Banker til med sterke tall

DNB økte inntektene og overgikk forventningene til etter årets tre første måneder.

BANKTALL PÅ BEDDINGEN: Konsernsjef Rune Bjerke i DNB presenterer rapport etter årets første kvartal fredag.
Publisert:

Det har vært en travel vinter for ledelsen i Norges største bank. For noen uker siden ble DNB dømt i Høyesterett i den såkalte Røeggen-saken, og har måttet sette av 450 millioner kroner for å kompensere kunder.

I tillegg har banken fått mye kjeft for å ha brukt EUs og myndighetenes krav om økt egenkapital som begrunnelse til å heve utlånsrentene.

Det førte til en heftig debatt hvor både finansminister Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg refset bankene for begrunnelsen de brukte for å heve renten.

- Bankene viser til kapitalkrav som de faktisk ikke vet hva blir, var budskapet fra Stoltenberg & co.

Kritikken bet imidlertid ikke på banktoppene.

- Ingen av de har sagt at vi er solide nok. Vi har fått høre kontinuerlig fra 2008 og fram til i dag at vi må bli mer solide og bygge opp mer kapital. Det har vi lojalt forholdt oss til, og det vil forholde oss til, helt til vi er i mål, sa Bjerke til E24.

Det er imidlertid ingen tvil om at soliditeten og overskuddet øker i DNB.

Fredag morgen la bankkonsernet frem resultatet etter årets første kvartal.

Resultat etter skatt endte i årets tre første måneder på 3.181 millioner kroner, opp fra 1.794 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Dermed landet resultatet godt over analytikernes forventninger om et resultat på 2.780 millioner kroner, ifølge estimater fra Dow Jones Newswires.

Les også: DNBs meglere krabbet såvidt over milliarden

DNB har også økt renteinntektene i kvartalet, og skriver i rapporten at økte utlånsmarginer kompenserte for reduserte innskuddsmarginer. Volumvektede marginer økte med 0,04 prosentpoeng fra første kvartal i fjor.

Netto renteinntekter endte på 6.857 millioner kroner, opp fra 6.653 millioner kroner. Analytikerne hadde sett for seg netto renteinntekter på 6.820 millioner kroner.

– Vi har god samlet fremgang, og resultatet fra den underliggende driften er omtrent på nivå med fjoråret. Men kvartalet påvirkes også av svakere utvikling i mange av DNBs internasjonale markeder. Både internasjonalt og blant de største bedriftskundene våre opplever vi noe lavere etterspørsel, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Lavere nedskrivninger

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 737 millioner kroner, en reduksjon på 452 millioner fra fjerde kvartal i fjor og 46 millioner fra første kvartal 2012.

– Den norske økonomien er fortsatt solid og bidrar til lave nedskrivninger for DNB. Innen shipping opplever vi noe økning i nedskrivningene på grunn av krevende markeder, men nedskrivningene er fortsatt innenfor varslet nivå, sier Bjerke.

Les også: DNBs shippingtap økte 78 prosent

Reduserte kostnader

Banken opplyser at driftskostnadene, fratrukket kostnader utenom kjernevirksomheten og engangseffekter, ble redusert med 1,1 prosent fra første kvartal 2012, og konsernet lå dermed foran målet om flate ordinære driftskostnader i perioden frem til 2015.

- Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere driften. Vi er inne i en krevende periode hvor vi både reduserer antall medarbeidere og kutter andre kostnader. I tillegg holder vi igjen utbytte og øker marginene overfor både bedrifter og husholdninger. Dette er helt nødvendig for å nå de kapitalkravene vi møter i årene som kommer, sier Bjerke.

De nye kravene

I løpet av våren ble det oppnådd politisk enighet i EU om nye kapitalkrav for finansinstitusjoner. Her gis nasjonale myndigheter fleksibilitet til å utføre krav over minimumsreglene, og Finansdepartementet har nå sendt ut et lovforslag til høring om nye kapitalkrav for bankene ved innføring av Basel III-kravene i Norge.

DNB opplyser at deres beste estimat for ren kjernekapital etter Basel III-reglene er på 12,1 prosent ved utgangen av årets første kvartal. Etter dagens overgangsregleverk hadde DNB en ren kjernekapitaldekning på 10,6 prosent.

I henhold til lovforslaget skal kravet til ren kjernekapitaldekning gradvis økes til 12 prosent innen 1. juli 2016.

DNB varsler i rapporten i dag at det har et solid utgangspunkt for å kunne oppfylle kapitalkravene, og mener det er positivt at kravene innføres gradvis.

- Forslagene innebærer imidlertid at DNB fortsatt må bygge opp en betydelig mengde kapital fremover i tråd med det som så langt er lagt til grunn i konsernets tilpasninger til nye myndighetskrav. Kapitaloppbyggingen vil skje organisk over driften.

Opprettholder målene
DNB skriver i rapporten at de opprettholder sine prognoser og mål fra kapitalmarkedsdagen i 2012.

Rentehevingen i første kvartal ventes å gi økte renteinntekter fra og med andre kvartal og bidra til høyere avkastning og kapitaloppbygging fremover.

- Omorganiseringen av virksomheten i nye forretningsområder, som internt ble iverksatt i starten av året, vil også bidra til mer målrettet og forbedret kundeinnsats, økt inntektspotensial og reduserte nominelle kostnader, skriver bankkonsernet.

Publisert:

Her kan du lese mer om