Norske Skog-fabrikkene kan bli solgt på auksjon

Derfor kan enkelte Norske Skog-långivere foretrekke konkurs. Skjebnen til fabrikkene kan bli avgjort av Citibank i London.

AVGJØRENDE DAGER: Fristen styreleder Christen Sveaas og konsernsjef Lars Peder S. Sperre har gitt til långiverne, ble fredag utsatt med fire dager.
Publisert:

Det er langt fra sikkert at alle de usikrede kreditorene i Norske Skogindustrier er overbevist om at de taper alt dersom kreditorene ikke blir enige og det tradisjonsrike skogkonsernet går konkurs.

Obligasjonseierne i lånet som er gitt til selskapet Norske Skog Holding har nemlig en garantiavtale med Norske Skog AS som igjen eier konsernets syv papirfabrikker.

Norske Skog AS har selv lån på rundt 450 millioner euro hvor långiverne har pant i aksjene i Norske Skog.

Les også

Norske Skog-deadline nærmer seg

Disse långiverne har allerede valgt inn sine folk i styret i Norske Skog AS. De har også varslet at de kommer til å tiltre sin pant dersom Norske Skogindustrier går konkurs.

Ifølge låneavtalene vil det i praksis si at storbanken Citibank i London som overtar styringen.

Citibank vil således få en avgjørende rolle når skjebnen til konsernets skal avgjøres.

Men låneavtalene gir også en klar føring for hvordan Citibank skal forvalte og realisere verdiene i Norske Skog AS.

Citibank skal engasjere en internasjonalt velrenommert investeringsbank eller et av de fire store globale revisjonsselskapene for å foreta en verdivurdering av pantet.

Alternativt åpner låneavtalen for at Norske SkogAS blir solgt gjennom en «offentlig auksjon», men slår ikke fast et en slik auksjon skal gjennomføres.

Les også

Vraker Sveaas' redningsplan – lanserer sin egen

Kan bli penger til overs

Slik E24 forstår låneavtalene, og basert på kildeopplysninger, vil det som eventuelt måtte overstige de pantsikrede långivernes krav når Citibank har gjort jobben sin kunne tilfalle eierne av obligasjonslånet til Norske Skog Holding.

Bostyret i et eventuelt konkursbo skal godkjenne alle slike transaksjoner i de første seks månedene etter konkursåpning.

E24 snakket tidligere i uken med en investor som eier obligasjoner i lånet til Norske Skog Holding om temaet som også har vært gjenstand for debatter i forumer knyttet til nettstedet Xtrainvestor.

Han mener nemlig at det er stor mulighet for at de kan komme langt bedre ut av det ved å si nei enn ved å takke ja til de aksjene de er tilbudt i Norske Skog-styrets tilbud.

– Det blir avveining mellom risiko og muligheter, sier den norske obligasjonseieren til E24.

Les også

Norske Skog-kreditorer svarer nei til nytt forslag

– Fristende alternativ

Han mener det er gode muligheter for at Norske Skog AS gjennom en auksjon vil kunne bli solgt for mer enn de pantsikrede kreditorenes krav på 450 millioner euro.

Uansett sier han at muligheten for at et slikt utfall er mer fristende enn aksjene han blir tilbudt gjennom Norske Skog-styrets forslag.

Norske Skog-styret la forrige mandag frem sitt forslag til refinansiering hvor alle de usikrede obligasjonseierne fikk det samme tilbudet om omveksling av obligasjonene til aksjer.

Onsdag uttalte en gruppe usikrede obligasjonseiere at de kom til å stemme nei til styrets forslag. Samtidig lanserte de sitt eget forslag hvor alle de usikrede kreditorene og aksjonærene kommer bedre ut, mens de sikrede kreditorene kommer dårligere ut av en refinansiering.

Forskjellsbehandling

Men forslaget har en annen strukturell forskjell i forhold til Norske Skog-styrets forslag.

I dette forslaget blir nemlig eierne av lånet til Norske Skog Holding tilbudt vesentlig bedre bytteforhold enn eierne i de øvrige usikrede lånene.

Forutsatt at Norske Skog er verdt 450 millioner euro vil disse eierne få aksjer til en kursverdi på 7,9 prosent av obligasjonslånets pålydende, sammenlignet med 1,5 prosent basert på styrets forslag.

De har også et betydelig større potensial for verdiøkning om aksjekursen skulle stige etter at refinansiering er gjennomført.

Torsdag sa de sikrede kreditorene nei til forslaget fra de usikrede kreditorene, men uttalte samtidig at de hadde gitt et nytt tilbud til de usikrede kreditorene som de sier er 50 prosent bedre enn tilbudet fra styret.

Fredag sier styreleder Christen Sveaas i Norske Skogindustrier til Dagens Næringsliv at alle parter viser forhandlingsvilje.

I utgangspunkter hadde obligasjonseierne en frist til klokken 17.00 fredag ettermiddag, men fristen ble like før utløp skjøvet på til tirsdag 3. oktober.

SELSKAPETS OPPBYGGING: Slik er Norske Skogs legale struktur og utstedende enheter.

Få siste nytt om Norske Skog først!

Last ned minE24 i App Store eller Google Play for mobil og nettbrett.

Les også

– Ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet

Les også

– Take it or leave it

Les også

Fra dopapir til biogass: Disse prosjektene skal løfte Norske Skog

Publisert:

Her kan du lese mer om