Statoil kjøper seg inn i Indonesia

Skaffer seg tre letelisenser.

Konsernsjef Helge Lund i Statoil satser videre på Indonesia.
http://api.int.vgnett.no/enrichments/unManageableContent/376
Publisert: Publisert:

Statoil har allerede operatørskap i en produksjonsdelingsavtale i Karama-lisensen, og er partner i nabolisensen Kuma.

Nå planlegger de å bore en brønn i hver av disse lisensene i løpet av 2011.

Oljeselskapet har i tilleggg nå kjøpt 40 prosents andeler i produksjonsdelingsavtaler i Nord-Makassarstredet, West Papua IV og Halmahera-Kofiau. Niko Resources Ltd.

Nordmennene er operatør for de tre produksjonsdelingsavtalene, men om det blir gjort funn kan Statoil utløse en opsjon for å bli operatør i utbyggings- og driftsfasen.

- Dette er en mulighet til å komme tidlig inn i letefasen, og som tilfører et betydelig nytt areal til leteporteføljen vår, uttaler Pål Haremo, direktør for leting i Statoil.

- Vi støtter opp under Statoils letestrategi ved å tilføye flere lisenser til vår eksisterende portefølje i Indonesia, og styrke Statoils lisensposisjon generelt, legger han til.

Partnerne har allerede forpliktet seg på å bore en brønn i Nord-Makassarstredet.

Syns du det du nettopp leste var interessant? Få flere lignende nyheter på e-post med PETROmedias nyhetsbrev

Publisert: