Norwegian knuste forventningene: Snudde minus til pluss i andre kvartal

Norwegian kuttet kraftig i kostnadsnivået og klarte å snu røde tall til et overskudd i selskapets kritiske vekstfase.

FRA MINUS TIL PLUSS: Pilene pekte oppover for konsernsjef Bjørn Kjos og Norwegian i andre kvartal. Bildet er tatt i forbindelse med lanseringen av selskapets rute til Buenos Aires, Argentina i mars.
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Oppdatert: Saken er korrigert med detaljer om kontantbeholdningen etter emisjonen.

Norwegian slapp torsdag tall som viser et overskudd på 300 millioner kroner etter skatt, milevis over analytikernes forventning om et underskudd på 535 millioner.

Selskapet påpeker at de klarte dette «til tross for den høyeste veksten i selskapets historie». Fremover vil veksten avta og kostnader knyttet til den kraftige veksten vil falle, «i henhold til selskapets strategi», lover selskapet videre.

Omsetningen økte fra 7,77 til 10,23 milliarder kroner, hvorav billettinntektene gikk fra 6,23 ti 8,23 milliarder.

Brutto driftsresultat inkludert leasingkostnader og før avskrivninger (EBITDA) økte fra 58,5 til 537,9 millioner kroner, sammenlignet mot samme periode i fjor. Trekker man ut engangsgevinster, endte driftsresultatet på 83,1 millioner, ned fra 255,7 millioner kroner.

Etter skatt satt selskapet altså igjen med et overskudd på 300,3 millioner, milevis over fjorårets underskudd på 690,9 millioner. Leasingkostnadene økte fra 931,3 millioner til 1,08 milliarder i perioden.

Det var i forkant ventet at flyselskapet ville endte med en omsetning på 10,5 milliarder, et brutto driftsresultat på −165 millioner og et resultat etter skatt på −535 millioner, ifølge konsensustall fra SME/TDN.

Høyere oljepris bremset kostnadskutt

– Til tross for at vi er på toppen av vekstfasen vår, har vi klart å levere et overskudd og redusere enhetskostnadene gjennom kvartalet, konstaterer konsernsjef Bjørn Kjos i kvartalsrapporten.

Norwegian har nemlig klart å kutte enhetskostnadene (per tilgjengelige setekilometer) med hele 19 prosent til 0,29 kroner fra i fjor. Regner man med drivstoffkostnader er nedgangen på 9 prosent til 0,41 kroner.

Dermed ser man også effekten den økte oljeprisen, og den påfølgende oppgangen i drivstoffkostnader for flyselskapene, har på det totale kostnadsnivået.

Norwegian regner fortsatt med at enhetskostnadene vil ligge på 0,29 til 0,295 kroner per setekilometer i år, men de oppjusterer guidingen som inkluderer drivstoffkostnader. Denne var tidligere 0,415 til 0,42 kroner per setekilometer, og er nå oppjustert til 0,425 til 0,43 kroner.

Norwegian har i motsetning til for eksempel Ryanair og SAS valgt å ikke sikre (hedge) drivstoffprisene sine i noen betydelig grad i år. Dermed vil selskapets drivstoffkostnader raskere gå opp og ned avhengig av oljeprisen.

Norwegian regner også med at investeringene i år og neste år blir lavere. Selskapet regnet tidligere med investeringer på 1,9 milliarder dollar i år og 2,6 milliarder neste år. Dette er nå nedjustert til 1,75 milliarder dollar i år å og 2,2 milliarder neste år.

Enhetsinntektene (billettinntekter per setekilometer tilgjengelig) er fortsatt under dette nivået, og falt 11 prosent fra 0,36 til 0,32 kroner. Dermed tjener Norwegian altså fortsatt ikke penger på billettene i seg selv, men selskapets inntekter fra ombordsalg og ekstratjenester (ancillary) økte med solide 19 prosent til 162 kroner per passasjer i snitt.

Norwegian faset inn tre nye Boeing 787–9 Dreamliner og to nye 737 Max8 i flåten i løpet av kvartalet. Totalt skal selskapet ta imot 11 stykker 787–9, 12 737 Max8 og 8 737–800 i løpet av året.

Les på E24+

Norwegian kan tjene fett på krypto

405 millioner til banker og meglerhus

Norwegians netto rentebærende gjeld har økt fra 19,28 til 26,7 milliarder kroner i kvartalet mot samme periode i fjor, mens kontantbeholdningen falt fra 5,83 til 3,71 milliarder.

I løpet av kvartalet økte kontantbeholdningen med 509,9 millioner kroner. Driften bidro med 1,25 milliarder inn, mens selskapet brukte 3,03 milliarder kroner i kontanter på investeringer.

Differensen ble dekket inn av ny kapital og lån. Norwegian fikk inn 1,71 milliarder kroner netto i nye kroner fra lån etter at avdrag var betalt.

Norwegian har i første halvår også gjennomført en emisjon på 1,3 milliarder, med en påfølgende reparasjonsemisjon i slutten av juni på 200 millioner.

Deler av emisjonen ga friske penger i kassen i første kvartal, mens den siste milliarden med inntekter ble bokført i andre kvartal.

Norwegian opplyser at de hadde 405 millioner i finansieringskostnader i andre kvartal, og ifølge finansdirektør Geir Karlsen stammer rundt 270 av dem fra ordinære rentebetalinger på lån. Resten er hovedsakelig knyttet til kostnader ved emisjonen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norwegian
  2. Bjørn Kjos

Flere artikler

  1. Regner med en Max-regning på en halv milliard

  2. Oljeprisen spiste opp Norwegians kostnadskutt

  3. Norwegian fortsatte veksten i september, men med lavere margin

  4. Passasjerrekord for Norwegian i juli

  5. Tror regningen for Max-probelemene blir enda større