Nordea har lansert spareroboten

Nordea tar opp kampen med de tre andre norske aktørene som bruker teknologi til å komme med aksjeråd. Tanken er å gjøre det enklest mulig.


<p><b>SATSER DIGITALT:</b> Nordea har torsdag lansert spareroboten Nora på det norske markedet. </p>

SATSER DIGITALT: Nordea har torsdag lansert spareroboten Nora på det norske markedet. 

– Spørsmålsrunden hos «Nora» tar omtrent 5 minutter. Der avdekkes kundens investeringsprofil. Deretter blir du anbefalt én av fire fondsporteføljer, avhengig av din ønskede tidshorisont og risikoappetitt, sier Nordea Norge-direktør Snorre Storset til E24.

Egentlig skulle spareroboten Nora komme til det norske markedet i årets andre kvartal, men lanseringen ble utsatt. 

Nå er hun imidlertid klar til å ta opp kampen med de øvrige aktørene innen robotrådgivning for formuesforvaltning: Sbanken, Nordnet og Kron. 

Storset forklarer at han ikke har noen tydelige tanker om hvordan Nora skiller seg fra de øvrige norske aktørene, men poengterer at en del av deres konkurrenter baserer tjenesten i større grad på å bygge en portefølje uten at man har rådgivningsansvar. 

– Vi er en rådgivningsbank. Det kunden får hos oss er en anbefaling av ulike fond med ulik risikoprofil og ulik aksjeandel i forhold til rentepapirer. 

70 prosent er nye

Nordea ønsker med Nora å gjøre fondssparing så enkelt som mulig. Ser man til Sverige, der spareroboten har vært aktiv siden i desember i fjor, har det ført til en utjevning i både kjønns- og aldersbalansen, sier Storset. 

– Vi har fått brukere i alle aldre, fra 18 til 98 år. Og det er en mye jevnere kjønnsbalanse enn hva som gjelder for aksjesparing generelt. 

Ifølge tall fra Verdipapirfondenes forening (VVF) oppgir 31 prosent av kvinner at de sparer i aksjefond, mot 41 prosent av menn. 

Storset forteller at tall fra Sverige tegner et ganske annet bilde. Der er 51 prosent av brukerne kvinner. 

– Vi ser også at Nora tiltrekker seg helt nye kunder. 70 prosent av Noras kunder har aldri tidligere spart i fond hos oss, sier han. 

Hybridrådgivning kommer

Nordea Norge-sjefen forteller at de fire sparealternativene er sammensatt av indeksnære fond. Det påvirker også kostnadene, som ligger på mellom 0,59 og 0,74 prosent. 

Det betyr samtidig at kunder med en mer komplisert økonomi, som ønsker en større bredde i sparealternativene, ikke nødvendigvis vil få all verdens med hjelp fra Nora. 

For disse kundene vil det fremdeles være behov for personlig dialog med en rådgiver, sier Snorre Storset. 

– Internasjonalt ser vi at det skjer mye innen hybridrådgivning, altså en kombinasjon av det digitale og det personlige. Over tid ser vi for oss at også vår robotrådgivning blir utviklet slik at vi kan tilby alternative løsninger for dem med en mer komplisert økonomi. Samtidig er det viktig å beholde Nora enkel. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå