Sterkere vekst i forbrukslån: – Grunn til uro

Veksten i forbrukslån var på hele 15 prosent i fjor, opp fra 10 prosent vekst året før. Det gir grunn til uro, mener Finanstilsynet.

BRUKER PENGER: Med noen få tastetrykk kan man både skaffe seg forbrukslån og bruke pengene. I fjor økte forbruksgjelden, inkludert kredittkortlån, med 15 prosent, opp fra 10 prosent året før. Det viser tall fra Finanstilsynet, som frykter at folk kan pådra seg gjeld de ikke klarer å betjene.
Publisert: Publisert:

Det siste året har nordmenn tatt opp nesten 12 milliarder kroner i ny forbruksgjeld.

Veksten tilsvarer 15,3 prosent, og det følger etter en vekst i forbruksgjelden på 10 prosent året før.

Det viser ferske tall fra Finanstilsynet.

Til sammenligning vokste husholdningenes samlede gjeld med 6,4 prosent. Den samlede gjelden inkluderer i tillegg til forbrukslån blant annet studielån og lån med pant i bolig, fritidsbolig og biler.

Forbrukslån skiller seg fra andre lån ved at bankene ikke krever noe pant som de kan overta i tilfelle du ikke klarer å betale gjelden.

Bankene tilbyr forbrukslån blant annet i form av kredittkort, som nå utgjør 55 prosent av forbruksgjelden, ifølge tilsynet.

Ved slutten av 2016 hadde nordmenn 90,1 milliarder kroner i kredittkortlån og forbrukslån, ifølge Finanstilsynet. Det tilsvarer tre prosent av husholdningenes samlede gjeld.

Langt fra alle tar opp forbruksgjeld, men de som gjør det kan risikere problemer, ifølge Finanstilsynet. Forbrukslån har gjennomgående høy rente, og misligholdet er generelt høyere enn for andre lån.

– Selv om forbrukslån i alt utgjør en liten andel av husholdningenes samlede – og høye – gjeld, gir den sterke veksten i og den aggressive markedsføringen av slike lån grunn til uro, sier direktør for finans- og forsikringstilsyn Emil Steffensen i Finanstilsynet til E24.

– Opptak av forbrukslån kan påføre mange enkeltpersoner store belastninger gjennom låneopptak de senere ikke kan betjene, sier han.

Les også

Tom (58) fikk 2,7 millioner i forbrukslån. Nå er pengene spilt bort

Økt mislighold

Finanstilsynet kartlegger 15 utvalgte banker og 12 finansieringsforetak som driver med forbruksgjeld, og som til sammen har lånt ut rundt 90 milliarder kroner i Norge og 32 milliarder i utlandet.

– God lønnsomhet over lengre tid har gjort forbrukslån til et satsningsområde for etablerte foretak, i tillegg til at det er et attraktivt segment for nye tilbydere, skriver Finanstilsynet i en fersk rapport.

VEKSTEN ØKER: Veksten i forbrukslån fortsetter, ifølge Finanstilsynet. Den oransje linjen viser årlig vekst i forbrukslån fra 2009 til 2016. Den turkise linjen viser tap i prosent av brutto utlån. Den rosa linjen viser nettorente i prosent av bankenes gjennomsnittlige forvaltningskapital.

Misligholdet av forbrukslån har økt noe det siste året. Andelen av forbrukslånene som er misligholdt i mer enn 90 dager er opp fra 5 prosent til 5,2 prosent, mens andelen lån som er misligholdt i over 30 dager har økt fra 7,2 til 7,9 prosent av totalen, ifølge tilsynet.

– Banker og andre utlånere kan også lett undervurdere kredittrisikoen i slike lån når markedet er i sterk vekst. Mislighold og tap kan etter hvert øke betydelig fra dagens nivåer, særlig dersom vi skulle få et tilbakeslag i norsk økonomi, sier Steffensen.

Les også

Rekordvekst for Bank Norwegian, neste år blir det også fest for investorene

Økte krav om tvangsinnkreving

For noen blir det for mye gjeld.

I fjor ble Namsmannen bedt om å tvangsinnkreve gjeld dobbelt så mange ganger som i 2007. Namsfogden i Oslo sier at kredittkort og forbrukslån er blitt mye mer alminnelig enn man hadde forestilt seg for noe år siden.

Les mer: Tvangsinnkreving av gjeld har eksplodert

Hvis du tar opp for mye forbruksgjeld, risikerer du at store deler av inntekten går med bare til å betale renter.

Det skjedde med 58 år gamle uføretrygdede Tom Pøhner, som tok opp kredittkortgjeld og forbrukslån for flere millioner kroner, men misligholdt lånene.

Les mer: Tom (58) fikk 2,7 millioner i forbrukslån. Nå er pengene spilt bort

En journalist i E24 skaffet seg i fjor tilbud om til sammen to millioner i forbrukslån på fire dager, uten noen sikkerhet. Snittrenten var på 20,5 prosent.

Les også

Inkassoeksplosjon siden finanskrisen

Les mer: Slik fikk E24 to mill. i forbrukslån på fire dager

Rentene kan være skyhøye på slike lån.

Søker du for eksempel om 200.000 kroner i forbrukslån med to års tilbakebetaling, så tilbyr bankene en rente på mellom 9,82 prosent og 22,75 prosent, ifølge Finansportalen, en avdeling av Forbrukerrådet som hjelper deg å sammenligne tilbud fra ulike banker.

Gjentatte advarsler

Det er ikke første gang at Finanstilsynet oppfordrer bankene til å være forsiktige. Det gjorde tilsynet også i sin rapport «Finansielle utviklingstrekk» i november.

Les også: Finanstilsynet-rapporten: – Forbrukslån kan lett føre mange inn i økonomisk uføre

Regjeringen planlegger et gjeldsregister til høsten, for å gi bankene oversikt over kundenes gjeld. Regjeringen vurderer også ytterligere tiltak, for eksempel mot markedsføringen av forbrukslån.

Også Norges Bank rynker på nesen over veksten innen forbrukslån. Sentralbanken ønsker et gjeldsregister velkommen.

Les mer: Norges Bank om forbrukslån: – Gjeldsregister er gode nyheter

LÅNER MER: Norske husholdninger tar opp mer forbrukslån enn før. Denne oversikten viser utviklingen i forbrukslån i et utvalg på 27 banker og finansieringsforetak. Den øverste linjen viser norske foretaks forbrukslån både i Norge og i utlandet. (GFK = gjennomsnittlig forvaltningskapital)
Publisert:
Gå til e24.no