SPENNENDE BØRSÅR: Volatiliteten på verdens børser har tatt seg kraftig opp i februar. Her er tre ting du må vite om markedet i 2018.

Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Kommentar: Tre ting å passe på i 2018

Børsuro og inflasjonsfrykt til tross – bullmarkeder dør ikke av alder alene. Her er tre ting å passe på i 2018.

  • Øyvind Fjell
    Øyvind Fjell er porteføljeforvalter i aksjefondet Skagen Vekst. Tidligere forvaltet han Delphi Nordic og har også vært senior derivatmegler ved Oslo Børs. Han er finansanalytiker og har en master i finans og Industrial Economics and Technology Management.
Publisert:

1. Pass på renten. Sentralbankene har siden finanskrisen hatt en veldig tydelig finger med i finansmarkedene. Gjennom å holde styringsrenten lav og i tillegg kjøpe statsobligasjoner i markedet har de søkt å stimulere økonomien og bidra til økt inflasjon. I det første har de delvis lykkes, mens inflasjonen hittil har latt vente på seg. Mangelen på inflasjon har medført vedvarende lave renter ¬- rakettdrivstoff for børsen og mange andre aktivaklasser, som boligmarkedet her hjemme for eksempel.

Rentemarkedet står nå foran en utfordrende periode, idet sentralbankene er i ferd med å ta foten av gasspedalen. Utsiktene til blant annet et strammere arbeidsmarked i USA har drevet opp inflasjonsforventningene, noe som igjen har ført til at rentekurven har beveget seg oppover. Utviklingen i aksjemarkedet de siste dagene viser svært tydelig hva vi har i vente dersom rentene fremover skulle stige raskere og mer enn forventet. For aksjemarkedet er høyere renter et problem i den grad det betyr dyrere finansiering for alle som søker finansiering til fremtidige investeringer, samtidig som høyere renter i seg selv representerer et alternativ til en plassering i aksjemarkedet.

Foreløpig er vi ikke av den oppfatning at de noe høyere rentenivåene vi nå ser representerer et hinder for fortsatt høyere aksjekurser. Rentenivåene er fortsatt lave sett i et historisk perspektiv, og tilgangen på kreditt fortsatt svært god. Sammenligner vi prisingen av aksjemarkedene mot avkastningen vi får i rentemarkedene, den såkalte risikopremien, ser vi at aksjemarkedet fortsatt er attraktivt priset sammenlignet med rentemarkedet. Det er likevel verdt å minne om at for høye renter over tid representerer en reell trussel mot aksjemarkedet. Bunnen i rentemarkedet er bak oss, men foreløpig forteller rentene oss lite annet enn at veksten i både økonomiene og inflasjonen er på vei opp. Det er gode nyheter for aksjemarkedet.

Les også

Statoil-sjefen: – Fortsatt veldig stor usikkerhet

2. På tide med shipping? Som nevnt er veksten i global økonomi i øyeblikket meget god. Et viktig underpunkt er at veksten for første gang i denne sykelen er på vei oppover, på tvers av regioner. For shipping er en situasjon med høy global vekst på tvers av geografier et drømmescenario. Like viktig som en forventet solid etterspørsel er en situasjon hvor det faktisk ikke ligger mye skipskapasitet på verftene som venter på å komme inn i markedene.

En vedvarende manglende lønnsomhet, samt banker som har blitt strengere med spekulative utlån i shippingmarkedet etter forrige nedtur, bidrar til at tilbudssiden ser sunn ut i de fleste segmenter fremover. Legger vi til at nye reguleringer rundt svovelutslipp fra 2020 vil kunne bidra til betydelig høyere skraping av gamle og marginalt lønnsomme skip de neste par årene, synes vi det fundamentale bildet ser sunt ut for bransjen. Virkelig interessant blir det når man vet at de børsnoterte shippingselskapene på langt nær har holdt følge med utviklingen til børsen gjennom oppgangsfasen. For noen segmenter var 2017 et klart steg i riktig retning, og får vi rett vil 2018 kunne by på mer av det samme.

Les også

Farstad om styreavgangen i Solstad Farstad: – Ålesund er nærmest radert ut

3. Én nordisk mulighet og én trussel. De nordiske markedene har klart seg godt gjennom oppgangsfasen. Inn i 2018 ser vi spesielt muligheter innenfor sykliske aksjer, gitt vårt grunnsyn om en fortsatt sunn økonomisk utvikling. Vi leter også spesielt etter muligheter innenfor bransjer hvor selskapenes rammebetingelser har endret seg til det bedre den siste tiden.

I Norden finner vi disse faktorene spesielt innenfor energi- og råvaresektorene. Begge disse nyter godt av høyere råvarepriser, etter en lengre nedgangsfase. Samtidig er kostnadsbildet generelt på et attraktivt nivå, siden vi fortsatt er relativt tidlig i oppgangssykelen for disse selskapene. Vi synes også at verdsettelsen av denne type aksje er attraktiv, og tror de kommer til å prises høyere fremover. Normalt vil oppgangsfasen i råvarer vare lenger enn de knappe to årene vi har sett hittil, samtidig som disse tenderer til å fungere bra i et klima der rentene stiger noe. Det er også støttende for vårt syn. I et nordisk perspektiv kan man også spille denne eksponeringen gjennom å investere i selskaper med tilstedeværelse i Russland. Den russiske økonomien er på vei oppover, tror vi, og det vil blant annet kunne hjelpe de mange finske bedriftene som deltar i det russiske oppsvinget.

Les også

Tre jokere truer bolig-comebacket

Nordiske bankaksjer er noe vi derimot mangler entusiasme for i øyeblikket. Vi svever fortsatt på svimlende høyder i både det norske og svenske boligmarkedet, til tross for mindre prisnedganger den siste tiden. Det betyr enkelt sagt fortsatt mye nedside og mindre oppside i våre øyne. Videre tror vi mange av bankenes tjenester fremover vil møte konkurranse fra innovative og digitale tjenestetilbydere, fintech. Over tid vil disse potensielt kunne bli et stort hår i suppen for banksektoren. På tross av solid støtte fra utbytter, mener vi at pengene våre jobber bedre andre steder enn i banksektoren i 2018.

Les også

– Kan ikke forvente et veldig sterkt aksjemarked fremover

Les også

Sissener om børsfallet: – Ingen grunn til panikk

Les også

«Fryktindeksen» var på finanskrisenivå