentert tirsdagens rettsavgjørelse.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå