Investtech tror oppturen på Oslo Børs kan være over.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

Kommentar: Viser tegn til at oppturen er over

Etter en firedobling siden 2009 viser Hovedindeksen på Oslo Børs nå tegn på at en langsiktig oppgangsperiode kan være over.

Publisert:

Investtechs datamaskiner har identifisert en hode-og-skuldre-formasjon som er under utvikling på Oslo Børs. Et brudd på denne vil signalisere at en fallende trend starter. Flere aksjer på Oslo Børs har allerede gitt kraftige salgssignaler.

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. I utgangspunktet er en videre oppgang innenfor trendkanalen indikert. En mulig hode-og-skuldre-formasjon er imidlertid nå under utvikling og den kortsiktige volumutviklingen er negativ. Et brudd på halslinjen ved 786–783 poeng, spesielt dersom volumet er høyt, vil være et signal om innledning av en fallende trend. Ved reaksjoner opp har indeksen nå motstand ved 823 og 840 poeng.

Er du Norges beste aksjeplukker? Meld deg på Aksje-NM her!

Den kortsiktige hausseindeksen er på 49 poeng, noe som indikerer at det er omtrent like mange optimister som pessimister blant de kortsiktige investorene på Oslo Børs. Den langsiktige hausseindeksen ligger på 59 poeng, noe som indikerer at det er et flertall av optimister blant de langsiktige investorene.

Handelsaktiviteten blant meldepliktige innsidere i selskapene notert på Oslo Børs vært høy den siste tiden. I løpet av de siste 22 handelsdagene, er det rapportert 77 handler. Kjøpsandelen er 70 prosent på månedsbasis og 78 prosent på årsbasis. Med dette viser innsiderne at de har god tro på egne selskap.

De siste ti årene frem til 2017 har Oslo Børs i perioden mars til mai i snitt steget cirka 6,5 prosent. Variasjonene er store fra år til år, og dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder). En sluttkurs under 783 poeng vil gi et negativt skifte, mens vending opp og/eller positiv volumutvikling vil gi et positivt skifte.

Graf: Investtech

Nervøse investorer presset torsdag på for å komme seg ut av Nordic Nanovector. Kursen brøt under den tidligere støtten rundt 69 kroner og et salgssignal fra en rektangelformasjon ble utløst.
Salgssignalet kommer etter et falskt kjøpssignal tidligere i år. Salgssignaler etter falske kjøpssignaler regnes av mange som ekstra sterke. I Nordic Nanovector-tilfellet har i tillegg volumet økt kraftig på bruddet ned, og volumbalansen er kart negativ.
Det er ingen støtte i kursdiagrammet, så fallhøyden er stor.
Investtechs anbefaling: Selg

Graf: Investtech

Norsk Hydro har falt fra toppen i oktober og dannet en dobbel-topp-formasjon på mellomlang sikt. Negative investorer har presset på for å komme seg ut av aksjen og bruddet ned har skjedd på økende volum. Et klart salgssignal er utløst. Ved reaksjoner opp har Hydro nå motstand ved 54 til 55 kroner.
Investtechs anbefaling: Selg

Graf: Investtech
Les også

Kommentar: Børskjempen har utløst salgssignal

Les også

Dette forteller de nye boligpristallene egentlig

Les også

Kommentar: Keep calm – spring is coming