Fra rekordtegning til rekorduttak: Dette forsterker aksjefallet

Investorene har trukket ut over 30 milliarder dollar fra aksjefond.


<p><b>FONDFLUKT:</b> Aksjefond har bidratt til å øke styrken i børsfallet den siste uken.<b><br/></b></p>

FONDFLUKT: Aksjefond har bidratt til å øke styrken i børsfallet den siste uken.

Investorer har trukket betydelige summer ut av aksjefond i takt med økende svingninger og fallende aksjekurser.

Nærmere bestemt har andeler for rekordhøye 30,6 milliarder dollar blitt innløst denne uken. Når investorene trekker penger ut av fondene, må forvalterne selge aksjer for å dekke inn dette.

– Dette er med på å forsterke kursfallet, sier seniorstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management til E24.

Han viser til at volatilitetsfond og -derivatutstedere også har måttet selge underliggende aksjer. Samlet bidrar dette til press på salgssiden i markedet, hvilket tynger aksjekursene.

Kapitalstrømmen ut av aksjefond kan i teorien få en selvforsterkende effekt, ved at nye kursfall utløser ytterligere innløsninger.

Det er imidlertid forskjell på fondsinvestorer og fondsinvestorer.

– Når man nå går fra en periode med rekordtegning til rekordinnløsning i aksjefond, betyr de at de siste pengene som kom inn var basert på at den siste pessimist ble optimist. De siste pengene er de som jager den siste avkastningen, og dermed er det å forvente at disse pengene er mer flyktige, påpeker Lie.

– Kjøpsmulighet

I det europeiske aksjemarkedet er det i dag moderat nedgang å spore. De større aksjeindeksene på kontinentet faller i størrelsesorden 0,2 til 0,4 prosent, mens oljetunge Oslo Børs er ned noe mer etter fortsatt nedgang i oljeprisen.

  <p><b>SELGER:</b> Investorene trekker penger ut av aksjefond.</p>

SELGER: Investorene trekker penger ut av aksjefond.

– Vi ser egentlig fortsatt på dette som en kjøpsmulighet. Verdsettelsen av aksjer har kommet ned, og vi ser ikke tegn til at markedsuroen skal knekke den sterke konjunkturoppgangen, sier Lie.

Han forventer imidlertid at investorene fortsatt vil være mer fokusert på kapitalbevaring enn på meravkastning på kort sikt.

– Dette kan bety at markedene blir uroligere, eller i hvert fall blir stående litt i stampe, til vi får noen mer positive nøkkeltall som kan gi fornyet optimisme.

Fall i USA

Den europeiske handelen fredag finner sted etter kraftige fall både i USA i går kveld og i Asia i natt.

Christian Lie trekker frem uttalelser fra sentralbankmedlemmet Bill Dudley, som omtalte markedsuroen som «småpoteter» (aksjelive).

– Dette kan markere at Federal Reserve i større grad enn tidligere aksepterer markedsuro, så lenge de føler seg komfortable med de økonomiske utsiktene. Fed har vært et viktig sikkerhetsnett de siste årene, gjennom at de har slått til med mer duete retorikk ved tegn til trøbbel i finansmarkedene. Gårsdagens uttalelser kan dermed ha vært med på å forsterke kursfallet, sier strategen.

Han viser ellers til at kursfallet akselererte mot slutten av handelssesjonen, hvilket peker mot at det ble forsterket av tekniske faktorer – de såkalte aksjerobotene, og at den amerikanske administrasjonen (igjen) stengte for en kortere periode som følge av budsjettkrangel.

Frykt for budsjettunderskudd

I rentemarkedet har den amerikanske tiåringen steget, og luktet en periode på 2,9 prosent. Dette er utenom det normale, da renten oftest kommer ned når markedene faller.

Lie tror dette kan skyldes et ganske betydelig nedsalg av statsobligasjoner som den amerikanske sentralbanken gjennomførte i går.

– Man har også frykten for at det amerikanske budsjettunderskuddet skal eskalere med Trumps skattereform og ny budsjettavtale. Det går mot et amerikansk budsjettunderskudd de neste årene som kun er historisk sammenlignbart med kriseperioder og kriger. Alt annet likt må den amerikanske staten da utstede flere obligasjoner, hvilket kan gi nedsidepress på kursene og oppsidepress på rentene, sier han.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå