Frontline-underskudd på 250 millioner dollar i fjerde kvartal

Tankrederiet Frontline har lagt bak seg et svakt kvartal der betydelige nedskrivninger ga en blodrød bunnlinje.


<p><b>STORAKSJONÆR:</b> Det ble et tøft fjerde kvartal for tankrederiet Frontline, der John Fredriksen er største aksjonær. Selskapet noterte et underskudd på 249,5 millioner dollar i perioden. </p>

STORAKSJONÆR: Det ble et tøft fjerde kvartal for tankrederiet Frontline, der John Fredriksen er største aksjonær. Selskapet noterte et underskudd på 249,5 millioner dollar i perioden. 

Situasjonen med trekk på verdens oljelagre, kombinert med stor kapasitet i fraktmarkedet, har gitt en dobbelt negativ effekt for rederiene som driver med frakt av råolje.

Dette speiles også i fjerdekvartalsrapporten til Oslo-noterte Frontline.

Selskapets inntekter sto omtrent uendret på 178,6 millioner dollar i perioden. Det gjøres imidlertid nedskrivninger av skipsverdier og immaterielle eiendeler (goodwill) på henholdsvis 142,9 og 112,8 millioner dollar.

Resultatet for perioden ble negativt med 249,5 millioner dollar, mot et overskudd på 19,4 millioner dollar i fjerde kvartal 2016.

Det tilsvarer et underskudd på nesten 1,97 milliarder kroner.

– Robusthet i svake markeder 

– Spotratene i fjerde kvartal var svake, ettersom lagertrekk påvirket et fraktmarked som allerede var preget av høy flåtevekst. På samme tid er driverne for tankmarkedet – råoljeetterspørsel og verdensøkonomien – sterke, og vi kan også være nær enden av syklusen med lagertrekk, sier konsernsjef Robert Hvide Macleod i en kommentar.

Han håper dermed at markedet kan snu mot slutten av året.

– Dette kvartalet viser Frontlines robusthet i svake markeder, hvilket er et direkte resultat av lave lønnsomhetsnivåer og tilgangen til konkurransedyktig priset kapital, sier Macleod videre.

Finansdirektør Inger M. Klemp trekker også frem Frontlines lønnsomhetspris, og mener dermed at risikoen i selskapet er begrenset.

– Vi er i en unik posisjon til å kapitalisere på økninger i både skipsverdier og rater, og vi har en sterk likviditetsposisjon på i overskudd av 300 millioner dollar ved utgangen av desember, sier Klemp.

Faller på børs

Allerede før jul meldte Frontline om at høy kontrahering av skip gjennom de to siste årene hadde ført til de svakeste tankratene siden 2013.

I fjerde kvartal oppnådde Frontlines veldig store tankskip (VLCC) rater på 19.400 dollar per dag. Dette er en forbedring fra 13.300 dollar i tremånedersperioden før, men svakere enn snittet for året – og lavere enn det selskapet selv opplyser at de trenger for å oppnå lønnsomhet i 2018.

For VLCC-ene oppgis sistnevnte til 22.200 dollar.

De svake kvartalstallene sender aksjen ned 2,09 prosent til 31,92 kroner per aksje i åpningshandelen på Oslo Børs.

Det siste året har aksjen falt 43,20 prosent.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå